Thứ Bảy, ngày 20 tháng 8 năm 2022 - 5:30:38 AM
Trang chủ » Chính trị - Xã hội » Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
Đăng ngày: 07/07/2021 - 7:51:44 AM | Lượt xem: 414 | Ngọc Điệp (St)

Kỳ họp thứ Nhất, HĐND thành phố Hưng Yên và các huyện Phù Cừ, Tiên Lữ, Khoái Châu, Kim Động nhiệm kỳ 2021-2026

* Trong 2 ngày, 5 và 6.7, HĐND thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ Nhất. Dự kỳ họp có các đồng chí: Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên.

Toàn cảnh kỳ họp thứ nhất, HĐND thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử thành phố báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND thành phố khóa XXII và công bố nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kỳ họp đã thông qua tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc ban hành nội quy các kỳ họp của HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Tại kỳ họp, HĐND thành phố khóa XXII đã tiến hành bầu các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; trưởng, phó trưởng ban các ban của HĐND thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố; ủy viên UBND thành phố; Hội thẩm Tòa án nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. 

HĐND thành phố tập trung xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết về: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội  6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2021; quyết toán ngân sách thành phố năm 2020; phê duyệt và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án, công trình sử dụng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030… và thực hiện một số nội dung quan trọng khác.

* Ngày 6.7, HĐND huyện Phù Cừ khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ Nhất. Dự kỳ họp có các đồng chí: Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Ngọc Quỳnh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. 
Các đại biểu tham dự kỳ họp HĐND huyện Phù Cừ
 
Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử huyện báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XX và công bố Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. HĐND huyện khóa XX tiến hành bầu các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện; trưởng, phó trưởng ban các ban của HĐND huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; ủy viên UBND huyện; Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý HĐND huyện trong nhiệm kỳ mới cần tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, đặc biệt là hoạt động tiếp xúc cử tri, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, huyện cần kế thừa, phát huy truyền thống văn hiến, đoàn kết của địa phương; bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đảng bộ huyện Phù Cừ lần thứ XXVI đã đề ra, chủ động nắm bắt cơ hội để hoạch định các mục tiêu, giải pháp và chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm sát thực tiễn, đạt hiệu quả cao. Huyện chú trọng xây dựng nền hành chính năng động, hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số để xúc tiến thu hút đầu tư; chú trọng chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tăng cường thu hút đầu tư, phát triển đồng bộ cả về nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Theo chương trình làm việc, ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp (7.7), HĐND huyện tập trung xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết về: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và thực hiện một số nội dung quan trọng khác.

* Ngày 6.7, HĐND huyện Tiên Lữ khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ Nhất.  Dự kỳ họp có các đồng chí: Lê Văn Hưng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Lê Xuân Tiến, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tại phiên họp, Ủy ban bầu cử huyện Tiên Lữ báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện và công bố Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026; bầu các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện; trưởng ban, phó trưởng ban các ban của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; bầu các chức danh Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện; uỷ viên UBND huyện; bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021, đề ra nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020; thông qua tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, xây dựng các dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025; tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh vốn và bổ sung danh mục đầu tư công năm 2021; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và một số nội dung quan trọng khác.
 
* Ngày 6.7, HĐND huyện Khoái Châu khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ Nhất. Dự kỳ họp có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Phạm Văn Khuê, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thế Cử, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh của HĐND huyện Khoái Châu nhiệm kỳ 2021 - 2026
Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử huyện báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XX và công bố nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kỳ họp thông qua các tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc ban hành nội quy các kỳ họp, quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Tại kỳ họp, HĐND huyện khóa XX tiến hành bầu các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện; trưởng ban, phó trưởng ban các ban của HĐND huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; ủy viên UBND huyện; bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, tập trung xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết về: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021; quyết toán thu, chi ngân sách năm 2020; thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác.

* Ngày 6.7, HĐND huyện Kim Động khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ Nhất.

Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử huyện báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XX và công bố Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kỳ họp đã thông qua Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc ban hành nội quy các kỳ họp của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã tiến hành bầu các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện; trưởng, phó trưởng ban các ban của HĐND huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; ủy viên UBND huyện; Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

HĐND huyện tập trung xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết về: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và thực hiện một số nội dung quan trọng khác.
Nguồn: http://baohungyen.vn/

Bài viết khác:

Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba ngày càng bền chặt

Cần sửa đổi toàn diện Luật Thống kê

Đổi mới để phát triển: Nâng cao hiệu quả giám sát tối cao của Quốc hội

Thông cáo số 9, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Ý nghĩa và bài học kinh nghiệm về sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Hội đồng Bầu cử quốc gia Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Chủ tịch Quốc hội chủ trì Phiên họp thứ 8 của Hội đồng Bầu cử quốc gia

Kỳ họp thứ Nhất, HĐND huyện Văn Lâm nhiệm kỳ 2021-2026

Kỳ họp thứ nhất HĐND thị xã Mỹ Hào khóa XX

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 05/GP-TTĐT cấp ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 02213 868199
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.