Thứ Năm, ngày 17 tháng 10 năm 2019 - 5:03:48 AM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Chỉ đạo - Hướng dẫn - Nghiệp vụ

Chỉ đạo - Hướng dẫn - Nghiệp vụ

Quyết Định Ban hành Thể lệ Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2019


Chỉ thị số: 01/CT-UBND ngày 02/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh


Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh, bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc

Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh, bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/01/1979 - 7/01/2019). Trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương.


Phát huy vai trò của báo chí trong công tác thông tin đối ngoại

Thực hiện Kết luận số 16-KL/TW của BộChính trị (khóa XI) về“Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020”, những năm qua, các hoạt động thông tin đối ngoại đã được triển khai đa dạng và bài bản hơn trên phạm vi cả nước. Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đã có nhiều đóng góp tích cực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác thông tin đối ngoại, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, nâng cao uy tín và vị thế của đất nước trên trường quốc tế.Nhiều cơ quan báo chí chủ lực của ta đã xây dựng được các kênh thông tin đối ngoại chuyên biệt như:Ban Truyền hình đối ngoại VTV4,Đài Truyền hình Việt Nam; HệPhát thanh đối ngoại quốc gia VOV5, Đài Tiếng nói Việt Nam;Kênh Truyền hình thông tấn, Thông tấn xã Việt Nam;Báo Nhân dân điện tử;Báo Quân đội nhân dân điện tử...Các kênh thông tin đã có nhiều nỗ lực ngày càng nâng cao chất lượng, tăng tính hấp dẫn của sản phẩm thông tin đối ngoại, tăng thời lượng, nâng cao chất lượng các bản tin, chương trình bằng tiếng nước ngoài...


Các yếu tố tác động đến sự hình thành dư luận xã hội

Theo tài liệu “Nghiên cứu và định hướng dư luận xã hội”, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, dư luận xã hội là sự biểu hiện của ý thức xã hội, nó phản ánh tồn tại xã hội và do tồn tại xã hội, hay khách thể của dư luận xã hội, quyết định. Tuy nhiên, các yếu tố văn hoá, tâm lý…, của chủ thể dư luận xã hội cũng như môi trường chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, nơi dư luận xã hội diễn ra, đều tác động hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp đến quá trình hình thành và phát triển của dư luận xã hội. Những yếu tố tác động đến quá trình hình thành dư luận xã hội có thể khái quát thành ba nhóm sau:


Một số giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai các hoạt động giới thiệu, quảng bá hình ảnh của đất nước và con người Việt Nam

Những năm qua, công tác quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa nghệ thuật của Việt Nam diễn ra trong và ngoài nước đã góp phần tăng cường sự hiểu biết và tình cảm yêu mến của nhân dân thế giới đối với Việt Nam, qua đó thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị và thúc đẩy sự hợp tác trên các lĩnh vực khác như chính trị - kinh tế - giáo dục - du lịch, khẳng định uy tín, nâng cao vị thế của nước ta trong khu vực và trên thế giới.


Vị trí, vai trò của tuyên truyền miệng trong hệ thống công tác tư tưởng

Tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là một trong những kênh thông tin quan trọng nhất của công tác tư tưởng để tiến hành hoạt động tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước. Đảng ta sử dụng nhiều kênh thông tin, nhiều công cụ và phương tiện như: hệ thống trường lớp, nhất là hệ thống trường chính trị; các phương tiện thông tin đại chúng; các thiết chế văn hoá và các hoạt động văn hoá; sinh hoạt, hội họp của các tổ chức; tuyên tuyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên;…


Chức năng cơ bản của “dư luận xã hội”

Theo tài liệu “Nghiên cứu và định hướng dư luận xã hội”, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, năm 2014 thì “dư luận xã hội” là tập hợp ý kiến của các cá nhân, biểu thị trạng thái ý thức xã hội của cộng đồng người nào đó, là sự phán xét đánh giá của cộng đồng người ấy đối với các sự kiện, hiện tượng, quá trình xã hội có liên quan đến nhu cầu, lợi ích của họ trong một thời điểm nhất định.


Tài liệu học tập các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng

Theo Công văn số 771-CV/BTGTU ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc đăng tải Tài liệu quán triệt nội dung cơ bản nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII


Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Ngày 2-11, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 72 -HD/BTGTW hướng dẫn Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.


Tổng số: 121 bài viết - Đang xem trang: 1 / 13

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.