Thứ Ba, ngày 18 tháng 6 năm 2019 - 8:11:09 PM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 23/05/2019 - 4:09:11 PM | Lượt xem: 210 | Lưu Thị Vân

Tuyên truyền về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã

Ngày 22/5/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 66 – HD/BTGTU về việc tuyên truyền sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.

Theo đó, nội dung hướng dẫn đề nghị các cấp ủy, ban tuyên giáo các cấp, các cơ quan thông tin, tuyên truyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập trung quán triệt những quan điểm chỉ đạo của Đảng nêu trong Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị “về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã”. Khẳng định đây là chủ trương nhất quán được cụ thể hóa từ các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/7/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Làm rõ việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã gắn với thực hiện tinh giảm biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải thực hiện theo tinh thần các nghị quyết, kết luận của Đảng, quy định của Nhà nước, hướng dẫn của các ban, bộ, ngành liên quan về vấn đề này và phù hợp với tình hình thực tế; bảo đảm những yêu cầu về việc sắp xếp tinh gọn bộ máy nêu trong Nghị quyết số 37-NQ/TW, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14. Tuyên truyền nội dung các văn bản hướng dẫn và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức được giao trong việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Đồng thời, thông tin công khai minh bạch các phương án, đề án sắp xếp, các chế độ chính sách đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dư dôi do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; phản ánh công tác kiểm tra, giám sát, công tác xử lý vi phạm trong quá trình thực hiện; biểu dương điển hình tiên tiến…
LV

Bài viết khác:

Khai trương Hệ thống thông tin điện tử tuyên giáo

Sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo cán bộ

Hướng dẫn tính mức lương, phụ cấp của cán bộ, công chức từ 1/7

Hưng Yên: Hiệu quả công tác tuyên truyền nhân dân dùng hàng Việt Nam

Hưng Yên: Triển khai nhiệm vụ thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua "Dân vận khéo" 6 tháng cuối năm

Quy định mới về cơ cấu tổ chức cơ quan thuộc Chính phủ

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2019

Hưng Yên tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 5/2019

Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên yêu cầu thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế dịch tả lợn Châu Phi

Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu phải nằm trong “bài toán” tổng thể

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.