Thứ Bảy, ngày 21 tháng 5 năm 2022 - 5:36:48 AM
Trang chủ » Lịch sử, truyền thống » Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh
Đăng ngày: 17/12/2021 - 4:47:16 PM | Lượt xem: 194 | Trần Quốc Văn

Phát triển kinh tế gắn với ổn định xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân

Trần Quốc Văn
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831 - 2021), 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (7/1941 - 7/2021) và 25 năm tái lập tỉnh (01/01/1997 - 01/01/2022) có ý nghĩa vô cùng quan trọng; là dịp để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh ôn lại lịch sử hào hùng, truyền thống văn hiến, cách mạng vẻ vang, tự hào trước những thành tựu mà tỉnh đạt được trên các lĩnh vực của đời sống, kinh tế, xã hội. Những thành tựu quan trọng đó đã góp phần làm ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, xây dựng quê hương Hưng Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Sau 29 năm hợp nhất với tỉnh Hải Dương thành tỉnh Hải Hưng, ngày 01/01/1997, tỉnh Hưng Yên được tái lập. Trước bộn bề khó khăn, thiếu thốn, nhất là xuất phát điểm của tỉnh thấp khi tái lập, trong khi đó, nền kinh tế của tỉnh là thuần nông; kết cấu hạ tầng vừa thiếu, vừa yếu; cơ sở vật chất - kỹ thuật nghèo nàn, lạc hậu. Nhưng, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hưng Yên đã phát huy truyền thống văn hiến, cách mạng và anh hùng chung sức, đồng lòng khai thác, phát huy tối đa lợi thế, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, mau chóng ổn định và phát triển kinh tế - xã hội. Sau 25 năm tái lập, đến nay, Hưng Yên đã xây dựng được một nền tảng kinh tế - xã hội tương đối đồng bộ với nhiều thành tựu quan trọng, duy trì phát triển ổn định với chất lượng tăng trưởng được cải thiện, tiềm lực, quy mô tăng lên; năm 2020 đạt 102 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 1,73 lần so với năm 2015. Giai đoạn 2016 - 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 8,38%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt gần 79 triệu đồng, xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Năm 2020, tổng thu ngân sách trên địa bàn: 16.479 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch; là một trong 16 tỉnh, thành phố bảo đảm tự cân đối thu chi và có đóng góp với ngân sách Trung ương. Công nghiệp - xây dựng đang dần chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu kinh tế, phù hợp với định hướng của tỉnh trong nhiều kỳ Đại hội gần đây. Năm 2020, cơ cấu công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng 61,5%.
Các đột phá chiến lược đã thu được kết quả nổi bật khi Hưng Yên là sự lựa chọn của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước; đã thu hút 816 dự án, tăng 34,4% so với giai đoạn 2011 - 2015. Các khu công nghiệp lớn được xây dựng và phát triển; Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Lý Thường Kiệt đang được hình thành, tạo bước đột phá trong quá trình phát triển công nghiệp ở tỉnh; thành lập mới 13 cụm công nghiệp. Xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông được đầu tư lớn với trên 1.000 km ở các cấp đường, đã phát huy lợi thế của tỉnh trung tâm đồng bằng châu thổ sông Hồng; hệ thống giao thông được tập trung đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để kết nối Hưng Yên với các tỉnh và Thủ đô Hà Nội, cảng biển và sân bay, tạo thêm sức hấp dẫn thu hút nhà đầu tư phát triển công nghiệp và xây dựng đô thị. Tỷ lệ đô thị hóa đến hết năm 2020 đạt 41%; tổng số đô thị toàn tỉnh: 23 đô thị. Thị xã Mỹ Hào được công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV, đang tiếp tục xây dựng cơ bản đạt tiêu chuẩn đô thị loại III; khu vực phát triển đô thị Văn Lâm (thị trấn Như Quỳnh mở rộng 5 xã) đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV; thành phố Hưng Yên cơ bản đạt tiêu chuẩn đô thị loại II; các khu vực thị trấn Văn Giang, thị trấn Yên Mỹ, thị trấn Khoái Châu mở rộng cơ bản đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV…Thương mại, dịch vụ và du lịch phát triển khá. Nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa hiệu quả cao, an toàn và bền vững, năm 2020, giá trị bình quân trên 1 ha canh tác đạt 210 triệu đồng, tăng 60 triệu đồng so với năm 2015; xây dựng nông thôn mới đạt kết quả vượt bậc; năm 2019, 100% các xã đạt chuẩn nông thôn; năm 2020, đạt chuẩn nông thôn mới cấp