Thứ Hai, ngày 23 tháng 9 năm 2019 - 10:16:51 AM
Trang chủ » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh » Gương điển hình
Đăng ngày: 28/12/2018 - 8:29:47 AM | Lượt xem: 280 | NL

Một số kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018 của Đảng bộ huyện Yên Mỹ

Nằm ở phía Bắc của tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm của Đồng bằng Bắc Bộ, huyện Yên Mỹ có diện tích đất tự nhiên là 9.250ha, gồm 17 xã, thị trấn, dân số trên 140 ngàn người. Đảng bộ huyện có 6.334 đảng viên sinh hoạt ở 51 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

Xác định việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là công tác trọng tâm, xuyên suốt, những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên, tích cực triển khai các nội dung, nhiệm vụ theo kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Mỹ đã kịp thời tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho các đồng chí cán bộ chủ chốt cấp huyện. Theo đó, tổng số cán bộ, đảng viên tham gia học tập chuyên đề là 72 đồng chí, đạt 92,3%. Sau học tập, tỷ lệ cán bộ, đảng viên viết thu hoạch và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu theo quy định đạt 90,3%. Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy cũng xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập chuyên đề năm 2018 bằng hình thức lồng ghép với các nội dung khác. Tổng số cán bộ, đảng viên tham gia học tập chuyên đề 4.654 đồng chí.

Các chi bộ  thường xuyên duy trì nội dung học tập Chỉ thị 05 trong sinh hoạt chi bộ. 100% các chi, đảng bộ triển khai và hướng dẫn các chi bộ cơ sở thực hiện nghiêm túc việc ghi danh. Năm 2018, có 800 lượt đảng viên được ghi danh, đạt 12,7%. Các đơn vị thực hiện tốt việc ghi danh là Đảng bộ Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên, Đảng bộ xã Việt Cường; Đảng bộ Quân sự huyện; Đảng bộ Công an huyện; Đảng bộ xã Giai Phạm; Chi bộ Trường THPT Triệu Quang Phục...

Trên cơ sở xác định việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 phải đi vào chiều sâu, thực chất, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thông qua việc làm và hành động cụ thể trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, lồng ghép vào sinh hoạt nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các ngày truyền thống, ngày thành lập của ngành; tổ chức sinh hoạt các câu lạc bộ, giao lưu gặp mặt; tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử, bản tin nội bộ của ngành, nhất là các gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều mô hình hay, cách làm mới được triển khai có hiệu quả. Tiêu biểu như mô hình “Toàn dân đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, đảm bảo xanh - sạch - đẹp”; mô hình “Khu dân cư điển hình trong xây dựng nông thôn mới”; mô hình thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “khu dân cư 3 không”, “Xây nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, “làm giầu từ nông sản sạch”, “Những cung đường nở hoa”, “Ủng hộ xây dựng nhà nhân ái”,“Viên gạch hồng thắm tình đồng đội”,“Hiệu quả mắt thần giám sát an ninh”, “thi đua quyết thắng”,“Thực hiện số hóa trong sản xuất chương trình phát thanh”…

Mặt khác, việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề 2018 được gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng và nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 3 chương trình cụ thể đó là: Chương trình “Huy động đầu tư nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2015-2020”; Chương trình “Đầu tư nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2015-2020”; Chương trình “Củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng, MTTQ và các đoàn thể trong sạch vững mạnh, giai đoạn 2015-2020”.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), nhất là Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chủ động rà soát, hoàn thiện đề án vị trí việc làm và tinh giảm biên chế, là cơ sở thực hiện tốt việc kiêm nhiệm một số chức danh lãnh đạo như: Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện (thực hiện trong tháng 01/2019), Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch MTTQ huyện (thực hiện tháng 5/2019); Giảm 11 lãnh đạo cấp phòng trong đó có 07 đồng chí cấp phó các phòng thuộc UBND huyện và 04 đồng chí cấp phó các trường Tiểu học và THCS. 100% các xã, thị trấn sắp xếp lại tổ chức bộ máy và tinh giảm biên chế (đã giảm 55 cán bộ không chuyên trách cấp xã và 168 đồng chí cán bộ không chuyên trách thôn).

