Thứ Hai, ngày 1 tháng 6 năm 2020 - 7:51:48 PM
Trang chủ » Lịch sử, truyền thống » 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng
Đăng ngày: 31/07/2017 - 1:50:13 PM | Lượt xem: 42644

Tuyên giáo Văn Lâm với việc đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền miệng trong tình hình hiện nay

Trịnh Như Áng

Nhà giáo ưu tú, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Văn Lâm

Huyện Văn Lâm, nằm phía Bắc tỉnh Hưng Yên, là cửa ngõ của Thủ đô Hà Nội qua Quốc lộ 5 và Đường sắt Hà Nội - Hải Phòng. Huyện có diện tích 7443,25 ha,  dân số 119.211 người.

Văn Lâm là huyện có tốc độ phát triển công nghiệp hóa, đô thị hóa nhanh của tỉnh; cơ cấu kinh tế hiện nay: Công nghiệp, xây dựng - Dịch vụ, thương mại - Nông nghiệp đạt: 82% - 12,79 %- 5,21%. Là địa phương có kinh tế phát triển, song Văn Lâm cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ khi là địa bàn ven đô, có đông người lao động từ nhiều địa phương khác đến sinh sống... Do vậy, việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội nói riêng, nắm bắt tình hình địa phương nói chung có phần khó khăn.

Thực hiện nhiệm vụ Ban Thường vụ Huyện ủy phân công, ngay từ đầu khóa XXIII (Đại hội Đảng bộ huyện) Ban Tuyên giáo Huyện ủy Văn Lâm đã nhận thức đầy đủ thực trạng công tác tư tưởng chính trị, nói chung, việc định hướng dư luận xã hội nói riêng. Từ đó tập thể Ban Tuyên giáo đã tích cực suy nghĩ, làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác tuyên truyền miệng. Những năm qua, ngành Tuyên giáo Văn Lâm đã làm nhiều việc nhằm nâng cao chất lượng; từng bước đổi mới công tác tuyên truyền miệng đáp ứng yêu cầu của tình hình thực tiễn hiện nay.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Công văn số 168 - CV/HU ngày 18/6/2012 về đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng tại cơ sở nhằm kịp thời cung cấp thông tin chính thống về tình hình thời sự thế giới, trong nước và địa phương.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, với vai trò là cơ quan tham mưu, giúp việc, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Văn Lâm đã tập trung xây dựng đội ngũ báo cáo viên cả về bản lĩnh chính trị và nghiệp vụ nắm vững thông tin chính thống, có khả năng tổng hợp phản bác lại các thông tin trái chiều. Đồng thời xác định rõ nhiệm vụ định hướng dư luận xã hội là nhiệm vụ của hệ thống chính trị; nhất là người đứng đầu và cấp ủy các cấp. Tận dụng triệt để cơ hội có thể để làm tốt công tác tuyên truyền miệng. Theo hướng sau khi tiếp nhận thông tin, cấp ủy các cấp tạo điều kiện cho báo cáo viên báo cáo tại các hội nghị của đơn vị (đặc biệt hội nghị cấp ủy gần nhất). Lồng ghép có chọn lọc vào các hội nghị học tập chính trị, nghị quyết cấp trên để học viên thấy được ý nghĩa, tính đúng đắn, tính khoa học, tính chính trị, tính khả thi của mỗi chỉ thị, nghị quyết.

Hàng tháng Ban Tuyên giáo đều lựa chọn thông tin, xây dựng đề cương gợi ý cho cấp ủy về sinh hoạt, tuyên truyền tại các chi bộ. Phối hợp với các đoàn thể chính trị trong huyện lồng ghép việc tuyên truyền miệng thông qua các hội nghị bồi dưỡng, tập huấn để định hướng dư luận trong đoàn viên, hội viên.

Chính sự phối hợp và triển khai toàn diện các biện pháp tuyên truyền miệng, nên những năm gần đây, mặc dù tình hình an ninh chính trị của cả nước có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng nhìn chung trên địa bàn Văn Lâm vẫn giữ vững và ổn định tình hình.

Trong bối cảnh hiện nay, cán bộ tuyên giáo Văn Lâm luôn nhận thức sâu sắc, cấp ủy và cả hệ thống chính trị cần đề cao công tác tuyên truyền, nhằm tạo dư luận lành mạnh trong xã hội. Biết tôn trọng cái đúng, cái tốt, phê phán cái sai, cái xấu trong đời sống xã hội. Biết đấu tranh phản bác lại các luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch, bảo vệ đường lối, quan điểm chính sách của Đảng và nhà nước. Trước hết, cần xác định rõ việc tiếp nhận và tuyên truyền các thông tin chính thống là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Nhất là người đứng đầu và cấp ủy các cấp. Cần tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ báo cáo viên các cấp chuyển tải được thông tin thời sự về cơ sở, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong xã hội, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bài viết khác:

Kết quả tuần 9, cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng"

Kết quả tuần 8, cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng"

Kế hoạch tổ chức Hội nghị gặp mặt Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020)

Kế hoạch tổ chức hoạt động về nguồn nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Kết quả cuộc thi ngành Tuyên giáo tuần thứ bảy

Kết quả tuần 6, cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng"

Kết quả thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng" tuần 3

Kết quả thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng" tuần 2

Hưng Yên: Hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo

Hưng Yên: ban hành Kế hoạch kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.