Thứ Bảy, ngày 21 tháng 5 năm 2022 - 6:31:51 AM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Phát huy vai trò của nhân dân trong phát hiện, phòng, chống tiêu cực

Phát huy vai trò của nhân dân trong phát hiện, phòng, chống tiêu cực

Tại Hội nghị lần thứ năm, khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương đã bàn và thống nhất rất cao với chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Xây dựng đảng về đạo đức là ở thực hành đạo đức cách mạng, nói đi đôi với làm

Xây dựng đảng về đạo đức là ở thực hành đạo đức cách mạng, nói đi đôi với làm

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh mấu chốt của xây dựng đảng về đạo đức là ở thực hành đạo đức cách mạng, nói đi đôi với làm, “thi hành một nền chính trị liêm khiết”, tại Hội khoa học quốc gia với chủ đề: “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” diễn ra sáng nay, 12/5, tại Hà Nội.


Xây dựng đội ngũ cán bộ - “then chốt của then chốt” trong công tác xây dựng Đảng

Xây dựng đội ngũ cán bộ - “then chốt của then chốt” trong công tác xây dựng Đảng

Xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược và người đứng đầu, có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ là khâu “then chốt của then chốt” trong công tác xây dựng Đảng. 


Phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong công tác xây dựng tổ chức đảng và phát triển đội ngũ đảng viên tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

Phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong công tác xây dựng tổ chức đảng và phát triển đội ngũ đảng viên tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

Xây dựng tổ chức đảng và phát triển đội ngũ đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng, nhất là khi nước ta xây dựng, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với nhiều thành phần kinh tế cùng hoạt động. Công đoàn Việt Nam đã góp phần thực hiện nhiệm vụ này dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy và trong thời gian tới, tổ chức công đoàn các cấp sẽ tiếp tục nỗ lực, thực hiện có hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ quan trọng đó.


Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nỗ lực đổi mới phương thức hoạt động

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nỗ lực đổi mới phương thức hoạt động

Sáng 24/3, Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo đề án Trung ương 6 thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị” do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án đã làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
 

Đổi mới tư duy phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn - Nhìn từ sự lãnh đạo của Đảng, vai trò của hệ thống chính trị và phát huy dân chủ ở nông thôn

Đổi mới tư duy phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn - Nhìn từ sự lãnh đạo của Đảng, vai trò của hệ thống chính trị và phát huy dân chủ ở nông thôn

Phát triển “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh” là tư duy mới về quản lý và phát triển “tam nông” của Đại hội Đảng lần thứ XIII. Để chuyển đổi căn bản từ quan niệm “tam nông” truyền thống sang tư duy phát triển “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh” thì đột phá phải bắt đầu từ sự lãnh đạo của Đảng, vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị gắn với phát huy dân chủ ở nông thôn.


Xây dựng đội ngũ cán bộ trong bộ máy Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Xây dựng đội ngũ cán bộ trong bộ máy Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Dẫu cấu trúc tổ chức bộ máy có chặt chẽ, hợp lý đến đâu, nhưng con người trong bộ máy đó không bảo đảm chất lượng thì hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy vẫn khó có thể nâng lên. Điều đó có nghĩa là chất lượng bộ máy và con người trong bộ máy phải đồng bộ, “ăn khớp” với nhau. Đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ chính là đầu tư cho phát triển đất nước lâu dài và bền vững. Do đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả.


Phát huy vai trò của Kiểm toán nhà nước trong kiểm tra, kiểm soát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công

Phát huy vai trò của Kiểm toán nhà nước trong kiểm tra, kiểm soát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công


Giám sát là thước đo chất lượng hoạt động hội đồng nhân dân cấp tỉnh

Giám sát là thước đo chất lượng hoạt động hội đồng nhân dân cấp tỉnh

Hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp tỉnh, các Ban HĐND có nhiều đổi mới, nội dung tập trung vào những vấn đề bức xúc cử tri quan tâm đã mang lại nhiều kết quả thiết thực trong hoạt động đại biểu dân cử.

Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức

Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế chỉ rõ yêu cầu, nhiệm vụ tinh giản biên chế phải gắn với rà soát chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; hoàn thiện xây dựng vị trí việc làm, cải cách tiền lương, cải cách hành chính; tăng thẩm quyền và bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong quản lý biên chế ở địa phương.


Tổng số: 281 bài viết - Đang xem trang: 1 / 29

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 05/GP-TTĐT cấp ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 02213 868199
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.