huyện và cấp tỉnh. Tỉnh đã quan tâm thực hiện các chính sách xã hội, an sinh xã hội, người dân, được xác định là trung tâm của quá trình phát triển. Thông qua nhiều chủ trương, chính sách và có cơ chế tài chính đảm bảo để chăm lo gia đình chính sách, người có công, gia đình thương binh liệt sỹ, giúp đỡ những người còn khó khăn, yếu thế trong xã hội: Hoàn thành Đề án hỗ trợ về nhà ở cho người có công và hộ nghèo; thực hiện trợ cấp hàng tháng cho người đủ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi; nâng mức trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng sống trong các cơ sở bảo trợ xã hội; hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cận nghèo, người khuyết tật... Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1,8%; giải quyết việc làm thường xuyên cho 17,8 vạn lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%. Giáo dục được quan tâm đầu tư phát triển cân đối về quy mô, loại hình theo hướng chuẩn hóa; toàn tỉnh có thêm 163 trường đạt chuẩn Quốc gia so với năm 2015; chất lượng đội ngũ giáo viên và chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên. Tỷ lệ làng, khu phố văn hóa đạt 89%, gia đình văn hóa đạt 91,5%. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ở nông thôn cùng với các thị tứ, thị trấn, thị xã, thành phố và khu đô thị được nâng lên, diện mạo có nhiều thay đổi theo hướng sáng, xanh, sạch, đẹp. Chương trình bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2016 - 2020 thực hiện có hiệu quả. 100% số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế; tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế đạt 91,5%.
Tỉnh đã tích cực, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy ra, đặc biệt đã đạt được thành công bước đầu trong phòng, chống dịch Covid-19; tập trung đầu tư hệ thống y tế từ tỉnh đến cơ sở đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân; tích cực đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh; tuổi thọ bình quân đạt trên 74 tuổi.
Những thành tựu đạt được đã tạo thế và lực mới thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển nhanh và bền vững; giúp Hưng Yên trở thành điểm đến và là sự lựa chọn, nhất là của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đây cũng là minh chứng sinh động về năng lực lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền tỉnh, là nhờ sự đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong tỉnh cùng những người con quê hương Hưng Yên trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cùng với Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thành công tốt đẹp, tiếp tục khẳng định sự đoàn kết, thống nhất vững chắc trong toàn Đảng bộ tỉnh, gắn kết và đồng thuận trong nhân dân và toàn xã hội để cùng nỗ lực phấn đấu thực hiện đồng thời mục tiêu tổng quát cho giai đoạn phát triển mới của tỉnh là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững.
Tự hào, phấn khởi Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hưng Yên tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương văn hiến, cách mạng và anh hùng; tiếp tục đổi mới nhận thức, phương thức lãnh đạo, chủ động, sáng tạo, khai thác và phát huy tối đa mọi tiềm năng, lợi thế và nguồn lực, tăng cường liên kết, hợp tác, quyết tâm phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra, nhằm đạt mục tiêu xây dựng Hưng Yên trở thành tỉnh mạnh của cả nước.
Theo Bản tin TBNB

Bài viết khác:

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị lễ khởi công một số dự án giao thông

Thông cáo báo chí về việc tổ chức Lễ khởi công, trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và ký bản ghi nhớ hợp tác đầu tư chào mừng Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên

Tự hào về sự phát triển của tỉnh

Những người con ưu tú xứ Nhãn

Một số hình ảnh Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Xây dựng Hưng Yên ngày càng “Hưng” và ngày càng “Yên” hơn nữa

Kỷ niệm trọng thể 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, các anh hùng liệt sỹ

Tổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên

Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh Hưng Yên trong sạch, vững mạnh toàn diện

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 05/GP-TTĐT cấp ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 02213 868199
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.