Thứ Hai, ngày 18 tháng 12 năm 2017 - 12:21:16 AM

Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 06/12/2017 - 1:45:14 PM | Lượt xem: 68

Tình hình công tác dư luận xã hội tỉnh Hưng Yên năm 2017

Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội (CTV DLXH) tỉnh Hưng Yên trong năm 2017 tiếp tục duy trì số lượng 215 CTV. Trong đó, cấp tỉnh 30 đồng chí; cấp huyện 24 đồng chí; cấp xã 161 đồng chí. Trong năm, đội ngũ CTV của tỉnh đã duy trì, hoạt động ổn định, chủ động nắm bắt và phản ảnh tình hình tư tưởng, dư luận của các tầng lớp nhân dân.

Tính từ đầu năm 2017 đến hết tháng 11/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã nhận được 214 lượt báo cáo của cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh. Ban tuyên giáo cấp huyện đã nhận được gần 1000 lượt báo cáo của CTV cấp huyện. Nội dung báo cáo của CTV DLXH đa dạng, phong phú, đã tập trung phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội về các lĩnh vực chính trị, tình hình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của đất nước, của tỉnh và các địa phương, đơn vị; phản ánh các vấn đề gây băn khoăn, bức xúc trong dư luận nhân dân… Trên cơ sở, thông tin báo cáo của CTV DLXH và chủ động nắm bắt, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổng hợp 13 báo cáo (11 báo cáo hàng tháng, 02 báo cáo đột xuất) gửi Viện Nghiên cứu Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2017 với nhiều nội dung, trong đó có chuyên đề “Kỹ năng nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; phương pháp định hướng dư luận xã hội, xử lý tình huống điểm nóng và nhiệm vụ của ban tuyên giáo các cấp” cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo và đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội toàn tỉnh. Thông qua chương trình tập huấn đã góp phần giúp cho lãnh đạo các cấp và đội ngũ CTV DLXH coi trọng và đẩy mạnh công tác nắm bắt tư tưởng và dư luận xã hội, kịp thời tham mưu giúp cấp ủy xử lý, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động DLXH của tỉnh trong năm vẫn còn một số hạn chế, đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, của ban tuyên giáo cấp huyện đối với hoạt động của cộng tác viên cơ sở ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức, vì vậy, hiệu quả hoạt động và chất lượng thông tin, báo cáo của cộng tác viên còn hạn chế; còn  những thông tin, vụ việc gây bức xúc trong dư luận nhân dân chưa được cộng tác viên các địa phương, đơn vị, phản ánh kịp thời; một số báo cáo của CTV DLXH chỉ dừng ở mức độ phản ánh tình hình, một chiều, những thông tin tích cực, chưa phản ánh được các luồng dư luận xã hội quanh những vụ việc gây bức xúc trong nhân dân; một số CTV DLXH còn chưa thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

Năm 2018, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; kinh tế thế giới tăng trưởng cao hơn năm 2017 nhưng không đồng đều và còn nhiều rủi ro; xu hướng bảo hộ vẫn gia tăng. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tác động trên nhiều phương diện, vừa là cơ hội nhưng cũng vừa là thách thức đối với chúng ta. Ở trong nước, nền kinh tế còn nhiều tồn tại, yếu kém. Việc cơ cấu lại nền kinh tế, các ngành, lĩnh vực trọng yếu đòi hỏi nguồn lực và thời gian thực hiện... Bối cảnh đó sẽ có tác động không nhỏ tới tình hình của tỉnh cũng như công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội. Năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên xác định, công tác DLXH của tỉnh, sẽ tập trung vào các nhiệm vụ:

Một là, duy  trì tổ chức hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội định kỳ. Xây dựng các báo cáo tháng, báo cáo đột xuất, báo cáo năm về tình hình dư luận xã hội.

Hai là, nâng cao chất lượng báo cáo dư luận xã hội, tập trung nắm bắt dư luận xã hội về: các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước và của tỉnh, của các ngành; các sự kiện chính trị, tư tưởng, kinh tế - xã hội; sự tác động của các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của địa phương đến đời sống của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; các vấn đề xảy ra trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; những vấn đề còn gây bức xúc, băn khoăn trong DLXH, đặc biệt ở các lĩnh vực: chính trị, y tế, môi trường, giáo dục... có ảnh hưởng đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

 

Trần Năng

Bài viết khác:

Kết luận của Thủ tướng về nghỉ lễ, tết năm 2018

Hội nghị báo cáo viên các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 12/2017

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra hoạt động công tác tuyên giáo; công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị tại các huyện, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy

Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2018

Cùng nông dân khởi nghiệp

Văn phòng Đoàn ĐBQH 7 tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng họp bàn công tác thi đua tại Hưng Yên

Hưng Yên sẽ tuyển khoảng 250 sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về làm công chức xã

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2016 đã được đăng tải trên Tạp chí xây dựng Đảng

6 Chuyên đề ôn thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2016 đã được đăng tải trên Tạp chí xây dựng Đảng

Thông báo về việc triệu tập cán bộ, công chức dự kỳ thi nâng ngạch công chức của tỉnh Hưng Yên năm 2017

 Diễn văn bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII của đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư Tỉnh ủy
 Diễn văn Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII của đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư Tỉnh ủy
 Hưng Yên quê tôi - Vũ Văn Toàn
 Chiếc bút chì của bé: Thơ Nguyễn Khắc Hào- nhạc: Trần Thanh Tùng
 Đêm bé nằm mơ - Thơ: Nguyễn Khắc Hào; nhạc: Bùi Anh Tú
 Dế mèn: Thơ Nguyễn Khắc Hào; nhạc Vũ Ngọc Tường
 Hạt mưa: Thơ Nguyễn Khắc Hào; nhạc Thanh Phúc
 Chuyện kể về ông Sét: Thơ Nguyễn Khắc Hào; nhạc Hoàng Trọng
 Hoa trăng: Thơ Nguyễn Khắc Hào; nhạc Trọng Tĩnh
 Hỏi - Thơ: Nguyễn Khắc Hào; nhạc: Duy Quang
 Nếu đất là Mẹ - Thơ: Nguyễn Khắc Hào; nhạc: Đỗ Hiển Vinh
 Ve Sầu - Thơ: Nguyễn Khắc Hào; nhạc Lưu Hoàng Kim
 Trồng nụ trồng hoa - Thơ: Nguyễn Khắc Hào; nhạc Lương Nguyên
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Hát ru
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Huyền thoại Nguyệt Hồ
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Thơ cho con
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ:Lên Tam Đảo
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Em ơi mùa nhãn chín
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Chùa Chuông
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Bạn và thơ
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Tháng ba quê hương
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Hoa Muống
 Tình khúc Nguyệt Hồ: Nguyễn Khắc Hào - Thanh Tùng
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Truyền thuyết tình yêu
 Thăm quê em
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Hưng Yên một khúc sử ca
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Gửi người chơi đàn tranh
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Hoa gạo

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 140/GP-TTĐT cấp ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0321 3 551 414 -Fax: 0321 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.