Chủ Nhật, ngày 26 tháng 1 năm 2020 - 4:33:36 PM
Trang chủ » Văn hóa - Văn nghệ » Chỉ đạo - Hướng dẫn - Nghiệp vụ

Chỉ đạo - Hướng dẫn - Nghiệp vụ

Những vấn đề chung về lễ hội: Khái niệm lễ hội

Những vấn đề chung về lễ hội: Khái niệm lễ hội

Lễ hội là một hiện tượng văn hoá dân gian tổng thể, “là một hình thức diễn xướng tâm linh tổng thể của lễ hội không phải là thực thể “chia đôi” như người ta quan niệm mà nó hình thành trên cơ sở một cốt lõi nghi lễ, tín ngưỡng nào đó (thường là tôn thờ một vị thần linh - lịch sử hay một thần linh nghề nghiệp nào đó) rồi từ đó nảy sinh và tích hợp các hiện tượng văn hoá phái sinh để tạo nên một tổng thể lễ hội cho nên trong lễ hội phần lễ là phần gốc rễ chủ đạo, phần hội là phần phát sinh tích hợp.


Một số vấn đề về di sản thế giới

Một số vấn đề về di sản thế giới

Di sản thế giới là gì?

Di sản thế giới là những di chỉ hay di tích, danh thắng của một quốc gia như rừng, dãy núi, hồ, sa mạc, quần thể kiến trúc, công trình nghệ thuật... do các nước tham gia vào Công ước di sản thế giới đề cử cho Ủy ban di sản thế giới, được xét duyệt, công nhận và quản lý bởi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO). Những đề cử di sản của các quốc gia sẽ được UNESCO lập danh mục, đặt tên và bảo tồn. Những đề cử được đưa vào danh sách di sản thế giới có thể được nhận tiền từ Quỹ Di sản thế giới theo một số điều kiện nhất định.


Quy định hình thức, phương thức, việc quản lý sử dụng tiền tài sản dâng cúng công đức tài trợ tại các di tích lịch sử văn hóa là các cơ sở tín ngưỡng đã được xếp hạng cấp tỉnh cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh

Ngày 30/10/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 26/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định hình thức, phương thức,việc quản lý sử dụng tiền tài sản dâng cúng công đức tài trợ tại các di tích lịch sử văn hóa là các cơ sở tín ngưỡng đã được xếp hạng cấp tỉnh, cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.


Công văn số 60-CV/BTGTU ban hành ngày 18/01/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc chỉ đạo hoạt động văn hoá, văn nghệ Xuân Bính Thân 2016


Hướng dẫn số 99 - HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên ban hành, ngày 07 tháng 8 năm 2015 về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ 6 tháng cuối năm 2015

Thực hiện Thông báo số 543-TB/BTGTW ngày 6/7/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tình hình văn hóa, văn nghệ 6 tháng đầu năm 2015; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ 6 tháng cuối năm 2015 như sau:


Kế hoạch số 50-KH/BTGTU ngày 11/6/2015 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Ngày 11/6/2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 50-KH/BTGTU sơ kết 7 năm thực hiện Nghị quyết số 23­-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị và 5 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TU ngày 18/5/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học - nghệ thuật trong thời kỳ mới”. Toàn văn Kế hoạch như sau:


Chương trình hành động số 34-CTr/TU của Tỉnh ủy Hưng Yên, ban hành ngày 15/8/2014, thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) Về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Namđáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước


Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 Hội nghị Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước


ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG: GIA ĐÌNH VÀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA


ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG: CÔNG TÁC XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HOÁ


Tổng số: 39 bài viết - Đang xem trang: 2 / 4

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.