Thứ Hai, ngày 29 tháng 5 năm 2023 - 12:10:57 AM
Trang chủ » Chính trị - Xã hội » Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Một báo cáo thiếu khách quan và đáng tiếc

Một báo cáo thiếu khách quan và đáng tiếc

Mới đây, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố phúc trình thường niên về tình hình nhân quyền trên thế giới. Đáng chú ý, văn bản này vẫn tiếp tục dựa trên những nhận định sai lệch, thông tin thiếu chính xác như từng diễn ra trong các báo cáo trước đây, dẫn đến đánh giá thiếu khách quan, sai sự thật về tình hình nhân quyền của Việt Nam.


Ngăn chặn trẻ hóa bệnh suy thoái

Ngăn chặn trẻ hóa bệnh suy thoái

Suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống là căn bệnh vô cùng nguy hiểm, đe dọa đến sự tồn vong của chế độ. Trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay, với phương châm lấy xây để chống, phòng bệnh hơn chữa bệnh, ngăn chặn sự lây lan, phát triển của căn bệnh suy thoái trong giới trẻ đang đặt ra những yêu cầu, thách thức mới...


Vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ vừa mang tính thường xuyên, vừa mang tính cấp bách, cần quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.


Phản bác luận điệu xuyên tạc tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam

Phản bác luận điệu xuyên tạc tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam

TTXVN giới thiệu bài viết “Nỗ lực đảm bảo quyền tự do tôn giáo, phản bác luận điệu xuyên tạc tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam” của thạc sỹ Nguyễn Văn Long, Chánh Văn phòng Ban Tôn giáo Chính phủ.


Trao quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình

Trao quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình

Sáng 22/3, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức trao quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và tổng kết nhiệm kỳ công tác của các sĩ quan hoàn thành nhiệm vụ tại các phái bộ Cộng hòa Trung Phi, Nam Sudan và Phái bộ UNISFA (khu vực Abyei).


Một số nhận thức lý luận về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn với tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc qua tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Một số nhận thức lý luận về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn với tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc qua tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn với tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên cơ sở giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ là quan điểm lý luận lớn của Đảng ta. Trong những tác phẩm công bố gần đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bổ sung, phát triển lý luận về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn với tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.


Phát huy giá trị của Đề cương về văn hóa Việt Nam trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ

Phát huy giá trị của Đề cương về văn hóa Việt Nam trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ

Được xem như Cương lĩnh đầu tiên của Đảng về văn hóa, Đề cương về văn hóa Việt Nam không chỉ kiến tạo xây dựng nền văn hóa mới, mà còn thể hiện tính chiến đấu mạnh mẽ theo phương châm phàm những gì phản dân tộc, phản khoa học, phản đại chúng đều phải đấu tranh. Giá trị lý luận và thực tiễn của Đề cương về văn hóa Việt Nam tiếp tục rọi sáng cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ trong tình hình hiện nay.


Bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam

Bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam

Là một quốc gia đa tín ngưỡng, tôn giáo, ở Việt Nam các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Mỗi cá nhân hoàn toàn tự do lựa chọn theo hoặc không theo một tín ngưỡng, tôn giáo nào. Người có tín ngưỡng, tín đồ các tôn giáo được tự do bày tỏ đức tin tại gia đình, cơ sở thờ tự hoặc điểm nhóm đăng ký với chính quyền. Các tôn giáo chung sống hài hòa, đoàn kết, gắn bó đồng hành với dân tộc, không có xung đột sắc tộc, xung đột tôn giáo.


Thanh niên quân đội phải bản lĩnh, trí tuệ trong thời đại mới

Thanh niên quân đội phải bản lĩnh, trí tuệ trong thời đại mới

Thanh niên quân đội phải có “Khát vọng đẹp-Trách nhiệm cao-Học tập tốt-Hành động giỏi-Đoàn kết tốt-Kỷ luật nghiêm,” thực sự tiêu biểu cho bản lĩnh, trí tuệ của thanh niên Việt Nam trong thời đại mới.


Bài học lớn của công cuộc đổi mới ở Việt Nam

Bài học lớn của công cuộc đổi mới ở Việt Nam

Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gồm 612 trang. Cuốn sách có 3 phần, trình bày một cách hệ thống những quan điểm, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư theo từng nhóm vấn đề góp phần làm sáng rõ bước phát triển trong tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.


Tổng số: 554 bài viết - Đang xem trang: 1 / 56

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 05/GP-TTĐT cấp ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 02213 868199
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.