Thứ Năm, ngày 21 tháng 3 năm 2019 - 1:33:59 PM
Trang chủ » Khoa giáo - Giáo dục LLCT » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 13/03/2018 - 1:20:20 PM | Lượt xem: 484

Công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên- 5 năm nhìn lại

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, với quan điểm mở rộng và hoàn thiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế có bước đi, lộ trình phù hợp; phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đồng bộ với phát triển các dịch vụ xã hội, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người tham gia và thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, qua 05 năm triển khai thực hiện công tác tuyên truyền Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020, Hưng Yên đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Tại báo cáo Hội nghị sơ kết 5 năm công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020" do Ban Tuyên giáo Trung ương và Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa tổ chức, Hưng Yên được đánh giá là đơn vị đã chủ động và có nhiều sáng trong công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết.
  1. Những kết quả đạt được
Để thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 25/10/2013 và tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết tới toàn thể cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, đội ngũ báo cáo viên các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành tổ chức quán triệt tuyên truyền, học tập và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện đảm bảo phù hợp, thiết thực. Sau 05 năm triển khai thực hiện, năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 867-TB/TU về đẩy mạnh thực hiện công tác bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế đến năm 2020.
Xác định công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhất là Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, nhằm từng bước nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người sử dụng lao động, người lao động và các tầng lớp nhân dân,  trong những năm qua, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đã đặc biệt quan tâm, chú trọng đến công tác tuyên truyền Nghị quyết. Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên tập, đăng tải văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, kết quả phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên Bản tin Thông báo nội bộ và trên Trang Thông tin điện tử của Ban; tổ chức 08 hội nghị tuyên truyền, tập huấn về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho 706 đại biểu là báo cáo viên các cấp và các cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các ngành, đoàn thể huyện. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức 17 hội nghị tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho hơn 2.773 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, phường, thị trấn trong tỉnh; các đại biểu là tăng, ni, phật tử và đồng bào công giáo trong toàn tỉnh. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức 40 lớp tập huấn về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho 2.650 cán bộ, hội viên phụ nữ chuyên trách xã, phường, thị trấn của 10 huyện, thành phố; phát hành 24.000 tờ gấp tuyên truyền về “Một số quy định trong Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Bảo hiểm y tế”. Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức 04 hội nghị tuyên truyền về Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014 cho trên 600 cán bộ công đoàn chuyên trách Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, công đoàn ngành, chủ tịch công đoàn cơ sở tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2015, 2016 và 2017, Sở giáo dục và Đào tạo triển khai 03 hội nghị tuyên truyền, tập huấn về Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế; chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho gần 1.000 cán bộ là lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo 10 huyện, thành phố; Hiệu trưởng, kế toán các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các đơn vị trực thuộc Sở quản lý. Ngoài ra, Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục; đăng tải nhiều tin, bài, phóng sự tuyên truyền về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, lợi ích thiết thực của người dân khi thực hiện thông tuyến huyện và tuyến xã khi đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.
Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh và nhân viên đại lý thu thuộc hệ thống xã, phường, thị trấn. Trong năm 2017, Bảo hiểm xã hội tỉnh treo 817 băng rôn, áp phích; xây dựng 02 pano tuyên truyền trực quan về bảo hiểm y tế; cấp phát 5.000 kẹp file, 978.200 thư ngỏ, 120.000 tờ gấp “Những điều cần biết về bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên” và “Những điều cần biết về bảo hiểm y tế hộ gia đình”... Bên cạnh đó, để đa dạng, phong phú công tác tuyên truyền, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã xây dựng trang thông tin điện tử để cung cấp những văn bản, thủ tục hành chính, hoạt động của ngành; tổ chức đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận và xử lý những kiến nghị, vướng mắc phát sinh trong quá trình khám bệnh bằng bảo hiểm y tế nhằm đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người bệnh...
Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Nghị quyết được thực hiện hiệu quả. Tình trạng trốn đóng, nợ đọng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giảm đáng kể; người sử dụng lao động đã hiểu đầy đủ hơn về trách nhiệm trong việc tuân thủ pháp luật về thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động; nhận thức của nhân dân, người lao động, học sinh, sinh viên về quyền và trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã thay đổi căn bản. Qua đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng qua các năm, năm sau cao hơn năm trước. Cụ thể, tính đến hết tháng 12/2017, toàn tỉnh có 1.325.091 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tăng 692.938 người so với năm 2012. Trong đó số người tham gia bảo hiểm y tế đạt 981.032  người, tỷ lệ bao phủ đạt 83,84%, tăng 461.330 người so với năm 2012; số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt 177.620 người, tỷ lệ bao phủ đạt 23,41%, tăng 62.855 người so với năm 2012; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 166.439 người, đạt tỷ lệ 22,17% lực lượng lao động, tăng 63.641 người so với năm 2012.
  1. Vẫn còn những khó khăn
 Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai, thực hiện công tác tuyên truyền Nghị quyết số 21-NQ/TW vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Một số địa phương, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong hệ thống an sinh xã hội nên chưa quan tâm đúng mức, thiếu sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra thực hiện. Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền tại Bảo hiểm xã hội tỉnh và cấp huyện, thành phố hoạt động còn hạn chế, thiếu tính chủ động, sáng tạo; các đại lý thu bảo hiểm y tế tại xã, phường, thị trấn và đại lý bưu điện còn thiếu kỹ năng tuyên truyền, vận động; việc tổ chức tập huấn, trao đổi chuyên môn giữa các đại lý thu bảo hiểm y tế chưa được thực hiện thường xuyên, việc tư vấn, giải thích những thắc mắc cho các đối tượng tham gia bảo hiểm còn yếu. Công tác phối hợp tuyên truyền giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh với một số ngành, địa phương chưa thực sự đi vào chiều sâu, có nơi còn mang tính hình thức; việc phổ biến, giới thiệu các mô hình, cách làm hay, hiệu quả trong công tác tuyên truyền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp chưa thật sự được chú trọng.
  1. Để việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết hiệu quả hơn
Để đạt được các mục tiêu của Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 26-CTr/TU của Tỉnh ủy, trong thời gian tới cần tập trung thực hiện một số giải pháp chủ yếu. Trong đó, cần tiếp tục đẩy mạnh phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện sâu rộng Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 26-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Nghị quyết nhằm kịp thời chấn chỉnh những sai phạm, khắc phục yếu kém, khuyết điểm. Đồng thời, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tới đông đảo người lao động và nhân dân, đặc biệt phổ biến sâu rộng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người tham gia các loại hình bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhất là bảo hiểm y tế cho đối tượng chính sách, người nghèo, nông dân, học sinh-sinh viên. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và công tác cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Kịp thời phát hiện, biểu dương các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT...
Nguyễn Điệp
 
 

 

Bài viết khác:

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 diễn ra từ ngày 25 - 27/6

Triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới: Một số vấn đề đáng lưu ý

Hưng Yên có 4 đề tài đạt giải khoa học kỹ thuật Quốc gia

Chính phủ đồng ý miễn học phí đối với học sinh THCS công lập

Bưu điện tỉnh: Mở rộng điểm tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên: Ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2019

Số người tham gia bảo hiểm y tế tăng lên 82,7 triệu

Chế độ tuyển thẳng, ưu tiên khi dự tuyển vào các trường THPT không chuyên ở Hưng Yên

Bộ GD-ĐT đề ra năm giải pháp tăng cường thể lực cho học sinh

Hưng Yên: Tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi người dân trong bảo vệ môi trường nông thôn

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.