Thứ Bảy, ngày 31 tháng 10 năm 2020 - 11:07:25 AM
Trang chủ » Văn hóa - Văn nghệ

Văn hóa - Văn nghệ

Kế hoạch số 01- KH/BTGTU ngày 7 tháng 10 năm 2010 về việc thực hiện Chỉ thị 46- CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội


Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên


Hướng dẫn số 83- HD/BTGTW ngày 10 tháng 8 năm 2009 về việc thực hiện Kết luận số 51- KL/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 27- CT/TW, ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội


Hướng dẫn số 85/HD-SVHTTDL ngày 11 tháng 3 năm 2009 của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch về một số nội dung về việc xây dựng hồ sơ xếp hạng di tích và tổ chức lễ đón bằng xếp hạng di tích


Tài liệu nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X "về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới"


Thông báo ý kiến số 881-TB/TU ngày 19 tháng 5 năm 2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số hoạt động của Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh


Chỉ thị số 46-CT/TU ngày 18 tháng 5 năm 2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật - nghệ thuật trong thời kỳ mới


Quy định về giải thưởng văn học nghệ thuật Phố Hiến (Ban hành kèm theo Quyết định số: 19 /2011 / QĐ-UBND ngày 15 /8/ 2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)


Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2015

Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2015

Các địa phương bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, không để tình trạng xây dựng, sửa chữa di tích, tiếp nhận công đức, tiến cúng bằng hiện vật đưa vào bài trí trong khuôn viên di tích khi chưa được phép của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; chủ động có kế hoạch di dời các hiện vật đưa vào trái phép ra khỏi di tích.


Sẽ có sách về linh vật truyền thống Việt Nam

Sẽ có sách về linh vật truyền thống Việt Nam

Nhằm giúp cán bộ văn hóa nhận diện linh vật Việt Nam, tránh sử dụng linh vật ngoại lai, Bộ Văn hóa đã chỉ đạo Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh nghiên cứu và xuất bản bộ sách cẩm nang về hoa văn, biểu tượng trang trí trong mỹ thuật truyền thống Việt Nam.

Tổng số: 630 bài viết - Đang xem trang: 63 / 63

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.