Thứ Bảy, ngày 16 tháng 1 năm 2021 - 8:56:01 PM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Chỉ đạo - Hướng dẫn - Nghiệp vụ

Chỉ đạo - Hướng dẫn - Nghiệp vụ

Các yếu tố tác động đến sự hình thành dư luận xã hội

Theo tài liệu “Nghiên cứu và định hướng dư luận xã hội”, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, dư luận xã hội là sự biểu hiện của ý thức xã hội, nó phản ánh tồn tại xã hội và do tồn tại xã hội, hay khách thể của dư luận xã hội, quyết định. Tuy nhiên, các yếu tố văn hoá, tâm lý…, của chủ thể dư luận xã hội cũng như môi trường chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, nơi dư luận xã hội diễn ra, đều tác động hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp đến quá trình hình thành và phát triển của dư luận xã hội. Những yếu tố tác động đến quá trình hình thành dư luận xã hội có thể khái quát thành ba nhóm sau:


Một số giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai các hoạt động giới thiệu, quảng bá hình ảnh của đất nước và con người Việt Nam

Những năm qua, công tác quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa nghệ thuật của Việt Nam diễn ra trong và ngoài nước đã góp phần tăng cường sự hiểu biết và tình cảm yêu mến của nhân dân thế giới đối với Việt Nam, qua đó thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị và thúc đẩy sự hợp tác trên các lĩnh vực khác như chính trị - kinh tế - giáo dục - du lịch, khẳng định uy tín, nâng cao vị thế của nước ta trong khu vực và trên thế giới.


Vị trí, vai trò của tuyên truyền miệng trong hệ thống công tác tư tưởng

Tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là một trong những kênh thông tin quan trọng nhất của công tác tư tưởng để tiến hành hoạt động tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước. Đảng ta sử dụng nhiều kênh thông tin, nhiều công cụ và phương tiện như: hệ thống trường lớp, nhất là hệ thống trường chính trị; các phương tiện thông tin đại chúng; các thiết chế văn hoá và các hoạt động văn hoá; sinh hoạt, hội họp của các tổ chức; tuyên tuyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên;…


Chức năng cơ bản của “dư luận xã hội”

Theo tài liệu “Nghiên cứu và định hướng dư luận xã hội”, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, năm 2014 thì “dư luận xã hội” là tập hợp ý kiến của các cá nhân, biểu thị trạng thái ý thức xã hội của cộng đồng người nào đó, là sự phán xét đánh giá của cộng đồng người ấy đối với các sự kiện, hiện tượng, quá trình xã hội có liên quan đến nhu cầu, lợi ích của họ trong một thời điểm nhất định.


Tài liệu học tập các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng

Theo Công văn số 771-CV/BTGTU ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc đăng tải Tài liệu quán triệt nội dung cơ bản nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII


Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Ngày 2-11, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 72 -HD/BTGTW hướng dẫn Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.


Đề cương tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.


Hướng dẫn công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Ngày 7 -11, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023. 


Xuất bản 4 tập Văn kiện Đảng Toàn tập (từ tập 65 đến tập 68)

Xuất bản 4 tập Văn kiện Đảng Toàn tập (từ tập 65 đến tập 68)

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật vừa phát hành bốn tập tiếp theo của bộ sách Văn kiện Đảng Toàn tập (từ tập 65 đến tập 68), trong đó tập trung phản ánh các hoạt động của Đảng từ năm 2006 đến năm 2009.


Chỉ thị số 13/CT-CTUBND ngày 31/10/2018 về tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình cấp nước sạch tỉnh Hưng Yên giai đoạn đến năm 2020

Xem chi tiết tại đây:


Tổng số: 127 bài viết - Đang xem trang: 2 / 13

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.