Thứ Năm, ngày 17 tháng 10 năm 2019 - 5:12:01 AM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 21/06/2019 - 3:41:57 PM | Lượt xem: 163 | Trần Hữu Chất

Tuyên giáo Hưng Yên: Hiệu quả từ các phong trào thi đua

Sau khi Khối thi đua các ban Đảng, cơ quan của Tỉnh ủy và đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 01 - KH/KTĐ ngày 23/01/2019 về tổ chức hoạt động thi đua năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt, tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, công chức cơ quan nhằm thống nhất nhận thức, tạo không khí phấn khởi, hăng hái thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Đồng thời, căn cứ vào Kế hoạch số 01 - KH/KTĐ và nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tiễn của ngành, để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, ngày 11/02/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 60 - KH/BTGTU về phát động phong trào thi đua trong ngành Tuyên giáo năm 2019. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phát động và tổ chức cho tập thể phòng, đơn vị, cán bộ, công chức trong ngành Tuyên giáo đăng ký danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng phù hợp. Đã có 100% tập thể phòng thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 14/14 Ban Tuyên giáo (Ban Tuyên huấn, Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị) huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; 10/10 Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thị xã, thành phố và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức trong ngành đã đăng ký danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng phù hợp.

Việc hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi phong trào thi đua tại các đơn vị được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Hàng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đều tổng hợp, đánh giá kết quả thi đua của tập thể, cá nhân thuộc Ban; phối hợp với Chi ủy, Chi bộ cơ quan bình xét, ghi danh đảng viên tiêu biểu trong phong trào thi đua, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đối với Ban Tuyên giáo (Ban Tuyên huấn, Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị) huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thị xã, thành phố, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giao phòng chuyên môn và cán bộ theo dõi nắm chắc tình hình hoạt động của địa phương, đơn vị, định kỳ báo cáo Lãnh đạo Ban trong hội nghị giao ban, đây là cơ sở để đánh giá, bình xét, phân loại cuối năm.

