Thứ Hai, ngày 6 tháng 2 năm 2023 - 4:39:01 PM
Trang chủ » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 11/10/2022 - 7:48:56 AM | Lượt xem: 140 | Hoàng Oanh

Dấu ấn từ phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” tại xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất…”. Thực hiện lời dạy của Bác, trong những năm qua, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động đã triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong toàn dân đạt kết quả, thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn xã hội của địa phương trong tình hình mới.

Xác định phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” nói riêng và các phong trào thi đua yêu nước nói chung là động lực góp phần thúc đẩy Đảng bộ xã Phạm Ngũ Lão hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhân dân giao phó, năm 2021, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã phát động phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (ANTQ); các cấp ủy Đảng, chính quyền, trưởng các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự, đẩy mạnh việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở từng địa bàn dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.
Kế thừa, phát huy những thành tích, kết quả, kinh nghiệm trong tổ chức phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của giai đoạn trước, bám sát các chủ trương, chương trình, kế hoạch công tác do ngành, địa phương phát động và yêu cầu nhiệm vụ công tác an ninh trong giai đoạn mới, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tích cực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tích cực tham gia tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động kỷ niệm quan trọng của Đảng, Nhà nước và địa phương, nhất là công tác bảo vệ nội bộ, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; xây dựng các mô hình tự quản về an ninh trật tự ở từng khu dân cư, thôn xóm và trong các cơ quan, nhà trường tạo khí thế thi đua sôi nổi trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương.
Đảng ủy xã chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc tổ chức cho 100% các thôn ký cam kết “Khu dân cư thực hiện phong trào thi đua xây dựng khu dân cư 3 không”, tổ chức, vận động đến tận hộ gia đình ký cam kết “Gia đình thực hiện 2 không, 2 có tham gia đảm bảo trật tự ATGT”… vận động các hộ gia đình ký cam kết “Gia đình thực hiện phong trào thi đua xây dựng khu dân cư 3 không”, tham gia xây dựng “Khu dân cư kiểu mẫu”; Hội Phụ nữ xã tăng cường chỉ đạo và vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không 3 sạch”; tuyên truyền giáo dục về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong các tầng lớp phụ nữ; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức lối sống và ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên thanh niên qua việc tham gia Hội thi tìm hiểu pháp luật, các buổi sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt Chi đoàn; trong các nhà trường luôn đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Hai không” do Bộ Giáo dục - Đào tạo phát động, xây dựng đội ngũ giáo viên ngày càng vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ đồng thời phối hợp với lực lượng Công an xã tuyên truyền, ngăn chặn không để ma túy, bạo lực xâm nhập học đường, nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ... Nhìn chung, hoạt động của các tổ chức đều đạt kết quả tốt, góp phần bảo vệ ANTQ.
Với vai trò là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ xã, lực lượng Công an xã đã tham mưu Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể của xã thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh trật tự; thực hiện tốt Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Phát huy tốt vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an xã đã tham mưu Đảng ủy, UBND xã làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. Năm 2021, lực lượng Công an xã phối hợp với đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện phát hiện, xử phạt các trường hợp vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại địa phương.
Phát huy cao vai trò của các đồng chí cán bộ Công an xã, Công an viên phụ trách các thôn, cán bộ và đảng viên, các tổ chức đoàn thể ở các thôn, đặc biệt là nhiều quần chúng nhân dân... trong công tác nắm tình hình, thu tin, phát hiện các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự. Qua đó, Công an xã đã thực hiện tốt công tác nắm tình hình địa bàn, đối tượng, phục vụ tốt cho công tác tham mưu, giải quyết các tình hình liên quan, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương trong thời gian qua. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Đảng ủy xã luôn xác định phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” là nội dung xuyên suốt trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; là trách nhiệm trực tiếp của các cấp ủy, người chỉ huy, là công việc hàng ngày của mỗi cán bộ chiến sỹ, quyết tâm rèn luyện phấn đấu, thi đua làm nhiều việc tốt vì sự phát triển và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.
Hoàng Oanh

Bài viết khác:

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Chi bộ phố Như Quỳnh, 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Nhân rộng điển hình về học và làm theo Bác

Về chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên hiện nay

Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu gương đến phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII

Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” với sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay

Cán bộ, đảng viên thực hiện việc nghiêm khắc với chính mình theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Học và làm theo Bác ở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Mỹ

Trưởng Ban Công tác Mặt trận tâm huyết, trách nhiệm

Để việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thấm sâu, nhân lên những tấm gương, việc làm tốt đẹp trong đời sống xã hội

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 05/GP-TTĐT cấp ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 02213 868199
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.