Thứ Hai, ngày 21 tháng 5 năm 2018 - 2:20:40 AM
Trang chủ » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh » Văn bản chỉ đạo

Văn bản chỉ đạo

Kế hoạch số 03 ngày 01/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015

Kế hoạch số 03 ngày 01/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015


Quyết định số 253 ngày 22/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ban hành Quy chế làm việc của Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Quyết định số 253 ngày 22/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ban hành Quy chế làm việc của Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh


Những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh


Chủ đề thực hiện cuộc vận động

Chủ đề thực hiện cuộc vận động "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" từ năm 2007 đến năm 2011


Kế hoạch Số 24 – K H/BCĐ ngày 9 tháng 1 năm 2009 của Ban chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”Tỉnh ủy Hưng Yên về việc Triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2009

Kế hoạch Số 24 – K H/BCĐ ngày 9 tháng 1 năm 2009 của Ban chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”Tỉnh ủy Hưng Yên về việc Triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2009


Kế hoạch Số 04 – KH/BCĐ ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Ban chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Tỉnh ủy Hưng Yên về việc Triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2008

Kế hoạch Số 04 – KH/BCĐ ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Ban chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Tỉnh ủy Hưng Yên về việc Triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2008


Kế hoạch Số 30 - KH/TU của Tỉnh ủy Hưng Yên về việc Tổ chức cuộc vận động

Kế hoạch Số 30 - KH/TU của Tỉnh ủy Hưng Yên về việc Tổ chức cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"


Hướng dẫn Số 73 -HD/BTGTU ngày 3 tháng 02 năm 2010 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc Tổ chức học tập chuyên đề

Hướng dẫn Số 73 -HD/BTGTU ngày 3 tháng 02 năm 2010 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc Tổ chức học tập chuyên đề "Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh" gắn với công tác tổ chức


Quyết định Số 05 -QĐ/TU ngày 11 tháng 10 năm 2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc vận động

Quyết định Số 05 -QĐ/TU ngày 11 tháng 10 năm 2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tỉnh Hưng Yên


Chỉ thị số số 06 - CT/TW ngày 7/11/2006 của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Chỉ thị số số 06 - CT/TW ngày 7/11/2006 của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Phát động cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong toàn Đảng, toàn dân, bắt đầu từ ngày 03-02-2007 và tổng kết vào ngày 03-02-2011, có sơ kết hàng năm vào dịp sinh nhật Bác (19-5).


Tổng số: 51 bài viết - Đang xem trang: 4 / 6

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.