Thứ Ba, ngày 19 tháng 6 năm 2018 - 11:25:43 AM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống

Đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống

Nghị quyết Trung ương 5 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN

 Ngày 3/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII  về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.


Tìm hiểu thuật ngữ

Tìm hiểu thuật ngữ "Chất lượng dân số" trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Chất lượng dân số là tập hợp những đặc trưng (tiêu chí) về năng lực của một quần cư, một cộng đồng, dân số của một nước được thể hiện qua hệ thống các chỉ báo: cơ cấu tuổi, thể lực, trí lực, mức sống và ý thức xã hội,... trong việc thực hiện những chức năng xã hội nhất định nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của toàn bộ dân số nói chung và sự phát triển của chính bản thân mỗi gia đình, mỗi người dân nói riêng.


Tìm hiểu thuật ngữ

Tìm hiểu thuật ngữ "chủ động và tích cực hội nhập quốc tế" trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Về khái niệm và nội hàm của hội nhập quốc tế, hiện có nhiều cách tiếp cận. Nước ta hội nhập quốc tế ban đầu từ một nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, có quan hệ quốc tế chủ yếu với các nước trong khối xã hội chủ nghĩa, cách tiếp cận coi hội nhập là quá trình tương thích hóa luật lệ của nước ta với luật lệ chung của cộng đồng quốc tế là cách phù hợp nhất. Theo đó, hội nhập quốc tế là quá trình chủ động chấp nhận, áp dụng và tham gia xây dựng các luật lệ và chuẩn mực quốc tế vì lợi ích quốc gia - dân tộc.


Tìm hiểu thuật ngữ

Tìm hiểu thuật ngữ "cải cách tư pháp" trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Khái niệm tư pháp hiện nay được hiểu không chỉ là xét xử mà còn là bảo vệ pháp luật, là quyền lực nhà nước được thực hiện thông qua hoạt động phân xử và phán xét tính đúng đắn, hợp pháp.


Tìm hiểu thuật ngữ

Tìm hiểu thuật ngữ "an sinh xã hội" trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Theo Ngân hàng Thế giới (WB): "An sinh xã hội là những biện pháp công cộng nhằm giúp cho các cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng đương đầu và kiềm chế được nguy cơ tác động đến thu nhập nhằm giảm tính dễ bị tổn thương và những bấp bênh về thu nhập". Định nghĩa này nhấn mạnh đến các giải pháp nhằm kiềm chế nguy cơ làm giảm thu nhập của các cá nhân, gia đình và cộng đồng.


Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Ngày 9/12, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đây là lần đầu tiên Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị trực tuyến từ Trung ương đến 63 tỉnh, thành phố trực thuộc để nghiên cứu, học tập Nghị quyết. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu:

 


Tìm hiểu thuật ngữ “Cục diện thế giới” trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Cục diện thế giới là tình hình mọi mặt của thế giới, là bức tranh toàn cảnh, phản ánh tương quan lực lượng và quan hệ giữa các chủ thể chính của quan hệ quốc tế, trước hết là các cường quốc, các trung tâm quyền lực lớn trong một phạm vi không gian và ở một khung thời gian nhất định. Về nội hàm, cục diện thế giới bao quát tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, chính trị, quân sự đến văn hóa, tôn giáo,…


Tìm hiểu thuật ngữ "công nghiệp văn hóa" trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng


Tìm hiểu thuật ngữ "công nghệ cao" trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng


Tìm hiểu thuật ngữ "cơ cấu lại nền kinh tế" trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng


Tổng số: 97 bài viết - Đang xem trang: 6 / 10

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.