Thứ Tư, ngày 19 tháng 9 năm 2018 - 5:00:33 AM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Chỉ đạo - Hướng dẫn - Nghiệp vụ

Chỉ đạo - Hướng dẫn - Nghiệp vụ

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017)

Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017). Trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn:


Kế hoạch số 01 - KH/BTCCT ngày 30/5/2017 của Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào

Thực hiện Công văn số 2448 - CV/BTGTW ngày 25/4/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào"; Quyết định số 761 - QĐ/TU ngày 19/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào"; Ban Tổ chức Cuộc thi xây dựng Kế hoạch tham gia Cuộc thi "Tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào" như sau:


Nội dung cơ bản của luật đấu giá tài sản

Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các sở, ngành trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân năm 2017. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đăng nội dung phối hợp tuyên truyền với Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên


Hướng dẫn số 16-HD/BTGTU ngày 20/1/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017

Thực hiện Hướng dẫn số 21-HD/BTGTW ngày 05/01/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017; Công văn số 1855 - CV/BTGTW ngày 10/01/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc bổ sung khẩu hiệu tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm trong năm 2017 như sau:


Thông báo số 19-TB/TW ngày 29/12/2016 thông báo kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư khóa IX về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản

Vừa qua, sau khi nghe Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 25-8-2004 của Ban Bí thư khóa IX về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản (Tờ trình số 32-TTr/BTGTW, ngày 22-9-2016) và ý kiến của các cơ quan liên quan, Ban Bí thư kết luận như sau:


Quy định của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Quy định của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Ngày 19-12-2016, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Trân trọng giới thiệu toàn văn Quy định.


Đề án số 01-ĐH/TU ngày 25/5/2016 của Tỉnh ủy Hưng Yên về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ngày 25/5/2016, Tỉnh ủy Hưng Yên ban hành Đề án số 01-ĐH/TU về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.


Một số kinh nghiệm rút ra qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

Qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, bước đầu rút ra một số kinh nghiệm trong chỉ đạo thực hiện Nghị quyết như sau:


Một số vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam


Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng cầm quyền


Tổng số: 104 bài viết - Đang xem trang: 4 / 11

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.