Thứ Sáu, ngày 29 tháng 10 năm 2021 - 3:56:15 AM
Trang chủ » Văn hóa - Văn nghệ » Tin tức hoạt động

Tin tức hoạt động

Khai mạc lớp tập huấn, bồi dưỡng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

Khai mạc lớp tập huấn, bồi dưỡng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

Ngày 28/10 tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn, bồi dưỡng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật.


Bàn thêm về vai trò của văn hóa từ chiều cạnh hệ động lực nội sinh và hệ điều tiết hài hòa sự phát triển

Bàn thêm về vai trò của văn hóa từ chiều cạnh hệ động lực nội sinh và hệ điều tiết hài hòa sự phát triển

Trong quá trình phát triển, văn hóa luôn là một dòng chảy liên tục, có sự kế thừa, bổ sung, điều chỉnh; giữ vai trò vừa là động lực nội sinh quan trọng, vừa là hệ điều tiết trong quá trình phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc. Đây cũng là quan điểm được thể hiện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng cần được tích cực quán triệt và triển khai, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời gian tới.


Văn hóa - điều kiện quan trọng để phát triển bền vững

Văn hóa - điều kiện quan trọng để phát triển bền vững

Hội nghị Trung ương 9 khoá XI xác định: “Văn hoá phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội”. Việc thực hiện nhất quán, đồng bộ quan điểm này là điều kiện quan trọng để xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.


Địa bàn có dịch cấp độ 1 và 2 được tổ chức 100% công suất hoạt động du lịch

Địa bàn có dịch cấp độ 1 và 2 được tổ chức 100% công suất hoạt động du lịch

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đối với địa bàn có dịch cấp độ 1 và 2, hoạt động du lịch được tổ chức phục vụ 100% công suất.


Kỷ niệm 100 năm sân khấu kịch nói Việt Nam

Kỷ niệm 100 năm sân khấu kịch nói Việt Nam

Ngày 21/10, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm sân khấu kịch nói Việt Nam (1921-2021).


Phát động cuộc thi sáng tác mỹ thuật về đề tài “Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng”

Phát động cuộc thi sáng tác mỹ thuật về đề tài “Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng”

Cuộc vận động sáng tác mỹ thuật đề tài “Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng” giúp cổ vũ, động viên các tác giả trong và ngoài quân đội không ngừng say mê sáng tạo ra nhiều tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật, đa dạng về loại hình và ngôn ngữ thể hiện, có giá trị định hướng thẩm mỹ; góp phần tuyên truyền, quảng bá giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đưa nghệ thuật đến gần hơn với đồng bào, chiến sĩ cả nước.


Xây dựng Đề án “Trung tâm phát hành phim trực tuyến”

Xây dựng Đề án “Trung tâm phát hành phim trực tuyến”

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ra Quyết định do Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng ký, phê duyệt Đề án “Trung tâm phát hành phim trực tuyến”.

 


Giá trị cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa gia đình

Giá trị cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa gia đình

Kết tinh những giá trị tinh hoa của văn hóa dân tộc và nhân loại, tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ tư tưởng của phát triển, nhất quán trong mục tiêu nhưng phong phú về nội dung, phương pháp. Người là một trong số ít các lãnh tụ chính trị trên thế giới sớm bàn về vấn đề gia đình và xây dựng văn hóa gia đình nhằm mang lại hạnh phúc cho từng thành viên trong gia đình. Đó là triết lý nhân văn có ý nghĩa cơ bản và lâu dài, vì cuộc sống của con người và bền vững của xã hội.


Du lịch sinh thái gắn với bảo tồn đa dạng sinh học

Du lịch sinh thái gắn với bảo tồn đa dạng sinh học

Hoạt động du lịch sinh thái (DLST) ở nước ta không chỉ góp phần phát triển kinh tế - xã hội, mà còn đóng góp vào mục tiêu bảo tồn môi trường tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học (ÐDSH) và các giá trị văn hóa bản địa ở nhiều địa phương.


Văn hóa – sức mạnh mềm quan trọng níu giữ người lao động

Văn hóa – sức mạnh mềm quan trọng níu giữ người lao động

Hàng trăm nghìn người lao động di cư khỏi các trung tâm công nghiệp, các thành phố lớn vì dịch bệnh đặt ra rất nhiều câu hỏi, không chỉ liên quan đến kinh tế, xã hội mà còn đặc biệt liên quan đến văn hóa.


Tổng số: 616 bài viết - Đang xem trang: 1 / 62

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 05/GP-TTĐT cấp ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 02213 868199
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.