Thứ Bảy, ngày 25 tháng 1 năm 2020 - 11:50:51 AM
Trang chủ » Khoa giáo - Giáo dục LLCT » Chỉ đạo - Hướng dẫn - Nghiệp vụ

Chỉ đạo - Hướng dẫn - Nghiệp vụ

Quyết định số 1853 – QĐ/BTGTW ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Ban Chấp hành Trung ương về ban hành Quy chế Giảng dạy và học tập của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh


Quyết định số 185 – QĐ/TW ngày 03/9/2008 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện


Hướng dẫn số 29-HD/BTCTW-BTGTW ngày 27 tháng 7 năm 2009 thực hiện Quyết định 185 –QĐ/TW ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư, về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh


Quy định số 256-QĐ/TW, ngày 16 tháng 9 năm 2009 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng


Quy định số 12-QĐ/TC-TTVH ngày 9/1/2004 của Ban Tổ chức Trung ương - Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) về việc xác định trình độ lý luận chính trị.


Chương trình số 10-CTr/BTGTU ban hành ngày 14/01/2014 về việc phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ với các sở, ngành trong khối khoa giáo năm 2014


Hướng dẫn số 56-HD/BTGTU, ngày 23/01/2014 về việc tuyên truyền việc thực hiện không buôn bán, tiêu thụ bất hợp pháp động vật, thực vật hoang dã


Nghị quyết số 12/NQ/TU, ngày 21/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; tăng cường giải quyết, xử lý hiệu quả tình trạng vi phạm, lấn chiếm công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh


Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế


Nghị quyết số 12/NQ/TU, ngày 21/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; tăng cường giải quyết, xử lý hiệu quả tình trạng vi phạm, lấn chiếm công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh


Tổng số: 42 bài viết - Đang xem trang: 4 / 5

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.