Chủ Nhật, ngày 28 tháng 5 năm 2023 - 11:24:58 PM
Trang chủ » Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN TỈNH HƯNG YÊN

BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN TỈNH HƯNG YÊN

Cập nhật từ ngày 15/02/2023


LÃNH ĐẠO BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

LÃNH ĐẠO BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Cập nhật từ ngày 05/2/2023

 


BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH HƯNG YÊN

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH HƯNG YÊN

Cập nhật từ ngày 15/02/2023


Chức năng, nhiệm vụ của các phòng thuộc Ban

Chức năng, nhiệm vụ của các phòng thuộc Ban

(Trích Quy chế làm việc của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo Quyết định số 206 - QĐ/BTGTU ngày 03/01/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ

(Theo Quyết định số 1331 - QĐ/TU ngày 23 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ)


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Cập nhật từ ngày 12/5/2022


ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ TỈNH HƯNG YÊN

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ TỈNH HƯNG YÊN

Cập nhật từ ngày 28/9/2022


DANH SÁCH CÁN BỘ, CHUYÊN VIÊN CÁC PHÒNG THUỘC BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

DANH SÁCH CÁN BỘ, CHUYÊN VIÊN CÁC PHÒNG THUỘC BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

(Tính từ ngày 10/01/2023)


Kỷ yếu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên

Kỷ yếu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên


BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ HƯNG YÊN QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ HƯNG YÊN QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH


Tổng số: 10 bài viết - Đang xem trang: 1 / 1

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 05/GP-TTĐT cấp ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 02213 868199
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.