Chủ Nhật, ngày 17 tháng 2 năm 2019 - 7:34:58 PM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Chỉ đạo - Hướng dẫn - Nghiệp vụ

Chỉ đạo - Hướng dẫn - Nghiệp vụ

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015)

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015)  được ban hành kèm theo Hướng dẫn số 145 – HD/BTGTW ngày 11/3/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương.  Toàn văn Đề cương như sau:


Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Hướng dẫn số 145 - HD/BTGTW hướng dẫntuyên truyền kỷ niệm 40 năm  ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (304/1975 - 30/4/2015) được  Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành ngày 11/3/2015.

Toàn văn Hướng dẫn như sau:


Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2015); quá trình thành lập và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên


Hướng dẫn liên ban số 06-HD/BTCTW-BTGTW ngày 15/8/2011 của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với báo cáo viên các cấp theo Thông báo 13-TB/TW ngày 28/3/2011 của Bộ Chính trị


Hướng dẫn số 28-HD/BTGTW, ngày 28 tháng 1 năm 2008 thực hiện Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục đổi mới và nâng cao công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”


Thông báo số 71-TB/TW ngày 7/6/1997 của Thường vụ Bộ chính trị “về việc tăng cường lãnh đạo và đổi mới công tác tuyên truyền miệng”


TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ VIII


Kế hoạch số 99-KH/TU của Tỉnh ủy Hưng Yên, ban hành ngày 22/8/2014 về việc tuyên truyền, tổ chức kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh


Hướng dẫn số 70-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành ngày 25/8/2014 về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị trong tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh


Tài liệu sinh hoạt chi bộ kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh


Tổng số: 120 bài viết - Đang xem trang: 10 / 12

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.