Thứ Ba, ngày 28 tháng 3 năm 2023 - 9:18:25 AM
Trang chủ » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh » Gương điển hình
Đăng ngày: 29/11/2022 - 8:41:47 AM | Lượt xem: 167 | Khắc Cường

Học và làm theo Bác ở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Mỹ

Trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Mỹ luôn tích cực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ, lực lượng vũ trang huyện. Các hoạt động học tập và làm theo Bác đã góp phần nâng cao chất lượng công tác quốc phòng, quân sự địa phương ở cơ sở.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được lan tỏa sâu rộng trong toàn lực lượng vũ trang huyện, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tổ chức học tập các chuyên đề về việc phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Mỗi đảng viên chủ động xây dựng Chương trình hành động cá nhân và ký Bản cam kết học tập, làm theo Bác gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Đã đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng với rèn luyện kỷ luật, chú trọng xây dựng điển hình tiên tiến và nhân rộng gương người tốt, việc tốt, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Chú trọng bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ nhận thức đúng đắn, chống suy thoái, dao động về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; chủ động phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Với cách làm phù hợp, sáng tạo, nhận thức, hành động của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện đã có bước chuyển mới, khơi dậy ý chí quyết tâm, tinh thần tự chủ, khắc phục khó khăn. Đội ngũ cán bộ tích cực học tập, rèn luyện, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong xây dựng đơn vị; duy trì các hoạt động có nền nếp, đạt chất lượng, hiệu quả cao.
Đồng chí Thượng tá Chu Đức Thuần, Phó Bí Thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Mỹ cho biết: “Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số 87 của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 855 ngày 12/8/2019 của Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ thời kỳ mới”; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Đồng thời, triển khai cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tác phong của Bác gắn với chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy và từng đảng viên; triển khai thực hiện một cách tích cực, chủ động, sáng tạo gắn với thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, học tập công tác hàng ngày; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, đề cao tự phê bình và phê bình. Hằng ngày vào thời gian đầu giờ sau khi đọc báo, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đều kể những câu chuyện về Bác và lời dạy của Người đối với cán bộ, nhân viên cơ quan. Từ các câu chuyện và lời dạy của Người sẽ giúp cán bộ, nhân viên đơn vị hiểu hơn về Bác và từ đó mỗi cá nhân tự soi, tự sửa về phẩm chất đạo đức lối sống, tác phong làm việc, phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện thực hiện thắng lợi các nội dung đã đề ra. Đơn vị luôn xác định thực hiện tốt vai  trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nói đi đôi với làm. Gắn việc thực hiện nhiệm vụ với rèn luyện kỷ luật, quy định đơn vị. Hằng năm, chúng tôi đều tổ chức rút kinh nghiệm đánh giá việc thực hiện học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với từng tập thể, cá nhân, qua đó nhân rộng các mô hình, cá nhân tiêu biểu nhân rộng trong toàn lực lượng vũ trang huyện, tạo khí thế, quyết tâm trong thực hiện các nhiệm vụ”.
Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã gắn việc học và làm theo Bác vào từng nhiệm vụ cũng như thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng. Trong đó, thực hiện tốt “3 khâu đột phá” (đột phá về tổ chức, biên chế; đột phá về huấn luyện; đột phá về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính quân sự). Trong công tác huấn luyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “3 thực chất”, đồng thời chú trọng vào làm tốt công tác chuẩn bị thao trường bãi tập, mô hình học cụ, giáo án trước khi bước vào huấn luyện. Năm 2022, huyện Yên Mỹ được giao tổ chức diễn tập Khu vực phòng thủ, với sự tham mưu tích cực của Ban Chỉ huy Quân sự huyện, sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cuộc diễn tập đã thành công tốt đẹp, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, được cấp ủy, chính quyền địa phương và thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đánh giá cao.
Cùng với nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Mỹ còn đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật Nhà nước và cải cách hành chính quân sự. Duy trì nghiêm chế độ nền nếp chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Tích cực tham mưu làm tốt công tác tuyển quân, bảo đảm giao quân đủ chỉ tiêu, chất lượng tốt. Triển khai phong trào Thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, lực lượng vũ trang huyện đã tích cực tham gia công tác chính sách hậu phương quân đội, công tác dân vận, hỗ trợ 30 triệu đồng cùng địa phương xây dựng tuyến đường quân dân kiểu mẫu, thăm tặng quà gia đình chính sách và tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó... Cùng với đó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện duy trì, thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của lực lượng vũ trang huyện. Tích cực tham gia phòng chống thiên tai, phòng chống dịch bệnh Covid - 19. Phối hợp tốt với các lực lượng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Trong mỗi nhiệm vụ cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện luôn xác định việc tham mưu phải đúng, trúng, hiệu quả, cẩn thận, tỷ mỷ trong thực hiện các nhiệm vụ. Xác định kết hợp tốt giữa huấn luyện với làm công tác dân vận, gần dân, hiểu dân, giúp đỡ dân, để hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” ngày càng tỏa sáng trong lòng nhân dân.
Tại Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn của huyện, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các đơn vị triển khai và hưởng ứng tích cực. Đã tham mưu, đột phá vào những việc mới, việc khó và nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần hoàn thành tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương trên địa bàn huyện. Đặc biệt là trong công tác tuyển quân, huấn luyện dân quân tự vệ, phòng chống dịch Covid-19, công tác chính sách hậu phương quân đội, công tác dân vận…
Thực tế cho thấy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Mỹ đã đi vào chiều sâu, trở thành ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần tô thắm thêm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn hiện nay. Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Ban Chỉ huy Quân sự huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần xây dựng Đảng ủy trong sạch, đơn vị vững mạnh toàn diện, tạo động lực để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.
Khắc Cường

Bài viết khác:

Gương Cán bộ Hội Phụ nữ trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc

Chi bộ phố Như Quỳnh, 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Chi hội trưởng chi hội nông dân gương mẫu

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã nhiệt tình trong công tác hội

Em Lê Nguyễn Khánh Ngọc tích cực học tập và làm theo lời Bác

Đảng bộ xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ lãnh đạo xây dựng địa phương vững mạnh, toàn diện

Cách làm mới trong sinh hoạt Đảng tại Đảng bộ thị xã Mỹ Hào

Nông dân huyện Ân Thi thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững

Chi hội trưởng Chi hội Nông dân học tập và làm theo Bác

Chi hội phụ nữ Từ thiện thành phố Hưng Yên làm tốt công tác nhân đạo, từ thiện

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 05/GP-TTĐT cấp ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 02213 868199
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.