Thứ Ba, ngày 25 tháng 1 năm 2022 - 11:15:17 PM
Trang chủ » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh » Gương điển hình
Đăng ngày: 02/03/2021 - 4:13:06 PM | Lượt xem: 282 | Hữu Chất

Huyện Yên Mỹ triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Để phong trào thi đua “Dân vận khéo” đạt hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới, những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Mỹ đã chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong khối dân vận huyện và cơ sở đổi mới phương thức triển khai, nâng cao hiệu quả hoạt động, đa dạng hóa phong trào thi đua “Dân vận khéo”, góp phần củng cố khối đại đoàn kết, động viên nhân dân trên địa bàn tham gia sự nghiệp xây dựng huyện Yên Mỹ ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bám sát sự chỉ đạo của Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chỉ đạo cấp huyện về phong trào “Dân vận khéo” đã triển khai kế hoạch hoạt động, phát động phong trào, hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm mà nghị quyết đại hội đảng các cấp đề ra. Ban Chỉ đạo phong trào huyện phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng của huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, vận động nhân dân xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình trong các phong trào thi đua; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân, nhằm tạo sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân trong quá trình triển khai phong trào thi đua yêu nước, tích cực lao động sản xuất, học tập, công tác, gắn với các nhiệm vụ của phong trào “Dân vận khéo”.

Cùng với các phong trào thi đua của đơn vị, địa phương, phong trào thi đua “Dân vân khéo” tiếp tục được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Cấp ủy, chính quyền, các ngành, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2020, tổng giá trị sản xuất đạt 49.776 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 81,6 triệu đồng. Tổng thu ngân sách đạt 547,44 tỷ đồng. Nhiều mô hình “Dân vận khéo” có hiệu quả tiếp tục được duy trì và phát triển, huy động sự tham gia tích cực của nhân dân, nhất là trong xây dựng nông thôn mới. Ngày 14/10/2020, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1585/QĐ-TTg công nhận huyện Yên Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, cơ sở vật chất trường học tiếp tục được chính quyền các cấp quan tâm đầu tư, tỷ lệ phòng học kiên cố cao tầng tăng. Công tác khám, chữa bệnh được nâng lên cả về số lượng và chất lượng; công tác xây dựng chuẩn quốc gia về y tế được duy trì và nâng cao chất lượng, toàn huyện có 17/17 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về Y tế. Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,98%. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng đến cơ sở.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tiếp tục được triển khai với nhiều cách làm sáng tạo, phong phú và đạt hiệu quả thiết thực. Cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể và lực lượng vũ trang chủ động phối hợp nắm tình hình và đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, tăng cường mối quan hệ quân dân, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Công an huyện chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm và tham mưu xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc phức tạp, đông người tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự, các vụ việc là cơ hội để đối tượng xấu và các thế lực thù địch lợi dụng gây bất ổn xã hội, ảnh hưởng đến an ninh tại địa phương. Phát động sâu rộng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kịp thời phát hiện các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự ở cơ sở để giải quyết.

Cấp ủy, chính quyền quan tâm tổ chức đối thoại với nhân dân, tổ chức cho cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ, nâng cao ý thức tự quản của cộng đồng dân cư, tích cực đóng góp ý kiến xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh việc công khai thủ tục hành chính, các chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan nhà nước đối với công dân. Duy trì, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân; giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân; nêu cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị và tính chủ động của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, gắn phong trào thi đua “Dân vận khéo” với việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nhằm xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tích cực đóng góp ý kiến xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Nhìn chung, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện Yên Mỹ đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện hiệu quả theo đúng kế hoạch. Bên cạnh việc tiếp tục triển khai, nhân rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình đã có, các ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của huyện đã phát động, xây dựng những mô hình mới. Việc triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị, quan tâm, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả, được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình, hưởng ứng và tích cực tham gia. Phong trào đã đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể nhân dân tham gia đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ, tinh thần chủ động, sáng tạo của nhân dân để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Mỹ sẽ tiếp tục chỉ đạo nâng cao công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng, lực lượng vũ trang trong việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai phong trào trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, cơ sở. Tập trung đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua theo hướng bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị, cơ sở và phù hợp với từng lĩnh vực công tác. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tác dụng của phong trào cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân.

HC

 

Bài viết khác:

Ông Vũ Công Ninh tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Những phong trào thi đua của cán bộ, chiến sỹ Chi bộ Tổng hợp

Rặng nhãn của cựu chiến binh thôn Phương Đường

“Thủ lĩnh” đoàn xã nhiệt huyết với phong trào

Ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố Cộng Hòa làm tốt công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

Chấp hành viên trẻ vững chuyên môn nghiệp vụ

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ngọc Thanh tâm huyết, trách nhiệm với công tác hội

Phát huy phẩm chất người lính cụ Hồ trong thời bình ở Hội Cựu chiến binh huyện Tiên Lữ

"Làm theo mệnh lệnh trái tim", nỗ lực quyết tâm "hết dịch mới về"

Học tập và làm theo lời Bác ở Đảng bộ xã Dị Chế

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 05/GP-TTĐT cấp ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 02213 868199
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.