Thứ Năm, ngày 21 tháng 3 năm 2019 - 1:30:48 PM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống
Đăng ngày: 13/03/2018 - 10:40:18 AM | Lượt xem: 569

Tìm hiểu thuật ngữ "Dịch vụ công" trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Theo Từ điển Bách khoa toàn thư Việt Nam, dịch vụ là những hoạt động phục vụ nhằm thỏa mãn những nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt. Theo bách khoa toàn thư mở Wikipedia, dịch vụ là những thứ tương tự như hàng hóa nhưng là phi vật chất. Tuy nhiên, trên thực tế, có những sản phẩm thiên về hàng hóa hữu hình và có những sản phẩm thiên hẳn về là sản phẩm dịch vụ. Song, đa số sản phẩm nằm trong khoảng giữa là sản phẩm hàng hóa - dịch vụ.

Dịch vụ có những đặc tính sau:
- Tính đồng thời: Sản xuất và tiêu dùng dịch vụ xảy ra đồng thời;
- Tính không thể tách rời: Sản xuất và tiêu dùng dịch vụ không thể tách rời;
- Tính thống nhất: Không có hình hài rõ rệt, không thể thấy trước khi tiêu dùng;
- Không “lưu trữ” được: Không để lập kho để “lưu trữ” như hàng hóa được.
Tuy nhiên, với sự phát triển của khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ thông tin và viễn thông hiện nay, các đặc tính trên ở một số loại hình dịch vụ đã có sự thay đổi, trong đó, một số khâu sản xuất, cung ứng và tiêu dùng dịch vụ có thể tách rời nhau (như giáo dục qua mạng, tư vấn qua mạng,…).
Toàn bộ các hoạt động tư vấn dịch vụ hợp thành khu vực thứ ba của nền kinh tế - khu vực dịch vụ. Khu vực dịch vụ bao gồm rất nhiều ngành khác nhau phục vụ cho sản xuất kinh doanh, cho quản lý nhà nước, cho hoạt động trí tuệ, văn hóa, giáo dục, cho các mặt của đời sống xã hội. Do ý nghĩa kinh tế - xã hội to lớn nên khu vực dịch vụ trở thành khu vực kinh tế ngày càng quan trọng, có vị trí lớn, chiếm tỷ trọng cao hơn trong cơ cấu kinh tế của các nước phát triển. Tham gia cung cấp các dịch vụ có thể là các đơn vị công, có thể là các đơn vị tư, có thể là sự hợp tác công - tư, tùy theo tính chất của từng lĩnh vực, loại hình dịch vụ.
Nguồn: GS.TS Phùng Hữu Phú - GS.TSKH Nguyễn Văn Đặng – PGS.TS Nguyễn Viết Thông (đồng chủ biên): Tìm hiểu một số thuật ngữ trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, NXB CTQG – Sự thật, Hà Nội, 2016

Bài viết khác:

Thành phố Hưng Yên: Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng học tập nghị quyết của Đảng

Thành ủy Hưng Yên học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)

Toàn văn Bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Quốc hội bế mạc kỳ họp thứ 5, thông qua Nghị quyết kỳ họp

Khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết

Nghị quyết 28-NQ/TW: Hoàn thiện bộ máy tổ chức thực hiện BHXH

Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII tại huyện Yên Mỹ

Toàn văn Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.