Thứ Ba, ngày 20 tháng 2 năm 2018 - 4:49:36 PM

Trang chủ » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh » Văn bản chỉ đạo

Văn bản chỉ đạo

Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 15/5/2016, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Toàn văn Chỉ thị như sau:


Hướng dẫn số 01-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành ngày 13/11/2015 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị trong thời gian từ sau Đại hội XII của Đảng đến khi có quyết định mới

Thực hiện Hướng dẫn số 163 - HD/BTGTW ngày 30/10/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian từ sau Đại hội XII của Đảng đến khi có quyết định mới và Công văn số 04-CV/TU ngày 09/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn thực hiện một số nội dung trọng tâm như sau:


Chương trình Làm việc của Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 03 - CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015


Kế hoạch số 120-KH/TU ban hành ngày 26/01/2015 của Tỉnh ủy Hưng Yên về việc học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”


Hướng dẫn số 81-HD/BTGTU ban hành ngày 05/02/2015 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên về việc Học tập và tuyên truyền chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”


Quyết định số 252 QĐ/TU ngày 22/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thành lập Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Quyết định số 252 QĐ/TU ngày 22/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thành lập Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh


Kế hoạch số 24 - KH/TU ngày 22/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 - CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03 - KH/TW của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Kế hoạch số 24 - KH/TU ngày 22/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 - CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03 - KH/TW của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh


Kế hoạch số 03 ngày 01/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015

Kế hoạch số 03 ngày 01/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015


Quyết định số 253 ngày 22/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ban hành Quy chế làm việc của Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Quyết định số 253 ngày 22/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ban hành Quy chế làm việc của Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh


Những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh


Tổng số: 48 bài viết - Đang xem trang: 3 / 5

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 140/GP-TTĐT cấp ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0321 3 551 414 -Fax: 0321 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.