Chủ Nhật, ngày 28 tháng 5 năm 2023 - 11:09:17 PM
Trang chủ » Lịch sử, truyền thống » Lịch sử Đảng bộ Hưng Yên

Lịch sử Đảng bộ Hưng Yên

Địa chỉ đỏ của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Hưng Yên

Địa chỉ đỏ của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Hưng Yên


Kỷ niệm 89 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2019)

Cuối thế kỷ XIX, sau khi bình định xong Việt Nam, thực dân Pháp bắt tay thực thi các chính sách thực dân hà khắc, biến nước ta từ một quốc gia độc lập tự chủ theo chế độ phong kiến trở thành một nước thuộc địa nửa phong kiến. Sự thống trị tàn bạo của thực dân Pháp đã làm cho mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân xâm lược ngày càng gay gắt. Hàng loạt các phong trào yêu nước theo các khuynh hướng khác nhau liên tiếp nổ ra nhằm giải quyết những mâu thuẫn đó nhưng đều bị thất bại vì thiếu đường lối cứu nước đúng đắn, thiếu một tổ chức lãnh đạo có khả năng tập hợp sức mạnh của toàn dân tộc. Đất nước chìm trong cuộc khủng hoảng sâu sắc về đường lối cứu nước.


Chi bộ Đảng đầu tiên được thành lập, phong trào đấu tranh cách mạng ở Hưng Yên (1929 - 6/1941)

Ngày 18-8-1945, Tỉnh ủy Hưng Yên quyết định tổ chức khởi nghĩa giành chính quyền trong toàn tỉnh. Ngày 22-8-1945, cuộc biểu tình giành chính quyền ở tỉnh lỵ Hưng Yên nhanh chóng đi đến thắng lợi, Ủy ban Nhân dân Cách mạng lâm thời tỉnh được thành lập.


Xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên

Xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên


Công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản sách Lịch sử Đảng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng đối với việc giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, ngay sau tái lập tỉnh (1997), ngày 26/3/1998, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã ban hành Chỉ thị số 06 - CT/TU về việc nghiên cứu, biên soạn, xuất bản sách lịch sử đảng bộ các cấp, lịch sử ngành và đoàn thể. Thực hiện Chỉ thị số 15 - CT/TW ngày 28/8/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 06/9/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tiếp tục ban hành Thông báo số 1180-TB/TU về việc nghiên cứu, biên soạn, xuất bản sách lịch sử đảng bộ các cấp, các ngành và đoàn thể.


Những năm, tháng hào hùng của Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên trong kháng chiến chống Mỹ

Những năm, tháng hào hùng của Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên trong kháng chiến chống Mỹ

21 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đầy cam go, quyết liệt và gian khổ, kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử (30.4.1975), giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Trong thắng lợi vẻ vang ấy, với tinh thần “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng giặc Mỹ xâm lược”, Đảng bộ Hưng Yên đã lãnh đạo quân và dân dốc sức thi đua sản xuất thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước và chi viện cho miền Nam đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.


Đóng góp của Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ

Đóng góp của Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ


Con ngựa hồng của ông Huyện đội Trưởng

                                                                                                                                                                                                                                                               Truyện ký


Chuyện ở làng kháng chiến

(tiếp theo và hết)

5- Tiêng tù và đuổi địch

Dù càn quét hay pháo kích, thả bom vẫn không san phẳng được làng kháng chiến Bạc Thượng khiến lũ giặc đóng đồn bốt xung quanh lồng lộn điên cuồng. Ngày 5/10/1953, với dã tâm mới, thực dân Pháp đã huy động 2 đại  đội Bảo an và hàng nghìn dân phu kéo đến hòng chặt phá luỹ tre và san lấp chiến  hào của Bạc Thượng.


Chuyện ở làng kháng chiến

(tiếp theo kỳ trước)


Tổng số: 34 bài viết - Đang xem trang: 1 / 4

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 05/GP-TTĐT cấp ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 02213 868199
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.