Thứ Hai, ngày 18 tháng 12 năm 2017 - 12:31:18 AM

Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống
Đăng ngày: 24/11/2017 - 3:06:55 PM | Lượt xem: 506

Tìm hiểu thuật ngữ "Mục tiêu thiên niên kỷ" trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Tháng 9-2000, 189 vị đứng đầu nhà nước và chính phủ các quốc gia thành viên Liên hợp quốc, trong đó có Việt Nam, long trọng cam kết thực hiện Mục tiêu Thiên niên kỷ (MDG). Các mục tiêu đó là:

1- Xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực: giảm một nửa tỷ lệ người dân có mức thu nhập dưới 1 USD/ngày trong giai đoạn 1990 - 2015; giảm một nửa tỷ lệ người dân bị thiếu đói trong giai đoạn 1990 - 2015; tạo việc làm thích hợp cho mọi người.

2- Hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học: bảo đảm cho trẻ em trai cũng như gái, ở khắp mọi nơi hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học vào năm 2015.

3- Nâng cao bình đẳng giới và vị thế cho phụ nữ: phấn đấu xóa bỏ chênh lệch về giới tính ở bậc tiểu học và trung học vào năm 2015.

4- Giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em: giảm 2/3 tỷ lệ tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi trong giai đoạn 1990 - 2015.

5- Cải thiện sức khỏe bà mẹ: giảm 3/4 tỷ lệ tử vong ở các bà mẹ trong giai đoạn 1990 - 2015.

6- Phòng chống HIV/AIDS, sốt rét và các bệnh khác: chặn đứng và bắt đầu đẩy lùi tình trạng lan rộng của bệnh dịch HIV/AIDS vào năm 2015. Chặn đứng và bắt đầu đẩy lùi tình trạng mắc bệnh sốt rét và các bệnh chủ yếu khác vào năm 2015.

7- Bảo đảm bền vững về môi trường: lồng ghép các nguyên tắc phát triển bền vững trong các chính sách, các chương trình quốc gia và đẩy lùi tình trạng suy giảm tài nguyên, môi trường; giảm một nửa tỷ lệ người dân không được tiếp cận bền vững với nước sạch, vào năm 2015; cải thiện đáng kể cuộc sống của ít nhất 100 triệu người ở các khu nhà ổ chuột vào năm 2020.

8- Thiết lập quan hệ đối tác toàn cầu vì phát triển: tăng cường hệ thống thương mại và tài chính mở, hoạt động dựa trên các nguyên tắc có thể dự báo và không phân biệt đối xử. Đáp ứng những nhu cầu đặc biệt của các nước kém phát triển nhất. Đáp ứng những nhu cầu đặc biệt của các nước nằm sâu trong nội địa và các quốc gia đảo nhỏ đang phát triển. Giải quyết toàn diện vấn đề vay nợ của các nước đang phát triển bằng các biện pháp quốc gia và quốc tế nhằm bảo đảm quản lý nợ bền vững và lâu dài. Hợp tác với các nước đang phát triển để xây dựng và thực hiện chiến lược tạo việc làm phù hợp và có năng suất cho thanh niên. Hợp tác với các công ty dược phẩm để cung cấp các loại thuốc thiết yếu phù hợp với khả năng chi trả của người tiêu dùng ở các nước đang phát triển. Hợp tác với khu vực tư nhân để làm cho các công nghệ mới, đặc biệt là các công nghệ thông tin và truyền thông,mang lại lợi ích cho người dân.

Để thực hiện các cam kết của mình, Việt Nam đã cụ thể hoá mục tiêu Thiên niên kỷ phù hợp với điều kiện của đất nước, lồng ghép các mục tiêu đó vào chiến lược và chương trình phát triển kinh tế - xã hội, tạo ra khả năng cao hơn và có hiệu quả hơn trong việc huy động toàn dân thực hiện các mục tiêu với mức độ ưu tiên cao hơn cho các vùng chậm phát triển, các nhóm dân cư nghèo, dễ bị tổn thương trong đời sống; phù hợp với tiến trình và cam kết chung tại Hội nghị Thượng đỉnh Thiên niên kỷ. Tổng kết 5 năm giai đoạn 2006 - 2010, Đại hội XII của Đảng ghi nhận: "Nước ta đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, bước vào Nhóm các nước đang phát triển có thu nhập trung bình và hoàn thành nhiều mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ"[1]. Theo Báo cáo Quốc gia kết quả 15 năm thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ của Việt Nam (tháng 9-2015), các mục tiêu đã đạt gồm: mục tiêu 1: Xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói; mục tiêu 2: Hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học; và mục tiêu 3: Nâng cao bình đẳng giới và vị thế cho phụ nữ.

Nguồn: GS.TS Phùng Hữu Phú - GS.TSKH Nguyễn Văn Đặng – PGS.TS Nguyễn Viết Thông (đồng chủ biên): Tìm hiểu một số thuật ngữ trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, NXB CTQG – Sự thật, Hà Nội, 2016

 

Bài viết khác:

Công bố 9 Nghị quyết của Quốc hội

Tìm hiểu về Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới

Tìm hiểu về Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

Tìm hiểu về Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Tìm hiểu về Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đề cương báo cáo kết quả học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết HNTW khóa XII của Đảng

Tài liệu giới thiệu, quán triệt nội dung cơ bản các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

Tìm hiểu thuật ngữ "Môi trường pháp lý" trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Tìm hiểu thuật ngữ "Dịch vụ giáo dục và đào tạo" trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Tìm hiểu thuật ngữ "Động lực phát triển đất nước" trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

 Diễn văn bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII của đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư Tỉnh ủy
 Diễn văn Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII của đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư Tỉnh ủy
 Hưng Yên quê tôi - Vũ Văn Toàn
 Chiếc bút chì của bé: Thơ Nguyễn Khắc Hào- nhạc: Trần Thanh Tùng
 Đêm bé nằm mơ - Thơ: Nguyễn Khắc Hào; nhạc: Bùi Anh Tú
 Dế mèn: Thơ Nguyễn Khắc Hào; nhạc Vũ Ngọc Tường
 Hạt mưa: Thơ Nguyễn Khắc Hào; nhạc Thanh Phúc
 Chuyện kể về ông Sét: Thơ Nguyễn Khắc Hào; nhạc Hoàng Trọng
 Hoa trăng: Thơ Nguyễn Khắc Hào; nhạc Trọng Tĩnh
 Hỏi - Thơ: Nguyễn Khắc Hào; nhạc: Duy Quang
 Nếu đất là Mẹ - Thơ: Nguyễn Khắc Hào; nhạc: Đỗ Hiển Vinh
 Ve Sầu - Thơ: Nguyễn Khắc Hào; nhạc Lưu Hoàng Kim
 Trồng nụ trồng hoa - Thơ: Nguyễn Khắc Hào; nhạc Lương Nguyên
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Hát ru
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Huyền thoại Nguyệt Hồ
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Thơ cho con
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ:Lên Tam Đảo
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Em ơi mùa nhãn chín
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Chùa Chuông
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Bạn và thơ
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Tháng ba quê hương
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Hoa Muống
 Tình khúc Nguyệt Hồ: Nguyễn Khắc Hào - Thanh Tùng
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Truyền thuyết tình yêu
 Thăm quê em
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Hưng Yên một khúc sử ca
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Gửi người chơi đàn tranh
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Hoa gạo

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 140/GP-TTĐT cấp ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0321 3 551 414 -Fax: 0321 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.