Thứ Hai, ngày 5 tháng 12 năm 2022 - 5:14:31 AM
Trang chủ » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh » Văn bản chỉ đạo
Đăng ngày: 19/12/2019 - 10:47:50 AM | Lượt xem: 2461 | Ngọc Điệp

Hưng Yên: Ban hành Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2020

Ngày 13/12/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên ban hành Hướng dẫn số 11-HD/TU hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 phải được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Các cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội, các ngành từ tỉnh đến cơ sở cần lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc việc tổ chức học tập và làm theo chuyên đề năm 2020. Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương những điển hình trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; công tác sơ, tổng kết. Gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 đồng thời với việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung Chỉ thị 05-CT/TW, Kế hoạch 30-KH/TU và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh; việc xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, của tỉnh; công tác tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Căn cứ tình hình, nhiệm vụ cụ thể của ngành, địa phương, đơn vị, cấp ủy các cấp chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện các nội dung của chuyên đề năm 2020 trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân cho phù hợp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Thời gian tổ chức học tập, nghiên cứu: cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 22/01/2020.

Sau học tập, nghiên cứu, cấp ủy, chính quyền các cấp; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu làm theo. Lấy kết quả thực hiện làm căn cứ để kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2020.

Xem toàn văn Hướng dẫn số 11-HD/TU tại đây:

 

 

 

 

Bài viết khác:

Học tập phong cách lãnh đạo bằng nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bảo đảm công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Về Tân Trào nhớ Bác

Kế hoạch số 36-KH/TU ngày 10/9/2021 của BTV Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Hướng dẫn số 03 -HD/TU ngày 18/8/2021 của BTV Tỉnh ủy về học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

Giới thiệu bộ sách “Hồ Chí Minh toàn tập”

“Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh: Hành trình cứu nước”.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05: Học tập, làm theo Bác và nêu gương

Cung cấp tư liệu tham gia triển lãm “Những tấm gương bình dị và cao quý” năm 2021

Hưng Yên ban hành Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 05/GP-TTĐT cấp ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 02213 868199
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.