Chủ Nhật, ngày 22 tháng 4 năm 2018 - 5:39:32 PM

Trang chủ » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh » Tin tức hoạt động

Tin tức hoạt động

Đẩy mạnh tuyên truyền về Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020”

Đẩy mạnh tuyên truyền về Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020”

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại buổi họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020”.


Huyện ủy Mỹ Hào: Tổ chức Cuộc thi Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

Huyện ủy Mỹ Hào: Tổ chức Cuộc thi Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

Ngày 29/8/2017, Huyện ủy Mỹ Hào đã tổ chức Cuộc thi Kể chuyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017. Dự và động viên Cuộc thi, có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh. Dự Cuộc thi, có các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện; đại diện các chi, đảng bộ trực thuộc huyện ủy, các thí sinh và đông đảo cổ động viên.


Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội thi kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội thi kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày 23/8, tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội thi kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 


Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức cuộc thi “Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tìm hiểu nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp”

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức cuộc thi “Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tìm hiểu nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp”

Ngày 21/8, tại Trung tâm văn hóa tỉnh, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã tổ chức cuộc thi “Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tìm hiểu nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp”. Dự và động viên cuộc thi có các đồng chí: Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi tỉnh; Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Tổ chức cuộc thi tỉnh; Quách Thị Hương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Hội LHPN Việt Nam cùng đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ đang học tập, lao động, công tác, sinh sống trên địa bàn tỉnh.


Huyện ủy Văn Giang: Tổ chức cuộc thi “Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Huyện ủy Văn Giang: Tổ chức cuộc thi “Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày 18/8/2017, Huyện ủy Văn Giang tổ chức cuộc thi “Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017. Dự và động viên Cuộc thi, đại diện Ban Tuyên giáo TỈnh ủy, có đồng chí Phạm Văn Nghệ, Phó Trưởng ban; ở huyện, có các đồng chí Thường trực Huyện ủy; lãnh đạo các ban, ngành huyện; đại diện lãnh đạo các chi, đảng bộ trự thuộc huyện ủy cùng đông đảo cổ động viên


Thành phố Hưng Yên tổ chức cuộc thi

Thành phố Hưng Yên tổ chức cuộc thi "Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2017

Ngày 17.8, Ban Thường vụ Thành ủy Hưng Yên tổ chức cuộc thi “Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017. Dự và động viên cuộc thi có các đồng chí: Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi tỉnh; Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Tổ chức cuộc thi tỉnh; Tạ Hồng Quảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên.


Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc tại huyện Văn Giang

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc tại huyện Văn Giang

Ngày 11.8, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Lâm Phương Thanh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05) tại huyện Văn Giang. 


Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc tại các huyện Phù Cừ và Yên Mỹ

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc tại các huyện Phù Cừ và Yên Mỹ

Ngày 10.8, đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Lâm Phương Thanh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05) tại các huyện Phù Cừ và Yên Mỹ. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


Huyện ủy Khoái Châu hoàn thành Cuộc thi “Kể chuyện về học tập và làm theo  tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cấp huyện

Huyện ủy Khoái Châu hoàn thành Cuộc thi “Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cấp huyện

Ngày 11/8/2017, Huyện ủy Khoái Châu tổ chức Chung khảo Cuộc thi “Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cấp huyện. Dự Cuộc thi, có đồng chí Đỗ Hữu Nhân, TUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Đào Ngọc Huấn, TUV, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí thường trực và ủy viên BTV huyện ủy, lãnh đạo các đảng bộ trực thuộc huyện ủy và 10 thí sinh có điểm cao nhất qua vòng sơ khảo cấp huyện.


Đảng bộ Quân sự tỉnh tổ chức cuộc thi "Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Ngày 10/8, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã tổ chức cuộc thi “Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017. Dự, động viên cuộc thi có các đồng chí: Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.


Tổng số: 93 bài viết - Đang xem trang: 3 / 10

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0321 3 551 414 -Fax: 0321 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.