Thứ Bảy, ngày 16 tháng 1 năm 2021 - 10:54:05 PM
Trang chủ » Văn hóa - Văn nghệ » Chỉ đạo - Hướng dẫn - Nghiệp vụ

Chỉ đạo - Hướng dẫn - Nghiệp vụ

NHỮNG QUAN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA ĐẢNG VỀ VĂN HÓA, VĂN NGHỆ


Thông tư số 01/2012/TT-BVHTTDL ngày 18 tháng 01 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”


Công văn số 1407/UBND–VX ngày 17 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 46- CT/TU và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học văn nghệ trong thời kỳ mới”


Kế hoạch số 01- KH/BTGTU ngày 7 tháng 10 năm 2010 về việc thực hiện Chỉ thị 46- CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội


Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên


Hướng dẫn số 83- HD/BTGTW ngày 10 tháng 8 năm 2009 về việc thực hiện Kết luận số 51- KL/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 27- CT/TW, ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội


Hướng dẫn số 85/HD-SVHTTDL ngày 11 tháng 3 năm 2009 của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch về một số nội dung về việc xây dựng hồ sơ xếp hạng di tích và tổ chức lễ đón bằng xếp hạng di tích


Tài liệu nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X "về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới"


Thông báo ý kiến số 881-TB/TU ngày 19 tháng 5 năm 2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số hoạt động của Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh


Chỉ thị số 46-CT/TU ngày 18 tháng 5 năm 2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật - nghệ thuật trong thời kỳ mới


Tổng số: 42 bài viết - Đang xem trang: 4 / 5

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.