Thứ Bảy, ngày 25 tháng 1 năm 2020 - 11:49:36 AM
Trang chủ » Văn hóa - Văn nghệ

Văn hóa - Văn nghệ

Nhiệm vụ công tác văn hóa ở cơ sở


NỘI DUNG VĂN HÓA VÀ CÔNG TÁC THAM MƯU CỦA BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY, THÀNH ỦY TRÊN LĨNH VỰC VĂN HÓA


NHỮNG QUAN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA ĐẢNG VỀ VĂN HÓA, VĂN NGHỆ


NHỮNG QUAN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA ĐẢNG VỀ VĂN HÓA, VĂN NGHỆ


NHỮNG QUAN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA ĐẢNG VỀ VĂN HÓA, VĂN NGHỆ


Thông tư số 01/2012/TT-BVHTTDL ngày 18 tháng 01 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”


Công văn số 1407/UBND–VX ngày 17 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 46- CT/TU và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học văn nghệ trong thời kỳ mới”


Kế hoạch số 01- KH/BTGTU ngày 7 tháng 10 năm 2010 về việc thực hiện Chỉ thị 46- CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội


Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên


Hướng dẫn số 83- HD/BTGTW ngày 10 tháng 8 năm 2009 về việc thực hiện Kết luận số 51- KL/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 27- CT/TW, ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội


Tổng số: 527 bài viết - Đang xem trang: 52 / 53

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.