Thứ Sáu, ngày 17 tháng 8 năm 2018 - 9:35:19 PM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 30/01/2018 - 7:57:45 AM | Lượt xem: 456

Chỉ thị số 02/CT-CTUBND ngày 23/01/2018 về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi phát triển kinh tế-xã hội năm 2018, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018).

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 02/CT-CTUBND về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi phát triển kinh tế-xã hội năm 2018, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018). Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt các nội dung sau:

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân.

Bên cạnh đó, căn cứ Nghị quyết số 118/2017/NQ-HĐND ngày 18/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 2018; Chương trình hành động số 03/CTr-UBND ngày 12/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về những nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức phát động phong trào thường xuyên, đột xuất hoặc theo chuyên đề với những nội dung thiết thực, tập trung những nhiệm vụ trọng tâm, những việc khó, những khâu vướng mắc, lĩnh vực hạn chế, tạo động lực mạnh mẽ trong việc hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 của tỉnh.

Nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian qua, tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng công tác thi đua gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tổ chức các hoạt động hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc bằng hình thức phù hợp, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục triển khai kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh về tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, xây dựng các điển hình tiến tiến, mô hình mới, nhân tố mới giai đoạn 2016-2020.

PL

 

Bài viết khác:

Hưng Yên: Họp bàn phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình cấp nước sạch tỉnh giai đoạn đến năm 2020

Công điện khẩn về chủ động ứng phó với bão số 4 ở Hưng Yên

Phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2019

Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bộ Chính trị kết luận thí điểm đổi mới, sắp xếp tổ chức, nhân sự

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2018

Công điện đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp 2/9 và khai giảng năm học mới

Hướng dẫn về tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

2.500 tấn nhãn VietGap của Hưng Yên đã được doanh nghiệp ký hợp đồng tiêu thụ

Sơ kết thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS tỉnh với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo tỉnh

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.