Thứ Bảy, ngày 24 tháng 2 năm 2018 - 2:57:11 PM

Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 06/12/2017 - 1:45:14 PM | Lượt xem: 634

Tình hình công tác dư luận xã hội tỉnh Hưng Yên năm 2017

Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội (CTV DLXH) tỉnh Hưng Yên trong năm 2017 tiếp tục duy trì số lượng 215 CTV. Trong đó, cấp tỉnh 30 đồng chí; cấp huyện 24 đồng chí; cấp xã 161 đồng chí. Trong năm, đội ngũ CTV của tỉnh đã duy trì, hoạt động ổn định, chủ động nắm bắt và phản ảnh tình hình tư tưởng, dư luận của các tầng lớp nhân dân.

Tính từ đầu năm 2017 đến hết tháng 11/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã nhận được 214 lượt báo cáo của cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh. Ban tuyên giáo cấp huyện đã nhận được gần 1000 lượt báo cáo của CTV cấp huyện. Nội dung báo cáo của CTV DLXH đa dạng, phong phú, đã tập trung phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội về các lĩnh vực chính trị, tình hình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của đất nước, của tỉnh và các địa phương, đơn vị; phản ánh các vấn đề gây băn khoăn, bức xúc trong dư luận nhân dân… Trên cơ sở, thông tin báo cáo của CTV DLXH và chủ động nắm bắt, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổng hợp 13 báo cáo (11 báo cáo hàng tháng, 02 báo cáo đột xuất) gửi Viện Nghiên cứu Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2017 với nhiều nội dung, trong đó có chuyên đề “Kỹ năng nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; phương pháp định hướng dư luận xã hội, xử lý tình huống điểm nóng và nhiệm vụ của ban tuyên giáo các cấp” cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo và đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội toàn tỉnh. Thông qua chương trình tập huấn đã góp phần giúp cho lãnh đạo các cấp và đội ngũ CTV DLXH coi trọng và đẩy mạnh công tác nắm bắt tư tưởng và dư luận xã hội, kịp thời tham mưu giúp cấp ủy xử lý, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động DLXH của tỉnh trong năm vẫn còn một số hạn chế, đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, của ban tuyên giáo cấp huyện đối với hoạt động của cộng tác viên cơ sở ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức, vì vậy, hiệu quả hoạt động và chất lượng thông tin, báo cáo của cộng tác viên còn hạn chế; còn  những thông tin, vụ việc gây bức xúc trong dư luận nhân dân chưa được cộng tác viên các địa phương, đơn vị, phản ánh kịp thời; một số báo cáo của CTV DLXH chỉ dừng ở mức độ phản ánh tình hình, một chiều, những thông tin tích cực, chưa phản ánh được các luồng dư luận xã hội quanh những vụ việc gây bức xúc trong nhân dân; một số CTV DLXH còn chưa thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

Năm 2018, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; kinh tế thế giới tăng trưởng cao hơn năm 2017 nhưng không đồng đều và còn nhiều rủi ro; xu hướng bảo hộ vẫn gia tăng. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tác động trên nhiều phương diện, vừa là cơ hội nhưng cũng vừa là thách thức đối với chúng ta. Ở trong nước, nền kinh tế còn nhiều tồn tại, yếu kém. Việc cơ cấu lại nền kinh tế, các ngành, lĩnh vực trọng yếu đòi hỏi nguồn lực và thời gian thực hiện... Bối cảnh đó sẽ có tác động không nhỏ tới tình hình của tỉnh cũng như công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội. Năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên xác định, công tác DLXH của tỉnh, sẽ tập trung vào các nhiệm vụ:

Một là, duy  trì tổ chức hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội định kỳ. Xây dựng các báo cáo tháng, báo cáo đột xuất, báo cáo năm về tình hình dư luận xã hội.

Hai là, nâng cao chất lượng báo cáo dư luận xã hội, tập trung nắm bắt dư luận xã hội về: các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước và của tỉnh, của các ngành; các sự kiện chính trị, tư tưởng, kinh tế - xã hội; sự tác động của các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của địa phương đến đời sống của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; các vấn đề xảy ra trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; những vấn đề còn gây bức xúc, băn khoăn trong DLXH, đặc biệt ở các lĩnh vực: chính trị, y tế, môi trường, giáo dục... có ảnh hưởng đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

 

Trần Năng

Bài viết khác:

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát động phong trào thi đua năm 2018

Bảo đảm TT-ATGT trong những ngày cuối Tết Nguyên đán

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2018

Tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu quả

Tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua

Phê duyệt biên chế công chức các cơ quan hành chính nhà nước năm 2018

Long trọng kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Ý nghĩa chiến lược và bài học lịch sử của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu thân 1968

Chỉ thị số 02/CT-CTUBND ngày 23/01/2018 về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi phát triển kinh tế-xã hội năm 2018, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018).

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 140/GP-TTĐT cấp ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0321 3 551 414 -Fax: 0321 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.