Thứ Tư, ngày 22 tháng 1 năm 2020 - 10:11:05 AM
Trang chủ » Văn hóa - Văn nghệ » Tin tức hoạt động

Tin tức hoạt động

Giải pháp nào để thư viện của trung tâm BDCT cấp huyện thực sự phát huy hiệu quả

Giải pháp nào để thư viện của trung tâm BDCT cấp huyện thực sự phát huy hiệu quả

Riêng thư viện của 10 trung tâm BDCT huyện, thành phố trong toàn tỉnh, theo khảo sát 9 tháng đầu năm 2014 cho thấy, 10/10 đơn vị đã thành lập được tủ sách phục vụ việc giảng dạy và học tập, với tổng số 2.109 đầu sách, báo, tạp chí các loại.


Bảo tàng Hưng Yên: Trưng bày triển lãm “45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Bảo tàng Hưng Yên: Trưng bày triển lãm “45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Trưng bày giới thiệu trên 150 hình ảnh và bản trích, biểu đồ, bản đồ tư liệu liên quan đến Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và được sắp xếp theo 02 chủ đề chính. Chủ đề thứ 1:  Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, 45 năm thực hiện Di chúc của Người, trưng bày đã giới thiệu đến công chúng bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một số tài liệu, hiện vật quan trọng, liên quan tới Di chúc của Người; những thành tựu qua 45 năm (1969-2014) thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.


Tuần lễ học tập suốt đời năm 2014 diễn ra từ ngày 29/9/2014 đến ngày 5/10/2014

Tuần lễ học tập suốt đời năm 2014 diễn ra từ ngày 29/9/2014 đến ngày 5/10/2014

Chủ đề của tuần lễ năm nay là “Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc”.  Nội dung các hoạt động diễn ra trong thời gian này gồm: tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, phát thanh, truyền hình...)...


Hưng Yên: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về văn học, nghệ thuật trên báo chí

Hưng Yên: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về văn học, nghệ thuật trên báo chí

Cùng với sự tìm tòi, sáng tạo của các tác giả văn học – nghệ thuật, mỗi biên tập viên mảng văn học – nghệ thuật cần tiếp tục tuân thủ tôn chỉ, mục đích được quy định trong giấy phép hoạt động báo chí và các quy định của pháp luật về báo chí...


Mấy suy nghĩ về đặc trưng của nền văn hóa Việt Nam

Mấy suy nghĩ về đặc trưng của nền văn hóa Việt Nam

Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước đã nêu rõ 5 quan điểm nhằm mục tiêu xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân- thiện- mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học.


Hưng Yên: Nâng cao công tác quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản, in và phát hành

Hưng Yên: Nâng cao công tác quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản, in và phát hành

Hoạt động xuất bản của tỉnh đã đi vào nề nếp, nhận thức của các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong việc thực hiện các văn bản quản lý nhà nước về xuất bản được nâng lên, các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xuất bản chấp hành tốt các quy định của pháp luật.


Mục tiêu xây dựng con người trong sự nghiệp phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Mục tiêu xây dựng con người trong sự nghiệp phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Đại hội Đảng lần thứ VIII (1996) đã khẳng định: lấy việc phát huy nguồn lực con người làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững và chính từ đó, những thành quả của sự phát triển đất nước lại nhằm phục vụ con người Việt Nam và góp phần cho nhân loại.


Không sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam

Không sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cũng yêu cầu các tỉnh, thành phố tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và đề xuất xử lý việc trưng bày, sử dụng biểu tượng, vật phẩm, linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam ở các nơi công cộng, đặc biệt là các khu di tích lịch sử văn hoá địa phương.


Từ ngày 7/8/2014, Nghị định về việc Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản phi vật thể có hiệu lực thi hành

Từ ngày 7/8/2014, Nghị định về việc Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản phi vật thể có hiệu lực thi hành

Ngày 25/6/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2014/NĐ-CP về việc Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản phi vật thể.


Một số kết quả về văn học, nghệ thuật quý I năm 2014

Một số kết quả về văn học, nghệ thuật quý I năm 2014

Quý II năm 2014, Hội VHNT tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Xuất bản Tạp chí Phố Hiến số tháng 4, 6; tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt các chủ chương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và những vản bản pháp luật mới có liên quan đến văn học, nghệ thuật...


Tổng số: 347 bài viết - Đang xem trang: 34 / 35

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.