Sáu tháng đầu năm 2019, tập thể, cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động, tích cực triển khai, thực hiện các phong trào thi đua, thể hiện qua kết quả đạt được trên các mặt của công tác tuyên giáo, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành kế hoạch tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần IV; thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); quyết định kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh. Tham mưu ban hành báo cáo kết quả học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII); kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa X); kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI); Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI); sơ kết Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XI). Tham mưu tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH Trung ương. Tham mưu kiện toàn BCĐ 94 Tỉnh ủy, Tổ Thư ký giúp việc, Nhóm Chuyên gia, Cộng tác viên; thông báo tình hình hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị thời gian gần đây; công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới. Tham mưu BCĐ công tác thông tin đối ngoại tỉnh xây dựng, triển khai kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2019. Trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban tham mưu Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2019; tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người; báo cáo kết quả năm 2018, sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc triển khai Sổ ghi đảng viên tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham mưu tổ chức thành công Chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề “Hưng Yên đinh ninh lời Bác”, gắn với các nội dung 10 lần Bác Hồ về thăm Hưng Yên; tổng kết Cuộc thi “Sáng tác tác phẩm văn học, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Hưng Yên năm 2018 và phát hành Cuốn sách “Tướng lĩnh Hưng Yên thời đại Hồ Chí Minh”.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ, ngày kỷ niệm; xây dựng đề cương tuyên truyền công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi; đề cương tuyên truyền về việc giải quyết, giảm thiểu rác thải nhựa. Theo dõi, đánh giá công tác tuyên truyền hàng tháng trên Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí Phố Hiến. Tổng hợp, báo cáo tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội hàng tháng, quý I/2019. Biên tập, phát hành 05 số Bản tin Thông báo nội bộ (từ số 262 - 266), phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng và công tác tuyên truyền miệng. Hướng dẫn tổ chức, tuyên truyền, theo dõi, nắm bắt, báo cáo các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2019. Đề nghị các đơn vị hưởng ứng tham gia Liên hoan ảnh nghệ thuật đồng bằng sông Hồng lần thứ 21 năm 2019. Trang Thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục được duy trì, đã đăng tải hàng trăm tin, bài, văn bản trên các lĩnh vực, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thu hút sự chú ý quan tâm của người đọc, người xem.
Đồng thời, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành và triển khai có hiệu quả các chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải Quân, Công an tỉnh, các sở, ngành, hội trong tỉnh trên Hội nghị Báo cáo viên, Bản tin Thông báo nội bộ và Trang thông tin điện tử của Ban. Các sở, ngành liên quan và các huyện, thị ủy, thành ủy xây dựng chương trình phối hợp công tác khoa giáo năm 2019, chương trình phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp; sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực công tác khoa giáo. Ban hành Hướng dẫn số 61-HD/BTGTU thực hiện Chỉ thị 32-CT/TU của Tỉnh ủy về tiếp tục nghiên cứu, biên soạn, xuất bản sách Lịch sử đảng bộ các cấp, lịch sử ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Xây dựng kế hoạch biên soạn, thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban biên soạn và tiến hành khai thác tư liệu; hoàn thiện Đề cương sơ lược cuốn sách “Các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (1941 - 2015)”. Tiếp tục khai thác tư liệu phục vụ nghiên cứu, biên soạn sách “Lịch sử tỉnh Hưng Yên - Từ khởi thủy đến năm 2015”. Tiến hành giám sát công tác tuyên giáo, giáo dục lý luận chính trị tại các địa phương, đơn vị trong quý I/2019. Đến ngày 20/5/2019, Trung tâm BDCT các huyện, thị xã, thành phố, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã mở 108 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho trên 9.195 lượt học viên.
Hưởng ứng phong trào “chống rác thải nhựa” do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát động, các đồng chí Lãnh đạo Ban và cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ký cam kết hạn chế sử dụng các sản phẩm đồ nhựa và túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường với những nội dung như: Không ngừng nâng cao nhận thức, tích cực chủ động tham gia vào việc bảo vệ môi trường ngay từ trong gia đình mình, ở cơ quan và khu dân cư. Trồng và tham gia trồng, gìn giữ, tham gia bảo vệ và chăm sóc cây xanh trên đường phố, xóm làng, khu dân cư. Hạn chế, tiến tới không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần (như: chai đựng nước nhựa dùng một lần, cốc nhựa, ống hút nhựa,…); không sử dụng túi nilon khó phân hủy khi đựng thực phẩm, khi đi chợ; nên thay bằng sản phẩm thân thiện với môi trường. Tích cực tham gia các hoạt động dọn vệ sinh thường xuyên nơi nhà ở, đường phố, cơ quan. Thực hiện tốt việc phân loại rác thải tại hộ gia đình. Không đổ, vứt rác bừa bãi nơi công cộng, khuôn viên cơ quan; nhà nhà đổ rác đúng giờ, người người để rác đúng nơi quy định, giữ môi trường sạch, đẹp. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tặng làn, túi đựng thực phẩm thân thiện với môi trường cho cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn cơ quan. 
Trong 6 tháng cuối năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện phong trào thi đua, gắn với thực hiện các nhiệm vụ công tác Tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về vị trí, vai trò của phong trào thi đua; nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu đơn vị gương mẫu thực hiện các phần việc đăng ký thi đua, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện phong trào thi đua, gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo năm 2019 tại Ban Tuyên giáo (Ban Tuyên huấn, Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị) huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thị xã, thành phố.Tổng kết, đánh giá, bình chọn, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện phong trào thi đua, gắn với tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2019.
HC
 

Bài viết khác:

Hưng Yên: Hơn 6,7 nghìn hộ thoát nghèo nhờ vốn tín dụng chính sách

Triển khai các biện pháp xử lý dứt điểm các ổ dịch tả lợn Châu Phi

Kim Động: Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã

Một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh

Việt Nam tăng 10 bậc năng lực cạnh tranh

Chung sức đồng lòng vì Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng kiểm tra tiến độ thi công một số công trình

Hưng Yên: Khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm

Hưng Yên: Bàn giải pháp chuyển đổi trọng tâm từ chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển

Hưng Yên tập huấn nghiệp vụ công tác dư luận xã hội năm 2019

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.