Thứ Bảy, ngày 21 tháng 5 năm 2022 - 6:11:56 AM
Trang chủ » Lịch sử, truyền thống » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 02/03/2016 - 7:58:15 AM | Lượt xem: 10655 | T(chinhphu.vn)

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng

* Sáng 1/3, Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng - người cộng sản kiên cường, mẫu mực, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được tổ chức tại xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng nhớ cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Ảnh: VGP/Lê Sơn
 

Tham dự Lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Nguyễn Văn Nên; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam Lương Cường; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố và đông đảo nhân dân địa phương.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng sinh ra trên quê hương Quảng Ngãi giàu truyền thống yêu nước và cách mạng. Lớn lên, đồng chí đã sớm hun đúc lòng yêu nước và tiếp thu lý tưởng từ các nhà cách mạng, đặc biệt là lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và được chính Người ươm trồng trở thành một trong những “Hạt giống Đỏ” của cách mạng Việt Nam.

Trưởng thành từ thực tiễn đấu tranh cách mạng của dân tộc, trải qua nhiều cương vị khác nhau ở địa phương và Trung ương, đồng chí Phạm Văn Đồng luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, nhất là những năm đảm nhiệm trọng trách Thủ tướng Chính phủ, đồng chí luôn chú trọng nghiên cứu lý luận, gắn lý luận với thực tiễn cách mạng nhằm xây dựng tiền đề và từng bước hoàn thiện chính quyền của dân, do dân, vì dân.

Trong lãnh đạo phát triển kinh tế, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã tập trung chỉ đạo củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa và phát triển lực lượng sản xuất, chú ý tính năng động, sáng tạo của cơ sở, cùng Trung ương Đảng và Chính phủ tìm hướng đi, cách làm để từng bước xóa bỏ cơ chế tập trung, quan liêu, bao cấp.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng rất quan tâm đến công tác giáo dục đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên; luôn trăn trở trước những yếu kém, những khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý vĩ mô. Nhiều quan điểm chỉ đạo, quản lý của đồng chí đến nay vẫn còn mang tính thời sự trong công tác xây dựng Đảng và quản lý đất nước.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm Nhà lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại xã Đức Tân, Mộ Đức. Ảnh: VGP/Lê Sơn
 

Thủ tướng Phạm Văn Đồng là nhà ngoại giao tài năng, có uy tín, tầm nhìn xa, tinh tế và linh hoạt, kiên quyết nhưng mềm dẻo, ứng xử nhanh nhạy, sáng tạo, thể hiện lập trường chính trị sáng suốt trước thời cuộc và phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh, được nhân dân và bạn bè quốc tế kính trọng và cảm phục.

Đồng chí cũng là nhà văn hóa, giáo dục lớn của nước ta, với những quan điểm về văn hóa ở tầm chiến lược vĩ mô, thể hiện đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng trong việc nâng cao vai trò của văn hóa trong hoạt động cách mạng, giữ gìn và phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc và con người Việt Nam.

Là một trong số ít người thường xuyên sống và làm việc bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, được Người rèn luyện, nên cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng luôn tu dưỡng đạo đức cách mạng trong sáng và suốt đời ra sức học tập tấm gương của Bác Hồ. Cuộc đời cách mạng của ông là tấm gương phấn đấu, hy sinh trọn đời vì độc lập của Tổ quốc, tự do và hạnh phúc của nhân dân, đặt lợi ích của đất nước lên trên lợi ích cá nhân.

Sống gần trọn một thế kỷ, với 75 năm liên tục hoạt động cách mạng, trong đó 41 năm là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 35 năm là Ủy viên Bộ Chính trị, 32 năm là Thủ tướng Chính phủ, gắn liền với những trang sử vẻ vang của Đảng và cách mạng Việt Nam, đồng chí đã cống hiến trọn đời cho Đảng và dân tộc Việt Nam, mang hết nhiệt tình, tài năng và trí tuệ phục vụ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng là nhà lãnh đạo chủ chốt, có uy tín lớn của Đảng và Nhà nước ta. Công lao, đạo đức cách mạng, nhân cách của ông là tấm gương sáng để chúng ta và các thế hệ con cháu mãi mãi tôn vinh và noi theo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng - Ảnh: VGP/Lê Sơn
 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, với niềm tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc, chúng ta quyết tâm phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Phó Thủ tướng đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt 3 đột phá chiến lược, nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh, dành nguồn lực phù hợp cho phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, gắn với xóa đói giảm nghèo, nhất là đối với các huyện miền núi phía Tây.

Đồng thời quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, giáo dục đào tạo, y tế. Chú trọng phát triển kinh tế biển, hỗ trợ ngư dân kiên cường bám biển, xây dựng đảo Lý Sơn mạnh về mọi mặt, là tiền tiêu vững chắc về an ninh quốc phòng vùng biển đảo. Tập trung giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phát huy dân chủ và khối đại đoàn kết toàn dân.

Cùng với đó làm tốt công tác xây dựng Đảng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tấm gương và nhân cách của đồng chí Phạm Văn Đồng, hết lòng tận tụy vì nước vì dân, nâng cao năng lực quản lý lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể xã hội, mở rộng dân chủ để xây dựng và phát triển quê hương Quảng Ngãi ngày càng giàu đẹp.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Văn Đồng, chúng ta nguyện đoàn kết một lòng, phấn đấu xây dựng, phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng và các vị lãnh đạo tiền bối của Đảng ta hằng mong muốn.

(Theo Chinhphu.vn)

 

Bài viết khác:

Hình ảnh về Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu"

Phan Đăng Lưu - Nhà cách mạng tiền bối xuất sắc, một trí thức cách mạng tiêu biểu

HẬU PHƯƠNG HƯNG YÊN TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC

Vượt qua khó khăn, thử thách, tinh thần Chiến thắng 30/4 cổ vũ chúng ta đi tới!

Giải phóng Quảng Trị và cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ năm 1972 - dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Tổng Bí thư Lê Duẩn - Nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và cách mạng Việt Nam

Phát huy sức mạnh tinh thần của bộ đội Phòng không - Không quân trong đại thắng mùa Xuân năm 1975

Đồng chí Lê Văn Lương: Trọn đời vì sự nghiệp của Đảng

Đồng chí Lê Văn Lương - Người con ưu tú của quê hương Hưng Yên

Gạc Ma, ký ức không bao giờ quên

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 05/GP-TTĐT cấp ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 02213 868199
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.