Thứ Ba, ngày 13 tháng 11 năm 2018 - 12:16:03 PM
Trang chủ » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh » Văn bản chỉ đạo

Văn bản chỉ đạo

Chương trình Làm việc của Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 03 - CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015


Kế hoạch số 120-KH/TU ban hành ngày 26/01/2015 của Tỉnh ủy Hưng Yên về việc học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”


Hướng dẫn số 81-HD/BTGTU ban hành ngày 05/02/2015 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên về việc Học tập và tuyên truyền chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”


Quyết định số 252 QĐ/TU ngày 22/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thành lập Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Quyết định số 252 QĐ/TU ngày 22/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thành lập Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh


Kế hoạch số 24 - KH/TU ngày 22/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 - CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03 - KH/TW của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Kế hoạch số 24 - KH/TU ngày 22/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 - CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03 - KH/TW của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh


Kế hoạch số 03 ngày 01/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015

Kế hoạch số 03 ngày 01/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015


Quyết định số 253 ngày 22/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ban hành Quy chế làm việc của Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Quyết định số 253 ngày 22/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ban hành Quy chế làm việc của Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh


Những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh


Chủ đề thực hiện cuộc vận động

Chủ đề thực hiện cuộc vận động "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" từ năm 2007 đến năm 2011


Kế hoạch Số 24 – K H/BCĐ ngày 9 tháng 1 năm 2009 của Ban chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”Tỉnh ủy Hưng Yên về việc Triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2009

Kế hoạch Số 24 – K H/BCĐ ngày 9 tháng 1 năm 2009 của Ban chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”Tỉnh ủy Hưng Yên về việc Triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2009


Tổng số: 56 bài viết - Đang xem trang: 4 / 6

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.