Thứ Bảy, ngày 18 tháng 1 năm 2020 - 4:54:44 PM
Trang chủ » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh » Tin tức hoạt động

Tin tức hoạt động

Hưng Yên: 03 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị


Hưng Yên: Tọa đàm “Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Hưng Yên: Tọa đàm “Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thiết thực Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019), sáng ngày 30/9/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức tọa đàm với chủ đề: “Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tổ chức trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2019. Dự và Chỉ đạo tọa đàm có đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Thanh Lâm, Vụ trưởng Vụ Báo chí – Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì buổi tọa đàm.


Dinh Khuốc nỗ lực xây dựng đời sống văn hóa

Thôn Dinh Khuốc, xã Lương Tài, huyện Văn Lâm có diện tích tự nhiên 75 ha, với 136 hộ, 562 nhân khẩu. Chi bộ thôn Dinh Khuốc có 19 đảng viên, trong đó 12 đảng viên có tuổi Đảng từ 30 năm trở lên. Với đặc thù thu nhập của người dân trong thôn chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp và lao động làm thuê, không có nghề phụ truyền thống, nên trong những năm qua, Chi bộ thôn Dinh Khuốc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và quê hương. Đồng thời với nhiệm vụ phát triển kinh tế, Chi bộ thôn luôn bảo đảm gắn kết giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa, coi đó là điều kiện quyết định sự phát triển bền vững. Trên nền tảng quan điểm chỉ đạo xuyên suốt đó, cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Dinh Khuốc đã nỗ lực xây dựng đời sống mới theo quan điểm, tư tưởng, chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Mãi mãi đi theo con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn (Bài 2)

Chủ tịch Hồ Chí Minh được nhân dân Việt Nam và loài người tiến bộ suy tôn là người anh hùng giải phóng dân tộc và nhà văn hoá lớn, vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam, chiến sĩ kiên cường của phong trào giải phóng dân tộc, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, người bạn thân thiết của nhân dân các dân tộc đang đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Người đã khởi xướng cuộc đấu tranh giải phóng của các dân tộc thuộc địa trong thế kỷ XX, một chiến sĩ đấu tranh không mệt mỏi cho hoà bình, hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc, một nhà tư tưởng, nhà văn hoá lớn, đã kết tinh được tinh hoa của dân tộc và trí tuệ của thời đại, một nhân cách cao đẹp với những phẩm chất vừa phi thường vừa bình dị, một hình mẫu sáng ngời về con người của hiện tại và tương lai.
Với tinh thần đó, Hội đồng UNESCO đã ra nghị quyết ghi nhận “Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị anh hùng giải phóng dân tộc và là một nhà văn hoá lớn của Việt Nam”. Theo khuyến nghị của tổ chức này, trong năm 1990, nhiều hoạt động đa dạng và phong phú đã được tổ chức ở nhiều nước trên thế giới để tưởng niệm Người để làm cho mọi người thấy rõ tầm vóc to lớn của những tư tưởng và sự nghiệp của Người.

Mãi mãi đi theo con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn (Bài 1)

Chủ tịch Hồ Chí Minh được nhân dân Việt Nam và loài người tiến bộ suy tôn là người anh hùng giải phóng dân tộc và nhà văn hoá lớn, vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam, chiến sĩ kiên cường của phong trào giải phóng dân tộc, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, người bạn thân thiết của nhân dân các dân tộc đang đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Người đã khởi xướng cuộc đấu tranh giải phóng của các dân tộc thuộc địa trong thế kỷ XX, một chiến sĩ đấu tranh không mệt mỏi cho hoà bình, hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc, một nhà tư tưởng, nhà văn hoá lớn, đã kết tinh được tinh hoa của dân tộc và trí tuệ của thời đại, một nhân cách cao đẹp với những phẩm chất vừa phi thường vừa bình dị, một hình mẫu sáng ngời về con người của hiện tại và tương lai.
Với tinh thần đó, Hội đồng UNESCO đã ra nghị quyết ghi nhận “Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị anh hùng giải phóng dân tộc và là một nhà văn hoá lớn của Việt Nam”. Theo khuyến nghị của tổ chức này, trong năm 1990, nhiều hoạt động đa dạng và phong phú đã được tổ chức ở nhiều nước trên thế giới để tưởng niệm Người để làm cho mọi người thấy rõ tầm vóc to lớn của những tư tưởng và sự nghiệp của Người.

Tuổi trẻ Hưng Yên làm theo lời Bác, xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Phát huy truyền thống xung kích, tình nguyện của các thế hệ đi trước, năm 1999-2000, phong trào thanh niên tình nguyện được tổ chức lần đầu tiên tại tỉnh Hưng Yên với sự hưởng hứng tham gia tình nguyện của đoàn viên thanh niên thuộc Đoàn Các cơ quan tỉnh với hoạt động của đoàn y, bác sỹ về khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách ở xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang. Sau quá trình triển khai phong trào thanh niên tình nguyện mà tiêu biểu là cao điểm chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện tỉnh Hưng Yên ngày càng lớn mạnh. Từ những năm sau, chiến dịch được tổ chức, triển khai với quy mô rộng khắp, thu hút đông đảo thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên ở tất cả các đơn vị, địa bàn, các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia và đạt nhiều thành tích tiêu biểu, là những bông hoa việc tốt dâng Người. Chiến dịch đã trở thành hoạt động điểm nhấn, vừa góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh thiếu nhi, vừa phát huy vai trò của thế hệ trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh theo tâm nguyện trước lúc đi xa của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và rèn luyện tổ chức Đoàn.


Thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo theo "Di chúc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

Bao trùm trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tầm nhìn vượt thời đại, là lời căn dặn về những vấn đề trọng yếu nhất về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nhằm làm cho mỗi đảng viên, mỗi chi bộ đều làm tròn nhiệm vụ mà Đảng giao phó, đều ra sức phục vụ nhân dân, để Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là một đảng mácxít chân chính, đại biểu cho trí tuệ, lương tâm và phẩm giá của dân tộc.


Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm xây dựng đời sống mới ở nông thôn hiện nay

Đỗ Xuân Tuyên

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh


25 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

25 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị


Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Sáng 20/8, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội...

Dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.


Tổng số: 160 bài viết - Đang xem trang: 2 / 16

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.