Thứ Ba, ngày 20 tháng 3 năm 2018 - 12:44:14 PM

Trang chủ » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh » Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức


Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng


Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân


Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa và con người


Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân dân và đại đoàn kết toàn dân tộc


Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam


Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường của cách mạng Việt Nam


Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng

Chủ tịch Hồ Chí Minh – là vị Lãnh tụ thiên tài của Đảng, của dân tộc, là người thầy kính yêu của Quân đội nhân dân Việt Nam.  Là người trực tiếp tổ chức thành lập, giáo dục và rèn luyện quân đội ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm lo xây dựng quân đội trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Ngày 22-12-1964, nhân dịp kỷ niệm quân đội ta tròn 20 tuổi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và khen ngợi "Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng".


Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ

Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ

Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vĩ đại của mình, từ khi tìm được con đường cứu nước, cứu dân, cho đến khi vĩnh biệt chúng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành nhiều tâm sức cho sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ. Người đã vận dụng sáng tạo các luận điểm mácxít về vai trò, vị trí của thế hệ trẻ trong xã hội, về giáo dục thế hệ trẻ trong điều kiện lịch sử cụ thể của cách mạng Việt Nam. Những tư tưởng, quan điểm của Người về thế hệ trẻ và giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ chính là di sản tinh thần vô giá cho chúng ta hôm nay và mai sau.


Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức luôn được duy trì và ngày một phát triển. Nếu như giai đoạn 2001-2005 cả nước có khoảng 2.553.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng thì giai đoạn 2006-2010 có khoảng 3.950.000 lượt và trong 4 năm (2011-2014) cả nước đã có hơn 3.770.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức được cử tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tăng từ 15 đến 20%. Cùng với sự tăng về số lượt người tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, công tác quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng được chú trọng. Nội dung, hình thức đào tạo, bồi dưỡng đa dạng hơn, nhờ thế chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng dần được cải thiện, góp phần nâng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đạt hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. Tuy nhiên, trước yêu cầu của hội nhập quốc tế, cải cách hành chính, chế độ công vụ, công chức, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đang đứng trước những thách thức và yêu cầu mới.


Tổng số: 42 bài viết - Đang xem trang: 3 / 5

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 140/GP-TTĐT cấp ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0321 3 551 414 -Fax: 0321 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.