Thứ Tư, ngày 12 tháng 12 năm 2018 - 10:51:08 AM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống

Đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống

Tìm hiểu thuật ngữ "công nghệ cao" trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng


Tìm hiểu thuật ngữ "cơ cấu lại nền kinh tế" trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng


Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

Ngày 5/11/2016, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.  trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết:


Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) về tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng

 Ngày 1/11, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Sau đây là toàn văn Nghị quyết:


Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Ngày 30/10/2016, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Sau đây là toàn văn Nghị quyết


Hưng Yên: Hội thi tìm hiểu Nghị quyết XII của Đảng

Hưng Yên: Hội thi tìm hiểu Nghị quyết XII của Đảng

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2016, ngày 25/10, tại Nhà văn hóa trung tâm tỉnh, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội thi Đoàn viên, thanh niên khối các cơ quan tỉnh tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.


Tìm hiểu thuật ngữ “Biến đổi khí hậu ứng phó với biến đổi khí hậu” trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Khái niệm biến đổi khí hậu trái đất được hiểu là sự thay đổi của hệ thống khí hậu gồm khí quyển, thủy quyển, sinh quyển, thạch quyển hiện tại và trong tương lai bởi các nguyên nhân tự nhiên và nhân tạo trong một giai đoạn nhất định. Sự biến đổi khí hậu có thể giới hạn trong một vùng nhất định hay có thể xuất hiện trên toàn địa cầu. 


Tìm hiểu thuật ngữ "các cân đối vĩ mô của nền kinh tế quốc dân " trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Các cân đối vĩ mô của nền kinh tế quốc dân là một hệ thống các chỉ tiêu được thể hiện dưới dạng các cân đối tổng hợp, gồm hai phần: thu và chi hay nguồn và sử dụng, phản ánh sự vận động trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế quốc dân của các hiện tượng và quá trình kinh tế, sự tác động qua lại giữa các yếu tố trong quá trình sản xuất sản phẩm vật chất và sản phẩm dịch vụ, kết quả sản xuất kinh doanh của toàn bộ nền kinh tế nói chung và của từng ngành kinh tế, thể hiện hạch toán các nguồn thu - chi trong lĩnh vực tài chính, đầu tư xã hội, các nguồn thu - chi đối với nước ngoài,…


Tìm hiểu thuật ngữ " An ninh truyền thống, an ninh phi truyền thống" trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng


Những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng về văn hóa - xã hội (phần II)

Những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng về văn hóa - xã hội (phần II)


Tổng số: 99 bài viết - Đang xem trang: 7 / 10

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.