Chủ Nhật, ngày 17 tháng 2 năm 2019 - 7:43:26 PM
Trang chủ » Khoa giáo - Giáo dục LLCT » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 28/06/2018 - 7:38:15 AM | Lượt xem: 372 |

Văn Giang thực hiện tốt Nghị quyết số 29-NQ/TW

Một buổi sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học của trường THCS Phụng Công,Văn Giang. Nguồn: Internet
 
Là huyện có truyền thống hiếu học và là một trong những đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về thành tích giáo dục đào tạo, sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) và Chương trình hành động số 30-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, công tác giáo dục đào tạo của huyện Văn Giang đã đạt được một số thành tựu, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất nước.
Ngay từ những năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Giang đã ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa nội dung Nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và ngành giáo dục từ huyện đến cơ sở tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết, Chương trình hành động của tỉnh, của huyện đến cán bộ, đảng viên, nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, giáo viên về vai trò, tầm quan trọng của việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo trong việc thúc đẩy kinh tế, xã hội của huyện phát triển.
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự ủng hộ của nhân trong huyện, 5 năm qua, công tác giáo dục đào tạo của Văn Giang đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Quy mô trường lớp được mở rộng. Đến nay, toàn huyện có 13 trường mầm non, 11 trường tiểu học, 12 trường trung học cơ sở, 03 trường trung học phổ thông, 01 trường phổ thông liên cấp và 01 trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên. Huyện giữ vững đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2. Công tác xóa mù chữ được quan tâm chỉ đạo tích cực, tỷ lệ người trong độ tuổi từ 15-25 biết chữ đạt 99,7%, tỷ lệ người trong độ tuổi 25-60 biết chữ đạt 100%. Công tác hướng nghiệp, dạy nghề có chuyển biến tích cực, ngày càng hiệu quả và thực chất. Chất lượng giáo dục mũi nhọn, giáo dục đại trà của huyện luôn đi lên và nằm trong tốp đầu của tỉnh. Tỷ lệ học sinh có học lực khá, giỏi các cấp tăng hàng năm; điểm tuyển sinh đầu vào lớp 10 tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện thuộc tốp các trường cao nhất tỉnh. Mỗi năm có hằng trăm giáo viên, học sinh giành giải trong các hội thi, cuộc thi cấp tỉnh, cấp quốc gia như: cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật; giải toán trên máy tính cầm tay; tìm kiếm tài năng toán học Việt Nam, tài năng Tiếng Anh toàn quốc; dạy học theo chủ đề tích hợp; các cuộc thi trực tuyến trên mạng internet…
Để đạt được kết quả trên, các cấp ủy đảng, chính quyền và ngành giáo dục huyện Văn Giang đã luôn đặt mục tiêu chất lượng giáo dục lên hàng đầu, từ đó tập trung chỉ đạo tốt việc triển khai thực hiện chủ trương đổi mới nội dung, chương trình giáo dục phổ thông, đổi mới phương pháp giáo dục theo chuẩn kiến thức kỹ năng nhằm phát huy tư duy sáng tạo, tích cực của học sinh, đảm bảo hài hòa đức, trí, thể, mỹ... Toàn huyện đã triển khai mô hình trường học mới VNEN; dạy theo phương pháp “bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác đối với 11 trường tiểu học, 12 trường trung học cơ sở. Đồng thời, 100% các trường học trên địa bàn huyện đã triển khai chương trình dạy tiếng Anh theo lộ trình của “Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục và hoạt động chuyên môn nhằm từng bước khắc phục kiểu truyền thụ một chiều. Song song đó, các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện cũng chủ động tổ chức các hình thức học tập đa dạng, phù hợp với đối tượng, tâm lý lứa tuổi, trong đó chú trọng các hoạt động ngoại khóa, nhất là các hoạt động giáo dục đạo đức, chính trị, pháp luật, giáo dục kỹ năng sống, thẩm mỹ, thể chất, truyền thống lịch sử và địa lý… nhằm hình thành nhân cách, lối sống lành mạnh và nâng cao năng lực hoạt động xã hội cho người học.
Việc đổi mới công tác kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập được ngành giáo dục huyện quan tâm, chú trọng. Theo đó, đánh giá người học ngay trong quá trình học, theo dõi kết quả của từng giai đoạn nhằm kịp thời điều chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động dạy và học ở các cấp học và trình độ đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực, phẩm chất người học. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện cũng thực hiện tốt việc xây dựng ma trận đề kiểm tra cho mỗi chương và cả chương trình môn học, đáp ứng chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông; chú trọng kiểm tra mức độ thông hiểu và vận dụng đảm bảo mức độ nhận biết, kiểm tra đánh giá theo hướng “mở” đối với các môn khoa học xã hội; trong kiểm tra Tiếng Anh đã chú trọng kiểm tra cả phần “nghe”, “nói” đối với học sinh.
Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các ngành học, bậc học không ngừng được củng cố, kiện toàn theo yêu cầu đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hóa về trình độ đào tạo, đáp ứng được yêu cầu đổi mới công tác quản lý giáo dục, đổi mới dạy học. Đến nay, tỷ lệ cán bộ, giáo viên đạt chuẩn đào tạo trở lên trong toàn ngành ở các cấp học đạt 100%, tỷ lệ giáo viên trên chuẩn ở mầm non là 63%, tiểu học 96%, trung học cơ sở 68,5%, trung học phổ thông 20%. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo được giữ vững, hàng năm ở các bậc học, cấp học tỷ lệ đội ngũ nhà giáo có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống được tập thể đánh giá xếp loại tốt đạt từ 85-90%, khá 10-15%. Trong 5 năm, có hơn 500 giáo viên tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, 50 cán bộ quản lý, giáo viên tham gia học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, hơn 600 cán bộ, giáo viên tham gia học tập tin học, ngoại ngữ; 100% giáo viên tiếng Anh tại các trường tiểu học và trung học cơ sở đạt chuẩn B2 trở lên.
Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học của ngành học, cấp học được quan tâm đầu tư theo hướng chuẩn hóa, kiên cố hóa, hiện đại hóa. Trong 5 năm đã đầu tư xây dựng 259 phòng học kiên cố cao tầng với tổng số tiền khoảng gần 103 tỷ đồng. Số lượng trường đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học tăng, tổng số trường đạt chuẩn là 29/40 trường trong đó mầm non 08 trường, tiểu học 09 trường, trung học cơ sở 10 trường, trung học phổ thông 02 trường.
Công tác thi đua, khen thưởng từng bước được đổi mới, bảo đảm kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch. Các phong trào thi đua của ngành như phong trào “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được phát động trở thành nhiệm vụ thường xuyên đối với các cơ sở giáo dục. Công tác kiểm tra, khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục được tiến hành thường xuyên. Đến nay, toàn huyện có 31/34 trường được công nhận trường đạt chuẩn chất lượng giáo dục mức độ II.
Công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội có sự phối hợp chặt chẽ, nhất là trong giáo dục đạo đức, nhân cách, giúp đỡ học sinh nghèo và học sinh có nguy cơ bỏ học, quản lý, giáo dục các em ngoài giờ học ở trường. Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa ngành giáo dục với các ban ngành liên quan trong việc huy động các nguồn lực xã hội cùng chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục của huyện cũng được đẩy mạnh. Nhờ vậy, trong 5 năm qua toàn huyện huy động được trên 5 tỷ đồng quỹ khuyến học, khuyến tài; cấp trên 600 suất học bổng, khen thưởng với tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng.
Bên cạnh những thành tựu đạt được, công tác giáo dục đào tạo huyện Văn Giang còn phải đối mặt với một số khó khăn, trở ngại như: cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của một số cơ sở giáo dục còn thiếu; công tác huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo chưa cao; một bộ phận giáo viên chưa theo kịp yêu cầu đổi mới giáo dục, ít nghiên cứu, cập nhật, tích lũy kiến thức, vẫn còn dạy học theo phương pháp truyền thụ một chiều…
Để duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW, trong thời gian tới, huyện Văn Giang xác định cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW, các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh, của huyện liên quan đến công tác giáo dục và đào tạo. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý của chính quyền các cấp, sự phối hợp của các ngành liên quan, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo và thực hiện nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục; chỉ đạo, tổ chức quán triệt sâu sắc quan điểm “coi trọng phát triển nhân cách và năng lực của người học”. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đổi mới phương pháp dạy và học, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục đào tạo nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; thực hiện đào tạo gắn với nhu cầu xã hội. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, rà soát và từng bước sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ đảm bảo hợp lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới...
Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự nỗ lực của ngành giáo dục huyện, Văn Giang tiếp tục khẳng định mình trong phong trào giáo dục của tỉnh, góp phần quan trọng cùng đảng bộ và nhân dân Hưng Yên thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước.
Nguyễn Điệp

Bài viết khác:

Những điểm mới dự kiến áp dụng trong kỳ tuyển sinh đại học 2019

Nhiều chính sách ưu đãi doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Nâng cao chất lượng giáo dục đại học

Phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non

Một số kết quả nổi bật trong công tác khoa giáo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2018

Chung tay vì sức khỏe và hạnh phúc của người cao tuổi

“Sinh viên 5 tốt” hôm nay, tương lai sẽ là công dân tốt

Hưng Yên: Gần 1,2 triệu lượt người được khám, chữa bệnh

Công bố Chương trình giáo dục phổ thông mới, triển khai từ năm học 2020-2021

Công bố 9 sự kiện tiêu biểu của ngành Y tế năm 2018

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.