Thứ Năm, ngày 29 tháng 9 năm 2022 - 7:00:12 PM
Trang chủ » Lịch sử, truyền thống

Lịch sử, truyền thống

Phần 9 - Đảng bộ lãnh đạo cải tạo xã hội chủ nghĩa và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội (1958-1960)

Phần 9 - Đảng bộ lãnh đạo cải tạo xã hội chủ nghĩa và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội (1958-1960)

Bước vào giai đoạn 1958-1960, tỉnh Hưng Yên có những thuận lợi cơ bản, đó là công cuộc khôi phục kinh tế đã cơ bản được hoàn thành, chế độ chiếm hữu ruộng đất của địa chủ, phong kiến ở nông thôn đã hoàn toàn bị xóa bỏ…


Phần 10 - Đảng bộ lãnh đạo thực hiện Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 - 1965)

Phần 10 - Đảng bộ lãnh đạo thực hiện Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 - 1965)

Thực hiện các nghị quyết của Đảng và lời căn dặn của Bác, quan hệ sản xuất tập thể đã bắt đầu phát huy tác dụng ở Hưng Yên trên một số mặt như: thủy lợi, giao thông nông thôn, cải tạo đồng ruộng, đưa giống mới vào sản xuất. Nhờ vây, sản xuất nông nghiệp đã có bước phát triển. Hợp tác hóa nông nghiệp đã tạo được nòng tin vào nhân dân.


Phần 11 - Đảng bộ lãnh đạo chuyển hướng từ thời bình sang thời chiến, vừa sản xuất vừa chiến đấu, chi viện cho cách mạng miền Nam (1966 – 1967)

Phần 11 - Đảng bộ lãnh đạo chuyển hướng từ thời bình sang thời chiến, vừa sản xuất vừa chiến đấu, chi viện cho cách mạng miền Nam (1966 – 1967)

Tỉnh ủy đã đánh giá cao kết quả việc xây dựng hợp tác xã, khẳng định phong trào hợp tác xã trong tỉnh thực  sự vững mạnh. 


Phần 12 – Đảng bộ Hải Hưng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ vừa sản xuất, vừa chiến đấu, góp phần đánh thắng chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ và chi viện cho cách mạng miền Nam

Phần 12 – Đảng bộ Hải Hưng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ vừa sản xuất, vừa chiến đấu, góp phần đánh thắng chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ và chi viện cho cách mạng miền Nam

Ngày 26-01-1968, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nước Việt Nam Dân Chủ ra Quyết định số 504-NQ/TVQH về việc hợp nhất hai tỉnh Hưng Yên và Hải Dương thành tỉnh Hải Hưng.


Phần 13 – Đảng bộ Hải Hưng lãnh đạo khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa, góp phần cùng cả nước tăng cường chi viện cho cách mạng miền Nam, thực hiện thống nhất Tổ quốc (1973 – 1975)

Phần 13 – Đảng bộ Hải Hưng lãnh đạo khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa, góp phần cùng cả nước tăng cường chi viện cho cách mạng miền Nam, thực hiện thống nhất Tổ quốc (1973 – 1975)

Ngày 28-01-1973, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Lời kêu gọi nêu rõ: “Thắng lợi của công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước mở ra cho miền Bắc nước ta những điều kiện thuận lợi chưa từng thấy để đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội”.


Tập bài giảng Lịch sử tỉnh Hưng Yên dùng trong các trường Trung học cơ sở trong tỉnh

Tập bài giảng Lịch sử tỉnh Hưng Yên dùng trong các trường Trung học cơ sở trong tỉnh


Tập bài giảng Lịch sử tỉnh Hưng Yên dùng trong các trường Trung học phổ thông trong tỉnh

Tập bài giảng Lịch sử tỉnh Hưng Yên dùng trong các trường Trung học phổ thông trong tỉnh


KỶ NIỆM 48 NĂM CHIẾN THẮNG ĐÈO NHÔNG (NGÀY MÙNG 5 TẾT ẤT TỴ 1965): NHỚ NGƯỜI ANH HÙNG QUÊ HƯNG YÊN BÙI XUÂN BÍNH

KỶ NIỆM 48 NĂM CHIẾN THẮNG ĐÈO NHÔNG (NGÀY MÙNG 5 TẾT ẤT TỴ 1965): NHỚ NGƯỜI ANH HÙNG QUÊ HƯNG YÊN BÙI XUÂN BÍNH

Bùi Xuân Bính sinh năm 1936 trong một gia đình có truyền thống cách mạng tại  xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.


Tổng số: 268 bài viết - Đang xem trang: 27 / 27

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 05/GP-TTĐT cấp ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 02213 868199
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.