Thứ Hai, ngày 27 tháng 5 năm 2019 - 10:43:07 AM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống

Đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Một trong phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội là bằng việc đề ra, tổ chức thực hiện Cương lĩnh, đường lối, chỉ thị, nghị quyết... (sau đây gọi chung là nghị quyết). Thực tiễn cách mạng nước ta hơn 85 năm qua do Đảng ta lãnh đạo đã chứng minh rằng: sự thành công của cách mạng luôn luôn bắt nguồn từ việc Đảng ta đề ra đường lối, chủ trương, nghị quyết đúng đắn và tổ chức thực hiện kiên quyết, kịp thời, sáng tạo.


Chương trình hành động số 01-CTr/TU ban hành ngày 15/12/2015 của Tỉnh ủy Hưng Yên về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chương trình hành động số 01-CTr/TU ban hành ngày 15/12/2015 của Tỉnh ủy Hưng Yên về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, như sau:


Đề cương thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Đề cương thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII


Nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống bằng những việc làm thiết thực

Nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống bằng những việc làm thiết thực

Ngày 26.1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã công bố danh sách Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh vinh dự trúng cử là Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ngay sau khi Đại hội bế mạc, phóng viên Báo Hưng Yên đã có cuộc phỏng vấn Bí thư Tỉnh ủy. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.


Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam

Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 20-1-2016 đến ngày 28-1-2016, tại Thủ đô Hà Nội, sau khi thảo luận các văn kiện do Ban Chấp hành Trung ương khóa XI trình,


Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội XII

Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội XII

Sáng 21/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội). 

Tại phiên khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng.

TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo: 


Diễn văn bế mạc Đại hội XII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Diễn văn bế mạc Đại hội XII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

* Sau hơn 8 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, sáng 28/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia - Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp.


Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Sáng 21/1, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đọc Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam.


Kế hoạch quán triệt các Văn kiện Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020

Kế hoạch quán triệt các Văn kiện Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020

Vừa qua, Tỉnh ủy Hưng Yên đã ban hành Kế hoạch số 06-KH/TU về tổ chức quán triệt các Văn kiện Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020.


Nghị quyết số 09-NQ/ĐH ban hành ngày 3/11/2015 của Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Nghị quyết số 09-NQ/ĐH ban hành ngày 3/11/2015 của Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thực hiện Chỉ thị số 36 - CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng;     Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 họp từ ngày 31 tháng 10, đến ngày 02 tháng 11 năm 2015, tại Thành phố Hưng Yên;


Tổng số: 102 bài viết - Đang xem trang: 10 / 11

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.