Thứ Hai, ngày 27 tháng 5 năm 2019 - 10:37:01 AM
Trang chủ » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh » Gương điển hình
Đăng ngày: 13/04/2018 - 2:39:44 PM | Lượt xem: 863

Thực hiện tốt công tác tuyên giáo trong lực lượng vũ trang tỉnh

Trong những năm gần đây, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, công tác tuyên giáo của Đảng nói chung, công tác tuyên giáo trong LLVT tỉnh nói riêng gặp không ít những khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch, phản động chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội; tuyên truyền, lôi kéo, kích động biểu tình, gây rối, làm mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo dư luận xấu trong nhân dân; tham nhũng, tiêu cực, tội phạm xã hội, tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp, đặc biệt là sự bùng nổ thông tin trên báo mạng, điện tử... đã ảnh hưởng trực tiếp đến tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, đòi hỏi công tác lý luận, công tác tuyên giáo trong LLVT tỉnh đặt ra những yêu cầu ngày càng cao hơn.

Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc
trong công tác tuyên truyền nhiệm vụ Quân sự quốc phòng địa phương năm 2017
Đại tá Phạm Ngọc Lượng - Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Công tác tư tưởng - văn hóa trong LLVT địa phương là một bộ phận công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng, góp phần xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị tư tưởng, đảm bảo cho LLVT luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân. Để triển khai và thực hiện tốt công tác tuyên giáo, trên cơ sở đánh giá đúng những thuận lợi, khó khăn, chi phối đến công tác lý luận, tư tưởng, các cơ quan, đơn vị và các địa phương phải chủ động phối hợp chỉ đạo và thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác tuyên giáo, nắm chắc tình hình tư tưởng, định hướng dư luận, giúp cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hiểu một cách đầy đủ, nhất quán đường lối chủ chương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong tình hình hiện nay.
 
Nhận thức đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên giáo trong LLVT tỉnh, trên cơ sở những nội dung đã ký kết quy chế phối hợp giữa Phòng Chính trị với Ban tuyên giáo các huyện, thành uỷ, năm 2017, với chủ đề "Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong LLVT tỉnh", ngoài việc xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, an tâm công tác, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân nhân, sẵng sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với Ban tuyên giáo các huyện, thành uỷ đã làm tốt công tác tuyên truyền sâu, rộng trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trong đó tập trung nghiên cứu học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4,5,6, Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về (xây dựng chỉnh đốn Đảng). Để giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ, sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã mời giảng viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban tuyên giáo các huyện, thành ủy trực tiếp truyền đạt các nội dung, sau khi học tập quán triệt nghị quyết đều tổ chức viết thu hoạch, kiểm tra đánh giá kết quả. Bên cạnh đó Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh và Ban tuyên giáo các huyện, thành ủy còn thực hiện tốt công tác phối hợp trong tham gia các hội thi; khám tuyển nghĩa vụ quân sự và mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, phối hợp thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát thực hiện công tác tư tưởng văn hóa... Đặc biệt là đã phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của quân đội cũng như Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ" gắn phong trào thi đua quyết thắng trong các cơ quan, đơn vị và phong trào thi đua yêu nước tại địa phương với phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa”; thực hiện tốt nội dung chương trình giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật với giáo dục truyền thống, triển khai “Ngày pháp luật” cho các đối tượng dưới nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng...
Đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hưng Yên cho biết: Trên cơ sở nội dung Quy chế phối hợp giữa Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh với Ban tuyên giáo 10 huyện, thành ủy, Ban Tuyên giáo thành ủy đã phối hợp chặt chẽ với Ban CHQS Thành phố Hưng Yên thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến 100% cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, đồng thời vận dụng sáng tạo, linh hoạt vào tình hình thực tiễn của thành phố. Chính vì vậy đã làm chuyển biến căn bản ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và đạt được những kết quả thiết thực, đặc biệt là trong phối hợp thực hiện công tác Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác Chính sách hậu phương Quân đội, nắm bắt, định hướng tư tưởng dư luận xã hội, kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp tại cơ sở...
Năm 2017, nhiệm vụ phối hợp, chỉ đạo, công tác tuyên giáo trong LLVT tỉnh được các cơ quan, đơn vị và 10 huyện, thành ủy triển khai tổ chức thực hiện toàn diện, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Có thể khẳng định công tác tuyên giáo trong LLVT tỉnh đã nâng cao nhận thức chính trị, ý trí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần giữ vững trận địa chính trị, tư tưởng của nhân dân và LLVT tỉnh, tạo sự  ổn định an ninh chính trị trên địa bàn, là điều kiện thuận lợi để các huyện, thành phố phát triển kinh tế, xã hội.
Năm 2018, với chủ đề: "Kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua Quyết thắng với phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thúc đẩy xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc". Nhiệm vụ phối hợp chỉ đạo công tác tuyên giáo trong LLVT tỉnh tập trung: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, trọng tâm là nghị quyết XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương; chú trọng đổi mới toàn diện nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật gắn với chất lượng công tác thông tin tuyên truyền; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập; xây dựng khu vực phòng thủ huyện; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, đào tạo sĩ quan dự bị; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và mở lớp bồi dưỡng về Đảng cho đoàn viên ưu tú trúng tuyển nghĩa vụ quân sự; phối hợp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch của Đảng ủy Quân sự tỉnh và của các huyện, thành ủy về đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; kiên quyết không để xảy ra "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; nắm chắc tình hình địa bàn, dư luận xã hội, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; tham mưu đề xuất với cấp ủy chính quyền địa phương các biện pháp đấu tranh ngăn chặn, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, nhạy cảm, những điểm nóng về an ninh chính trị nảy sinh ở cơ sở, kịp thời định hướng dư luận xã hội trước những thông tin trái chiều, thông tin mạng không chính thống...
                                                                            Thu Thủy
                                                                        

 

Bài viết khác:

Đoàn viên Hưng Yên: sức lan tỏa của những việc làm đẹp dâng Người

Khai mạc Triển lãm: “Những tấm gương bình dị mà cao quý”

Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý”

Nông dân Hưng Yên học tập và làm theo Bác gắn với xây dựng nông thôn mới

Câu chuyện làm giàu của những người trẻ tại Phù Cừ

Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh được trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2019

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Công an tỉnh Hưng Yên

Các tập thể được giới thiệu tại triển lãm biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh của Bác

Các cá nhân được giới thiệu tại triển lãm biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh của Bác

Nữ tiểu thương chợ Dầu làm kinh tế giỏi, năng động, nhiệt tình trong công tác Hội

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.