Thứ Năm, ngày 4 tháng 6 năm 2020 - 2:47:55 PM
Trang chủ » Khoa giáo - Giáo dục LLCT » Chỉ đạo - Hướng dẫn - Nghiệp vụ

Chỉ đạo - Hướng dẫn - Nghiệp vụ

Kế hoạch số 10-KH/BTGTU ngày 06/12/2011 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2012


Hướng dẫn số 99 – HD/BTGTW ngày 09 tháng 4 năm 2010 của Ban Chấp hành Trung ương Thực hiện chương trình Sơ cấp lý luận chính trị


Hướng dẫn 115 – HD/BTGTW ngày 13 tháng 9 năm 2010 của Ban Chấp hành Trung ương về việc thực hiện "Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Nông dân Việt Nam ở cơ sở”


Công văn số 5723 – CV/BTGTW ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Ban Chấp hành Trung ương về việc điều chỉnh một số điểm trong Quy chế giảng dạy và học tập tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện


Quyết định số 1853 – QĐ/BTGTW ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Ban Chấp hành Trung ương về ban hành Quy chế Giảng dạy và học tập của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh


Quyết định số 185 – QĐ/TW ngày 03/9/2008 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện


Hướng dẫn số 29-HD/BTCTW-BTGTW ngày 27 tháng 7 năm 2009 thực hiện Quyết định 185 –QĐ/TW ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư, về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh


Quy định số 256-QĐ/TW, ngày 16 tháng 9 năm 2009 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng


Quy định số 12-QĐ/TC-TTVH ngày 9/1/2004 của Ban Tổ chức Trung ương - Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) về việc xác định trình độ lý luận chính trị.


Chương trình số 10-CTr/BTGTU ban hành ngày 14/01/2014 về việc phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ với các sở, ngành trong khối khoa giáo năm 2014


Tổng số: 46 bài viết - Đang xem trang: 4 / 5

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.