Thứ Bảy, ngày 24 tháng 2 năm 2018 - 5:11:34 PM

Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 30/01/2018 - 7:57:45 AM | Lượt xem: 55

Chỉ thị số 02/CT-CTUBND ngày 23/01/2018 về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi phát triển kinh tế-xã hội năm 2018, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018).

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 02/CT-CTUBND về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi phát triển kinh tế-xã hội năm 2018, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018). Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt các nội dung sau:

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân.

Bên cạnh đó, căn cứ Nghị quyết số 118/2017/NQ-HĐND ngày 18/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 2018; Chương trình hành động số 03/CTr-UBND ngày 12/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về những nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức phát động phong trào thường xuyên, đột xuất hoặc theo chuyên đề với những nội dung thiết thực, tập trung những nhiệm vụ trọng tâm, những việc khó, những khâu vướng mắc, lĩnh vực hạn chế, tạo động lực mạnh mẽ trong việc hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 của tỉnh.

Nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian qua, tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng công tác thi đua gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tổ chức các hoạt động hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc bằng hình thức phù hợp, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục triển khai kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh về tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, xây dựng các điển hình tiến tiến, mô hình mới, nhân tố mới giai đoạn 2016-2020.

PL

 

Bài viết khác:

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát động phong trào thi đua năm 2018

Bảo đảm TT-ATGT trong những ngày cuối Tết Nguyên đán

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2018

Tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu quả

Tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua

Phê duyệt biên chế công chức các cơ quan hành chính nhà nước năm 2018

Long trọng kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Ý nghĩa chiến lược và bài học lịch sử của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu thân 1968

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 140/GP-TTĐT cấp ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0321 3 551 414 -Fax: 0321 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.