Trên tinh thần những nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Chỉ thị 05-CT/TW, Nghị quyết số 04-NQ/TW và Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy cơ sở khi xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của tập thể, cần chủ động chọn một số công việc, vấn đề cụ thể mang tính chất đột phá nhằm khắc phục các hạn chế, yếu kém, những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm để tập trung giải quyết, có phân công, phân nhiệm, xác định thời gian, giải quyết dứt điểm. Phấn đấu trong năm 2018 hoàn thiện Đề án vị đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả giai đoạn 2017-2021, làm cơ sở đến năm 2021 tinh giảm 10% biên chế so với biên chế được giao năm 2015. Lấy kết quả thực hiện kế hoạch này làm một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá phân loại tổ chức đảng. 100% các đồng chí trưởng các ban, phòng, ngành, đoàn thể huyện; bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy xây dựng bản cam kết cá nhân và chương trình thực hiện của cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy.

Song song với đó, công tác tuyên truyền giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ trên địa bàn huyện được chú trọng và thực hiện với nhiều hình thức đa dạng. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị được đưa vào chương trình công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu niên hàng năm. Các cấp bộ đoàn đã tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2018 vào các buổi sinh hoạt chuyên đề, toạ đàm, diễn đàn, các hội thi; phối hợp với đài truyền thanh các cấp tuyên truyền, biểu dương các cá nhân, tập thể, đoàn viên, thanh thiếu niên điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin huyện treo băng rôn, khẩu hiệu trên các trục đường giao thông chính. Ban giám hiệu các trường trên địa bàn huyện tích cực xây dựng và thực hiện chương trình giảng dạy, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên trong nhà trường. Việc kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào các giờ sinh hoạt đầu tuần được duy trì nền nếp, hiệu quả. Qua đó, xuất hiện nhiều gương điển hình có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác với những cách làm mới, sáng tạo, thiết thực.

Công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức như tổ chức Hội nghị báo cáo viên hàng tháng, tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt chi bộ, tại các hội nghị giao ban của cơ quan, hội nghị sơ kết… Gắn tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước; hưởng ứng tham gia cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2018, đài truyền thanh huyện đã xây dựng và phát sóng hơn 300 tin, bài, chuyên mục tuyên truyền gắn với nội dung chuyên đề năm 2018, trong đó tập trung tuyên truyền kinh nghiệm, mô hình, cách làm hay, hiệu quả, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác.

Công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát. Các cấp ủy đã đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn nội dung thẩm định tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh vào dịp cuối năm tại tất cả các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Năm 2018, tiến hành 01 cuộc kiểm tra với 51 đơn vị; cấp ủy huyện thực hiện 01 cuộc kiểm tra theo chương trình kiểm tra, giám sát năm ở 04 đơn vị. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đưa nội dung kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào chương trình kiểm tra công tác tuyên giáo năm 2018 tại 11 đảng bộ cơ sở.

Qua thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác. Tiêu biểu như: Hội Cựu chiến binh xã Việt Cường tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên đóng góp trên 400 triệu đồng, trên 600 ngày công lao động, hiến trên 400m2 đất để làm đường ra đồng; Hội Phụ nữ xã Giai phạm, huyện Yên Mỹ giúp đỡ các chị em có hoàn cảnh khó khăn với mô hình “Phế liệu sạch”; Dòng họ Luyện (thôn Ngọc Tỉnh, xã Ngọc Long), họ Nguyễn Khắc (thôn Liêu Hạ, xã Tân Lập), họ Đỗ, họ Nguyễn Bá (thôn Đỗ Xá, thị trấn Yên Mỹ)… thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài; Cô giáo Chu Thị Son, Trường THCS Việt Cường có nhiều sáng kiến đổi mới phương pháp dạy học; đồng chí Nguyễn Đăng Gọn, Bí thư chi bộ, trưởng thôn thôn Thụy Lân, xã Thanh Long vận động nhân dân phát triển nghề mộc mỹ nghệ và dân dụng mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống…

Qua triển khai thực hiện, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị thực sự đã đi vào đời sống cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện Yên Mỹ. Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

NL

 

 

 

 

Bài viết khác:

Người công nhân đam mê công việc xã hội

Một nữ hiệu trưởng tâm huyết, trách nhiệm với nghề

Đổi đời từ nghề trồng và kinh doanh hoa, cây cảnh

Một Chi hội trưởng Cựu chiến binh – Tấm gương sáng trong các hoạt động tại địa phương

Sức lan tỏa từ người Cựu chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị

Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường An Tảo - Tấm gương "Tuổi cao gương sáng" tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bí thư Chi đoàn tiêu biểu làm theo lời Bác

Khởi nghiệp từ nghề nuôi cá

Gương nông dân vượt khó vươn lên làm giàu

Tấm gương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên đồng đất Đồng Thanh

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.