Thứ Hai, ngày 27 tháng 1 năm 2020 - 10:08:24 AM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống

Đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống

Toàn văn Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương

Trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 21/5/2018.


Toàn văn Nghị quyết số 26-NQ/TW về công tác cán bộ

Trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.


Bế mạc Phiên họp thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc Phiên họp thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã hoàn thành chương trình phiên họp thứ 24, cho ý kiến về các nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5, cho ý kiến về một số dự án luật, nghị quyết và một số vấn đề quan trọng khác.


Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng (khóa XII)

Ngày 5/2/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 90-KH/TU về việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới.


Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành kế hoạch về việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, Hội nghị Trung ương Đảng (khóa XII)

Ngày 5/2/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã ban hành Kế hoạch số 89-KH/TU  về việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.


Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng (khóa XII)

Ngày 05/02/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 24-CTr/TU về việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.


Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ-TW, Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng (khóa XII)

Ngày 5/2/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 88-KH/TU về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".


Tìm hiểu thuật ngữ "Hệ thống chính trị" trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Hệ thống chính trị là một bộ phận kiến trúc thượng tầng xã hội, bao gồm các tổ chức, các thiết chế có quan hệ với nhau về mặt mục đích, chức năng trong việc thực hiện, tham gia thực hiện quyền lực chính trị hoặc đưa ra các quyết định chính trị.


Tìm hiểu thuật ngữ "Hàng rào bảo hộ" trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Hàng rào bảo hộ là các biện pháp mà chính phủ hoặc cơ quan công quyền đặt ra để làm cho hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu trở nên kém cạnh tranh hơn so với hàng hóa và dịch vụ sản xuất trong nước, nhằm bảo vệ các nhà sản xuất và sản phẩm trong nước.


Tìm hiểu thuật ngữ "Giá trị Quốc gia" trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Giá trị quốc gia của sản phẩm hàng hóa và dịch vụ là phần giá trị mới do người trong nước tạo ra.


Tổng số: 102 bài viết - Đang xem trang: 2 / 11

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.