Chủ Nhật, ngày 28 tháng 5 năm 2023 - 10:21:30 PM
Trang chủ » Giới thiệu chung » Bộ máy Đảng, chính quyền tỉnh Hưng Yên
Đăng ngày: 10/07/2020 - 5:07:50 PM | Lượt xem: 89902

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH HƯNG YÊN

Cập nhật từ ngày 15/02/2023

Khóa XIX (Nhiệm kỳ 2020 – 2025)

I. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

Đồng chí NGUYỄN HỮU NGHĨA
UVBCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
Đồng chí TRẦN QUỐC TOẢN
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
Đồng chí TRẦN QUỐC VĂN
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
Đồng chí LÊ XUÂN TIẾN
 Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực
HĐND tỉnh
Đồng chí NGUYỄN LÊ HUY
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Đồng chí PHẠM VĂN KHUÊ
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Đồng chí BÙI THẾ CỬ
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy
Đồng chí ĐẶNG NGỌC QUỲNH
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy
Đồng chí Đào Hồng Vận
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Đồng chí QUÁCH THỊ HƯƠNG
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận
Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Trường
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh

Đồng chí PHẠM HUY BÌNH
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên
Đồng chí TRẦN THỊ THANH THỦY
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào

Đồng chí LÊ VĂN HƯNG
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Giang

 

II -  BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XIX (NHIỆM KỲ 2020- 2025)
(Xếp theo thứ tự A, B, C...)
1. Đ/c Nguyễn Thị Anh, Giám đốc Sở Y tế
2.Đ/c Phạm Huy Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên
3. Đ/c Trần Tùng Chuẩn, Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ
4. Đ/c .......
5. Đ/c Bùi Thế Cử, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy
6. Đ/c Bùi Huy Cường, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy
7. Đ/c Đặng Văn Diên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội
8. Đ/c Trịnh Văn Diễn, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư
9. Đ/c Bùi Tiến Duy, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy
10. Đ/c Nguyễn Văn Đoan, Bí thư Huyện ủy Yên Mỹ
11. Đ/c Nguyễn Văn Đoàn- Bí thư Huyện ủy Phù Cừ
12. Đ/c Mai Xuân Giới,  Bí thư Huyện ủy Ân Thi
13. Đ/c Trần Minh Hải, Giám đốc Sở Giao thông vận tải
14. Đ/c Lê Quang Hòa, Giám đốc Sở Nội vụ
15. Đ/c Nguyễn Lê Huy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
16. Đ/c Cao Quang Hưng, Giám đốc Sở Xây dựng
17. Đ/c Lê Văn Hưng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Giang
18. Đ/c Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
19. Đ/c Đỗ Thị Hương, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh
20. Đ/c Quách Thị Hương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
21. Đ/c Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
22. Đ/c Nguyễn Bật Khánh, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm
23. Đ/c Phạm Văn Khuê, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
24. Đ/c Vũ Hồng Luyến, Bí thư Tỉnh đoàn
25. Đ/c Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
26. Đ/c Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
27. Đ/c Doãn Thị Nguyệt, Chủ tịch Hội LH Phụ nữ tỉnh
28. Đ/c Đỗ Hữu Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
29. Đ/c Nguyễn Văn Phê, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
30. Đ/c Nguyễn Tuấn Phong, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
31. Đ/c Doãn Anh Quân, Bí thư Huyện ủy Tiên Lữ
32. Đ/c Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy
33. Đ/c Nguyễn Đức Sơn, Bí thư Huyện ủy Khoái Châu
34. Đ/c Phạm Thái Sơn, Bí thư Huyện ủy Kim Động
35. Đ/c Nguyễn Đức Tải, Giám đốc Sở Tài chính
36. Đ/c Phạm Trường Tam, Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh
37. Đ/c Nguyễn Đại Thắng, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh  
38. Đ/c Vũ Văn Thắng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh
39. Đ/c Nguyễn Văn Thơ, Giám đốc Sở Công Thương
40. Đ/c Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào
41. Đ/c Lê Xuân Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh
42. Đ/c Lê Quang Toản, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
43. Đ/c Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
44. Đ/c Đỗ Minh Tuân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
45. Đ/c Lê Văn Tuấn, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh
46. Đ/c Lương Anh Tuấn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy
47. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Tuyết, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
48. Đ/c Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
49. Đ/c Đào Hồng Vận, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
50. Đ/c Nguyễn Văn Viện, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
III. CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG
1- Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Trưởng Ban: Đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
2- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Trưởng Ban: Đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
3- Ban Dân vận Tỉnh ủy
Trưởng Ban: Đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
4- Ban Nội chính Tỉnh ủy
Trưởng Ban: Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
5- Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Chủ nhiệm: Đồng chí Bùi Thế Cử, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
6- Văn phòng Tỉnh ủy
Chánh Văn phòng: Đồng chí Vũ Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
IV – CÁC CƠ QUAN TRỰC THUỘC TỈNH ỦY
1- Báo Hưng Yên
Tổng biên tập: Đồng chí Lê Công Tuấn
2- Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh
Hiệu trưởng: Đồng chí Đỗ Minh Trí
V – CÁC HUYỆN ỦY, THỊ ỦY, THÀNH ỦY, ĐẢNG ỦY TRỰC THUỘC TỈNH ỦY
1 – Đảng ủy Quân sự tỉnh
 Bí thư: Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
2 – Đảng ủy Công an tỉnh
Đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh
3- Thành ủy Hưng Yên
Bí thư: Đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
4– Huyện ủy Ân Thi
Bí thư: Đồng chí Mai Xuân Giới, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
5 – Huyện ủy Khoái Châu
Bí thư: Đồng chí Nguyễn Đức Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
6 – Huyện ủy Kim Động
Bí thư: Đồng chí Phạm Thái Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
7 – Thị ủy Mỹ Hào
Bí thư: Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
8 – Huyện ủy Phù Cừ
Bí thư: Đồng chí Nguyễn Văn Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
9 – Huyện ủy Tiên Lữ
Bí thư: Đồng chí Doãn Anh Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
10 – Huyện ủy Văn Giang
Bí thư: Đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
11 – Huyện ủy Yên Mỹ
Bí thư: Đồng chí Nguyễn Văn Đoan, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
12– Huyện ủy Văn Lâm
Bí thư: Đồng chí Nguyễn Bật Khánh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
13 – Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh
Bí thư: Đồng chí Đỗ Thị Hương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

 

---------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết khác:

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 05/GP-TTĐT cấp ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 02213 868199
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.