Thứ Ba, ngày 22 tháng 8 năm 2017 - 11:45:15 PM

Trang chủ » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh » Tin tức hoạt động

Tin tức hoạt động

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức cuộc thi “Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tìm hiểu nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp”

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức cuộc thi “Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tìm hiểu nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp”

Ngày 21/8, tại Trung tâm văn hóa tỉnh, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã tổ chức cuộc thi “Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tìm hiểu nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp”. Dự và động viên cuộc thi có các đồng chí: Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi tỉnh; Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Tổ chức cuộc thi tỉnh; Quách Thị Hương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Hội LHPN Việt Nam cùng đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ đang học tập, lao động, công tác, sinh sống trên địa bàn tỉnh.


Huyện ủy Văn Giang: Tổ chức cuộc thi “Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Huyện ủy Văn Giang: Tổ chức cuộc thi “Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày 18/8/2017, Huyện ủy Văn Giang tổ chức cuộc thi “Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017. Dự và động viên Cuộc thi, đại diện Ban Tuyên giáo TỈnh ủy, có đồng chí Phạm Văn Nghệ, Phó Trưởng ban; ở huyện, có các đồng chí Thường trực Huyện ủy; lãnh đạo các ban, ngành huyện; đại diện lãnh đạo các chi, đảng bộ trự thuộc huyện ủy cùng đông đảo cổ động viên


Thành phố Hưng Yên tổ chức cuộc thi

Thành phố Hưng Yên tổ chức cuộc thi "Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2017

Ngày 17.8, Ban Thường vụ Thành ủy Hưng Yên tổ chức cuộc thi “Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017. Dự và động viên cuộc thi có các đồng chí: Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi tỉnh; Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Tổ chức cuộc thi tỉnh; Tạ Hồng Quảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên.


Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc tại huyện Văn Giang

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc tại huyện Văn Giang

Ngày 11.8, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Lâm Phương Thanh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05) tại huyện Văn Giang. 


Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc tại các huyện Phù Cừ và Yên Mỹ

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc tại các huyện Phù Cừ và Yên Mỹ

Ngày 10.8, đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Lâm Phương Thanh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05) tại các huyện Phù Cừ và Yên Mỹ. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


Huyện ủy Khoái Châu hoàn thành Cuộc thi “Kể chuyện về học tập và làm theo  tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cấp huyện

Huyện ủy Khoái Châu hoàn thành Cuộc thi “Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cấp huyện

Ngày 11/8/2017, Huyện ủy Khoái Châu tổ chức Chung khảo Cuộc thi “Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cấp huyện. Dự Cuộc thi, có đồng chí Đỗ Hữu Nhân, TUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Đào Ngọc Huấn, TUV, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí thường trực và ủy viên BTV huyện ủy, lãnh đạo các đảng bộ trực thuộc huyện ủy và 10 thí sinh có điểm cao nhất qua vòng sơ khảo cấp huyện.


Đảng bộ Quân sự tỉnh tổ chức cuộc thi "Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Ngày 10/8, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã tổ chức cuộc thi “Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017. Dự, động viên cuộc thi có các đồng chí: Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.


Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc tại Hưng Yên

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc tại Hưng Yên

Ngày 9.8, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Lâm Phương Thanh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05) của Ban Thường vụ Thành ủy Hưng Yên và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. 


Đảng bộ huyện Phù Cừ: Tổ chức Cuộc thi

Đảng bộ huyện Phù Cừ: Tổ chức Cuộc thi "Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2017

Sáng ngày 8/8/2017, tại Nhà Văn hóa huyện, Đảng bộ huyện Phù Cừ tổ chức vòng chung khảo Cuộc thi “Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017 (Cuộc thi). Dự và chỉ đạo Cuộc thi có các đồng chí: Lê Trí Viễn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Phạm Văn Nghệ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đến dự động viên, cổ vũ Cuộc thi còn có các đồng chí lãnh đạo huyện, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.


Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh: Tổ chức Cuộc thi “Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh: Tổ chức Cuộc thi “Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày 8/8/2017, tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh tổ chức Cuộc thi “Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017. Dự và chỉ đạo Cuộc thi, có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh. Dự Cuộc thi, còn có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; lãnh đạo đảng bộ, chi bộ thuộc Đảng bộ khối, 11 thí sinh và đông đảo cổ động viên đến từ các cơ quan, đơn vị.


Tổng số: 107 bài viết - Đang xem trang: 1 / 11

 Diễn văn bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII của đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư Tỉnh ủy
 Diễn văn Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII của đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư Tỉnh ủy
 Hưng Yên quê tôi - Vũ Văn Toàn
 Chiếc bút chì của bé: Thơ Nguyễn Khắc Hào- nhạc: Trần Thanh Tùng
 Đêm bé nằm mơ - Thơ: Nguyễn Khắc Hào; nhạc: Bùi Anh Tú
 Dế mèn: Thơ Nguyễn Khắc Hào; nhạc Vũ Ngọc Tường
 Hạt mưa: Thơ Nguyễn Khắc Hào; nhạc Thanh Phúc
 Chuyện kể về ông Sét: Thơ Nguyễn Khắc Hào; nhạc Hoàng Trọng
 Hoa trăng: Thơ Nguyễn Khắc Hào; nhạc Trọng Tĩnh
 Hỏi - Thơ: Nguyễn Khắc Hào; nhạc: Duy Quang
 Nếu đất là Mẹ - Thơ: Nguyễn Khắc Hào; nhạc: Đỗ Hiển Vinh
 Ve Sầu - Thơ: Nguyễn Khắc Hào; nhạc Lưu Hoàng Kim
 Trồng nụ trồng hoa - Thơ: Nguyễn Khắc Hào; nhạc Lương Nguyên
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Hát ru
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Huyền thoại Nguyệt Hồ
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Thơ cho con
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ:Lên Tam Đảo
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Em ơi mùa nhãn chín
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Chùa Chuông
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Bạn và thơ
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Tháng ba quê hương
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Hoa Muống
 Tình khúc Nguyệt Hồ: Nguyễn Khắc Hào - Thanh Tùng
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Truyền thuyết tình yêu
 Thăm quê em
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Hưng Yên một khúc sử ca
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Gửi người chơi đàn tranh
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Hoa gạo

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 140/GP-TTĐT cấp ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0321 3 551 414 -Fax: 0321 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.