Thứ Ba, ngày 20 tháng 3 năm 2018 - 12:33:12 PM

Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống
Đăng ngày: 13/03/2018 - 10:40:18 AM | Lượt xem: 101

Tìm hiểu thuật ngữ "Dịch vụ công" trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Theo Từ điển Bách khoa toàn thư Việt Nam, dịch vụ là những hoạt động phục vụ nhằm thỏa mãn những nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt. Theo bách khoa toàn thư mở Wikipedia, dịch vụ là những thứ tương tự như hàng hóa nhưng là phi vật chất. Tuy nhiên, trên thực tế, có những sản phẩm thiên về hàng hóa hữu hình và có những sản phẩm thiên hẳn về là sản phẩm dịch vụ. Song, đa số sản phẩm nằm trong khoảng giữa là sản phẩm hàng hóa - dịch vụ.

Dịch vụ có những đặc tính sau:
- Tính đồng thời: Sản xuất và tiêu dùng dịch vụ xảy ra đồng thời;
- Tính không thể tách rời: Sản xuất và tiêu dùng dịch vụ không thể tách rời;
- Tính thống nhất: Không có hình hài rõ rệt, không thể thấy trước khi tiêu dùng;
- Không “lưu trữ” được: Không để lập kho để “lưu trữ” như hàng hóa được.
Tuy nhiên, với sự phát triển của khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ thông tin và viễn thông hiện nay, các đặc tính trên ở một số loại hình dịch vụ đã có sự thay đổi, trong đó, một số khâu sản xuất, cung ứng và tiêu dùng dịch vụ có thể tách rời nhau (như giáo dục qua mạng, tư vấn qua mạng,…).
Toàn bộ các hoạt động tư vấn dịch vụ hợp thành khu vực thứ ba của nền kinh tế - khu vực dịch vụ. Khu vực dịch vụ bao gồm rất nhiều ngành khác nhau phục vụ cho sản xuất kinh doanh, cho quản lý nhà nước, cho hoạt động trí tuệ, văn hóa, giáo dục, cho các mặt của đời sống xã hội. Do ý nghĩa kinh tế - xã hội to lớn nên khu vực dịch vụ trở thành khu vực kinh tế ngày càng quan trọng, có vị trí lớn, chiếm tỷ trọng cao hơn trong cơ cấu kinh tế của các nước phát triển. Tham gia cung cấp các dịch vụ có thể là các đơn vị công, có thể là các đơn vị tư, có thể là sự hợp tác công - tư, tùy theo tính chất của từng lĩnh vực, loại hình dịch vụ.
Nguồn: GS.TS Phùng Hữu Phú - GS.TSKH Nguyễn Văn Đặng – PGS.TS Nguyễn Viết Thông (đồng chủ biên): Tìm hiểu một số thuật ngữ trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, NXB CTQG – Sự thật, Hà Nội, 2016

Bài viết khác:

Tìm hiểu thuật ngữ "Hệ thống chính trị" trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Tìm hiểu thuật ngữ "Hàng rào bảo hộ" trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Tìm hiểu thuật ngữ "Giá trị Quốc gia" trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Tìm hiểu thuật ngữ "Đầu tư xã hội" trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Tìm hiểu thuật ngữ "Đầu tư trực tiếp nước ngoài" trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Tìm hiểu thuật ngữ "Đầu tư công" trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Tìm hiểu thuật ngữ "Đặc khu kinh tế" trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

Công bố 9 Nghị quyết của Quốc hội

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 140/GP-TTĐT cấp ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0321 3 551 414 -Fax: 0321 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.