Chủ Nhật, ngày 5 tháng 2 năm 2023 - 5:33:56 PM
Trang chủ » Lịch sử, truyền thống » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 30/08/2022 - 4:27:38 PM | Lượt xem: 694 | Ngọc Điệp (St)

Các tổ chức tôn giáo có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng 30/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị biểu dương các tổ chức tôn giáo có đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2022).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: VGP)
Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, cơ quan Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh; các chức sắc, chức việc của 43 tôn giáo và các chức sắc tôn giáo là đại biểu Quốc hội khóa XV... dự hội nghị.
Theo Ban Tôn giáo Chính phủ, tính đến tháng 12/2021, Nhà nước ta đã công nhận và cấp đăng ký hoạt động cho 43 tổ chức thuộc 16 tôn giáo với hơn 26,5 triệu tín đồ (chiếm hơn 27% dân số cả nước); trong đó, có hơn 54.000 chức sắc, 135.500 chức việc, hơn 29.600 cơ sở thờ tự tôn giáo và khoảng hơn 50.000 cơ sở tín ngưỡng.
Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026), có 5 chức sắc trúng cử đại biểu Quốc hội; 88 chức sắc, chức việc và 35 tín đồ các tôn giáo trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; 225 chức sắc, chức việc, nhà tu hành và 246 tín đồ trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện; 646 chức sắc, chức việc, nhà tu hành và hơn 5.000 tín đồ trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.
Tại hội nghị, đại diện các tổ chức tôn giáo đã bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn của đất nước; khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, trong đó có chính sách về tôn giáo; sẽ tiếp tục hành động, góp phần tích cực vào việc thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ đại diện các tổ chức tôn giáo. (Ảnh: VGP)
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề cập, Việt Nam đang xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa; không hy sinh công bằng, tiến bộ xã hội, môi trường lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần; lấy con người là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực của sự phát triển, trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc có đồng bào các tôn giáo.
Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn tốt, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, nỗ lực đóng góp để duy trì môi trường hòa bình, ổn định, vì sự phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới. Bên cạnh đó, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chúa Jesus dạy: Đạo đức là bác ái. Phật Thích ca dạy: Đạo đức là từ bi. Khổng Tử dạy: Đạo đức là nhân nghĩa”; “Lương-giáo đoàn kết, toàn dân đoàn kết, cả nước một lòng, nhân dân ta nhất định thắng lợi”. Thủ tướng nhấn mạnh: “Lời dạy đó đến nay vẫn còn nguyên giá trị về sự thống nhất, đoàn kết trong đa dạng, tôn trọng sự khác biệt của các tôn giáo, tạo nên truyền thống, bản sắc, văn hóa, sức mạnh, nguồn lực Việt Nam”.
Thủ tướng khẳng định, đồng bào có đạo là bộ phận máu thịt của dân tộc Việt Nam, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Điều đó được minh chứng trong suốt chiều dài lịch sử đất nước. Đời sống tín ngưỡng, tôn giáo là bộ phận không thể tách rời của đời sống văn hóa, tinh thần của dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam. Việt Nam là một quốc gia đa tín ngưỡng, tôn giáo. Mỗi tín ngưỡng, tôn giáo mang những nét văn hóa riêng nhưng đều hướng đến các giá trị chân- thiện-mỹ.
Thủ tướng cho biết, Đảng, Nhà nước ta luôn nhất quán thực hiện chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người dân… Trong suốt tiến trình đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam, hàng chục nghìn chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo đã tham gia các đoàn thể, tổ chức xã hội, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Các chức sắc, chức việc các tôn giáo luôn thể hiện rõ vai trò cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân; gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời vận động các tín đồ tích cực hưởng ứng và tham gia hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt vai trò, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân.
 
Trong đại dịch Covid-19 vừa qua, trong những thời điểm khó khăn nhất, các tổ chức tôn giáo đã phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống tốt đẹp, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc; bằng trách nhiệm và tấm lòng nhân ái, tích cực đóng góp các nguồn lực, chung tay cùng các cấp chính quyền trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả.
Đến nay, Việt Nam đã kiểm soát được dịch bệnh; việc phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội đạt kết quả tương đối toàn diện trên các mặt. Thủ tướng cho rằng, có được những thành quả này là nhờ nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có sự tham gia tích cực, đóng góp đầy ý nghĩa của đồng bào tôn giáo, các chức sắc, chức việc tôn giáo và các tổ chức tôn giáo.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng đánh giá cao, biểu dương những đóng góp tích cực của các tôn giáo ở Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy sức mạnh nội sinh trong việc hướng tới các mục tiêu của đất nước. Trong đó, các tôn giáo được khẳng định là một trong những nguồn lực góp phần xây dựng và phát triển đất nước.
Với tinh thần đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị lãnh đạo các tổ chức tôn giáo tiếp tục vận động các chức sắc, chức việc, tín đồ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; duy trì đường hướng hành đạo gắn bó, đồng hành cùng dân tộc; củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo; phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo trong đời sống xã hội.
Các tổ chức tôn giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động y tế, giáo dục, dạy nghề, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương; phát huy nguồn lực, thế mạnh của các tổ chức, cá nhân tôn giáo trong xây dựng và phát triển đất nước; tích cực tham gia các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.
Đại biểu các tôn giáo tại hội nghị. (Ảnh: VGP)
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan liên quan và các địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương về tín ngưỡng, tôn giáo và quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật thành các quan điểm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trên nguyên tắc bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ. Đồng thời, tham mưu với Đảng, Nhà nước để hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; huy động, phát huy mọi nguồn lực của tôn giáo trong xây dựng và phát triển đất nước.
Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, có chính sách cụ thể nhằm động viên về vật chất và tinh thần người tiêu biểu có thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước; chăm lo phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là vùng đồng bào tôn giáo vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh, góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước ngày càng hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố tăng cường vận động, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các tôn giáo; tiếp tục quan tâm, tăng cường đối thoại với các tổ chức tôn giáo, lắng nghe, tạo sự gần gũi, chân thành, tin tưởng của chức sắc, tín đồ tôn giáo; quan tâm xem xét, giải quyết các đề xuất, kiến nghị chính đáng của các tổ chức, chức sắc, cá nhân tôn giáo phù hợp với chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước hoặc đề xuất với các bộ, ngành và Chính phủ giải quyết theo thẩm quyền; tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động thuận lợi trong khuôn khổ của pháp luật và thực hiện phương châm “tốt đời-đẹp đạo”.
Nguồn: https://nhandan.vn/

 

Bài viết khác:

Chặng đường đồng hành Việt-Lào in đậm dấu ấn của ĐCS Việt Nam

Diễn biến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Đảng lãnh đạo đấu tranh tại Hội nghị Paris

Mốc son vàng của cách mạng Việt Nam

Sáng mãi khát vọng vì hòa bình từ Hiệp định Paris

50 năm ký kết Hiệp định Paris: Nhìn từ mặt trận Quảng Trị

Hiệp định Paris - Ký ức của người trong cuộc và góc nhìn quốc tế

77 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên: Luôn luôn đồng hành cùng dân tộc

Sự chủ động, sáng tạo về nghệ thuật quân sự trong chiến dịch “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”

“Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”: Khát vọng hòa bình-thịnh vượng

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 05/GP-TTĐT cấp ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 02213 868199
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.