Chủ Nhật, ngày 19 tháng 9 năm 2021 - 9:49:11 AM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Huy động sức mạnh toàn dân tộc, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII

Huy động sức mạnh toàn dân tộc, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII

Tại Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tổ chức ngày 16/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng với nhan đề: "Phát huy truyền thống đại đoàn kết, huy động sức mạnh của toàn dân tộc, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng". Tạp chí trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.


Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản

Ngày 14/7/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có các đồng chí: Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo, trưởng các phòng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo và trưởng phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin - Truyền thông; lãnh đạo và trưởng, phó phòng thuộc Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Tạp chí Phố Hiến; Hội Nhà báo tỉnh.


Hội thảo khoa học đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống

Hội thảo khoa học đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống

Các tham luận đã nêu bật, làm rõ những nhận thức lý luận mới của Đại hội XIII để nâng cao khả năng đi vào thực tiễn, từ đó đóng góp vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đất nước trong giai đoạn tới.


“Dân thụ hưởng” - một trong những điểm mới quan trọng của Văn kiện Đại hội XIII

“Dân thụ hưởng” - một trong những điểm mới quan trọng của Văn kiện Đại hội XIII

“Dân thụ hưởng” là một trong những điểm mới quan trọng của Văn kiện Đại hội XIII trong tổng thể phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.


Hưng Yên: ban hành Kế hoạch quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày 25/5/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã ban hành Kế hoạch số 22-KH/TU về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


An ninh con người – mục tiêu, động lực bảo đảm sự ổn định chính trị xã hội của Việt Nam

Đại hội XIII của Đảng đã đặt nhân tố con người, an ninh con người làm trung tâm của mọi hoạt động, bảo đảm an ninh con người vừa là mục tiêu phấn đấu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định chính trị xã hội và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; dân tộc cường thịnh, trường tồn; phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Chuyển biến trong công tác bảo vệ môi trường ở huyện Khoái Châu

Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự tham gia của các ngành, đoàn thể và sự hưởng ứng tích cực của người dân, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Khoái Châu tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức về bảo vệ môi trường trong nhân dân từng bước được nâng lên; các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện đã tích cực, chủ động phòng, chống, khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững.


Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Ngày 09/3/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị đã ký ban hành Chỉ thị số 01 - CT/TW về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Những điểm mới trong nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Những điểm mới trong nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngay sau Đại hội XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương đã khẩn trương, tích cực tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đề xuất chủ trương, cách làm mới trong công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội. TS. Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương trả lời phỏng vấn của Tạp chí Tuyên giáo xung quanh nội dung này.


Hưng Yên đưa Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức từ ngày 24/10 đến ngày 26/10/2020 tại thành phố Hưng Yên đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ chương trình đề ra. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 09 - KH/TU ngày 15/12/2020 về tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Căn cứ Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 15/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với quán triệt và triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt và tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.


Tổng số: 229 bài viết - Đang xem trang: 1 / 23

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 05/GP-TTĐT cấp ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 02213 868199
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.