Thứ Năm, ngày 21 tháng 3 năm 2019 - 1:37:44 PM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống
Đăng ngày: 12/03/2018 - 9:54:47 AM | Lượt xem: 1390

Tìm hiểu thuật ngữ "Đầu tư công" trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Đầu tư công là một bộ phận của tổng đầu tư toàn xã hội, trực tiếp tạo ra năng lực sản xuất và cung ứng hoàng hóa, dịch vụ công.

Về phương diện lý thuyết, hàng hóa công có hai đặc tính then chốt là tính không loại trừ (non-exludability) và tính không tranh giành (non-rivalness); phân biệt với hàng hóa tư nhân là những hàng hóa có tính loại trừ (excludable), nghĩa là, nếu như người tiêu dùng không trả tiền cho món hàng thì họ sẽ bị loại trừ khỏi việc tiêu dùng món hàng hóa đó. Hàng hóa tư nhân cũng là những hàng hóa tranh giành, nghĩa là việc tiêu dùng của người này sẽ tranh mất sự tiêu dùng của người khác. Vì những đặc tính trên, việc cung cấp các hàng hóa dịch vụ công có xu hướng không mang lại lợi nhuận, nên khu vực tư nhân không muốn và/hoặc không có khả năng đầu tư kinh doanh. Nó trở thành khu vực Nhà nước với trách nhiệm của mình, đương nhiên phải gánh vác. Trước đây, hều hết các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ công đều do Nhà nước tự đầu tư và cung ứng. Nhưng cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, khu vực tư nhân tham gia ngày càng nhiều hơn vào việc sản xuất và cung ứng hàng hóa công, chủ yếu dưới hình thức đơn hàng của Nhà nước. Vì vậy, tuy khu vực tư nhân đã tham gia ngày càng nhiều hơn vào việc sản xuất và cung ứng hàng hóa công, nhưng hầu như các nguồn vốn đầu tư đều có xuất xứ đầu tư công do Nhà nước quản lý.
Ở Việt Nam, Luật đầu tư công năm 2014 (khoản 21, Điều 4) quy định: Vốn đầu tư công gồm: vốn ngân sách Nhà nước, vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách Nhà nước, các khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư.
Các lĩnh vực đầu tư công thường bao gồm: kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, mua sắm hàng hóa vốn cho chính phủ, chi tiêu công cho giáo dục, y tế, nghiên cứu và phát triển, các vấn đề xã hội; cải thiện môi trường sinh thái, tài nguyên thiên nhiên và bảo đảm an ninh, quốc phòng…
Việc nâng cao hiệu quả của đầu tư công luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà mọi quốc gia đều rất quan tâm. Ở Việt Nam, cơ cấu lại đầu tư, trọng tâm là đầu tư công được Đại hội XI của Đảng xác định là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm của thời kỳ 2011-2015, Nhà nước đã ban hành Luật đầu tư công năm 2014, đổi mới cơ chế phân bổ vốn theo kế hoạch trung hạn, tăng cường quản lý chủ động rà soát, tập trung vốn đầu tư cho các công trình, dự án quan trọng, cấp thiết và vốn đối ứng các dự án ODA, khắc phục một bước tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí, kém hiệu quả.
Đại hội XII của Đảng xác định rõ nhiệm vụ: “Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, phân bổ vốn theo kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên cho các công trình hạ tầng trọng điểm, cấp thiết. Bố trí nguồn nhân lực tài chính nhà nước phù hợp để tham gia và thúc đẩy đầu tư của khu vực nhà nước gắn với phân cấp phù hợp giữa Trung ương và địa phương. Đồng thời, “Thực hiện cơ chế thị trường và đẩy mạnh xã hội hóa đối với cung cấp các dịch vụ công”, “khuyến khích doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tham gia cung cấp dịch vụ công, nhất là các hình thức hợp tác công - tư”.
Nguồn: GS.TS Phùng Hữu Phú - GS.TSKH Nguyễn Văn Đặng – PGS.TS Nguyễn Viết Thông (đồng chủ biên): Tìm hiểu một số thuật ngữ trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, NXB CTQG – Sự thật, Hà Nội, 2016

 

Bài viết khác:

Thành phố Hưng Yên: Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng học tập nghị quyết của Đảng

Thành ủy Hưng Yên học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)

Toàn văn Bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Quốc hội bế mạc kỳ họp thứ 5, thông qua Nghị quyết kỳ họp

Khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết

Nghị quyết 28-NQ/TW: Hoàn thiện bộ máy tổ chức thực hiện BHXH

Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII tại huyện Yên Mỹ

Toàn văn Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.