Thứ Sáu, ngày 29 tháng 10 năm 2021 - 2:42:14 AM
Trang chủ » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh » Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Thấm nhuần sâu sắc và thực hiện thật tốt những di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thấm nhuần sâu sắc và thực hiện thật tốt những di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tạp chí Tuyên giáo lược trích bài phát biểu khai mạc Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc” của đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đầu đề do Tạp chí đặt. 

 


Chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới của Đảng

Tròn 34 năm kể từ khi Đảng khởi xướng công cuộc đổi mới đồng bộ và toàn diện đất nước, Việt Nam từ một trong những nước nghèo nhất thế giới đã vươn lên trở thành quốc gia có thu nhập trung bình thấp với thu nhập bình quân đầu người đạt gần 2.800 USD trong năm 2019. Những thành tựu về kinh tế đã làm thay đổi căn bản đời sống xã hội, mang lại diện mạo hoàn toàn mới cho đất nước ta, được nhân dân trong, ngoài nước và bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Kết quả to lớn đó là nhờ sự nỗ lực không mệt mỏi, sự chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, dưới ánh sáng của Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.


Bài tham luận của Tỉnh ủy Hưng Yên tại Hội thảo khoa học Quốc gia kỷ niệm 60 năm ra đời tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bài tham luận của Tỉnh ủy Hưng Yên tại Hội thảo khoa học Quốc gia kỷ niệm 60 năm ra đời tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 21-12, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học: “60 năm tác phẩm ”Đạo đức cách mạng” - Giá trị lý luận và thực tiễn đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay”.

Thay mặt Tỉnh ủy Hưng Yên, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên dự và đã phát biểu tham luận về quá trình học tập, vận dụng tư tưởng, lời chỉ dẫn quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi gắm trong tác phẩm Đạo đức cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên.

Tuyengiaohungyen.vn trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu tham luận của đồng chí.


Phép dùng người trong tư tưởng Hồ Chí Minh (phần 2)

Yêu cầu đối với việc sắp xếp tổ chức lựa chọn cán bộ trong giai đoạn hiện nay, đặt ra cho người lãnh đạo, quản lý phải trang bị cho mình đẩy đủ tri thức, kinh nghiệm, bản lĩnh chính trị vững vàng. Đây không chỉ là tiêu chuẩn để rèn luyện và chọn nhân tài kế tục sự nghiệp mà còn là yêu cầu đối với việc rèn luyện phẩm chất, lựa chọn nhân tài của người lãnh đạo. Như vậy mới có thể đáp ứng được sự nghiệp phát triển của đất nước, mới có thể thích ứng được xã hội cạnh tranh ngày nay.


Phép dùng người trong tư tưởng Hồ Chí Minh (phần 1)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng chỉ ra vấn đề con người là vấn đề lớn, được đặt lên hàng đầu và là vấn đề trung tâm, xuyên suốt trong toàn bộ nội dung tư tưởng của Người; thấm nhuần quan điểm đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người lãnh đạo quản lý sẽ có những quyết định “hợp ý Đảng, lòng dân”. 


Vấn đề

Vấn đề "Đức trị" và "Pháp trị" trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam

PGS.TS Nguyễn Xuân Trung

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

 

Hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, Đảng ta luôn quan tâm, chú trọng đến vấn đề xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Đại hội XII của Đảng khẳng định: “Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị”. Từ đây, tư duy lý luận của Đảng về Nhà nước pháp quyền đã được hoàn thiện thêm một bước. Những định hướng sâu sắc và toàn diện cùng những yêu cầu then chốt về vấn đề xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tạo cơ sở cho toàn bộ quá trình xây dựng nhà nước trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới. Bởi vậy, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta cần nhận thức và quán triệt một cách đầy đủ, sâu sắc tư tưởng nhân văn và cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Nhà nước pháp quyền, nhất là trong việc phát huy mối quan hệ biện chứng, thống nhất giữa “Đức trị” và “Pháp trị” Hồ Chí Minh, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.


Rèn luyện đạo đức cách mạng gắn với học tập lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin

Rèn luyện đạo đức cách mạng gắn với học tập lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin

Nhân kỷ niệm 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Đạo đức cách mạng” (12-1958 / 12-2018), từ số ra hôm nay, Báo Quân đội nhân dân mở Chuyên mục “60 năm tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh” (1958-2018), nhằm khẳng định vai trò quan trọng của đạo đức cách mạng, tuyên truyền nội dung, khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm đối với công tác xây dựng Đảng về đạo đức và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên.


Đặc điểm và bản chất của phong cách lãnh đạo, quản lý Hồ Chí Minh

PGS.TS Nguyễn Xuân Trung

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

 

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng

PGS.TS Nguyễn Xuân Trung

Ths Trần Thị Thanh Giang


Nhân cách và con đường hình thành phát triển nhân cách con người thời đại mới theo quan điểm của Bác Hồ


Tổng số: 89 bài viết - Đang xem trang: 4 / 9

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 05/GP-TTĐT cấp ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 02213 868199
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.