Thứ Hai, ngày 25 tháng 3 năm 2019 - 11:42:50 AM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền

Thông tin - Tuyên truyền

Hướng dẫn số 28-HD/BTGTW, ngày 28 tháng 1 năm 2008 thực hiện Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục đổi mới và nâng cao công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”


Thông báo số 71-TB/TW ngày 7/6/1997 của Thường vụ Bộ chính trị “về việc tăng cường lãnh đạo và đổi mới công tác tuyên truyền miệng”


TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ VIII


Kế hoạch số 99-KH/TU của Tỉnh ủy Hưng Yên, ban hành ngày 22/8/2014 về việc tuyên truyền, tổ chức kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh


Hướng dẫn số 70-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành ngày 25/8/2014 về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị trong tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh


Tài liệu sinh hoạt chi bộ kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh


Kế hoạch số 96-KH/TU, ngày 16/7/2014 của Tỉnh uỷ Hưng Yên về việc tổ chức học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)


Tài luyện tuyên truyền về kỷ niệm 60 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam


Kế hoạch số 88-KH/TU, ban hành ngày 21/4/2014 của Tỉnh ủy Hưng Yên về việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI)


Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” tỉnh Hưng Yên năm 2014


Tổng số: 1370 bài viết - Đang xem trang: 134 / 137

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.